Lagmannsretten opphever kjennelse om lukka dører i avholdt fengslings­møte - redaktører jubler

– Så vidt jeg kan forstå er dette en historisk kjennelse, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Publisert

I et fengslingsmøte i mai sto to menn siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk - hvor de ble varetekstsfengslet i to omganger.

Den forlengede varetektsfengslingen ble begrunnet i gjentagelsesfare. I kjennelsen om å lukke møtet er det imidlertid etterforskningshensyn som er oppgitt som den primære begrunnelsen, i tillegg til fare for represalier for de involverte.

I møtet satt en journalist fra Document.no, som fikk med seg NR på å anke avgjørelsen om lukka dører - på vegne av mediene.

I en pressemelding skriver redaktørforeningen at de mente tingrettens begrunnelse for å lukke dørene ikke oppfylte lovens krav, og at selv om rettsmøtet var avviklet, så var det viktig å få slått fast nettopp dette, også fordi det kan ventes å bli flere fengslingsmøter i saken.

-  Så vidt jeg har oversikt over har det ikke tidligere skjedd at domstolene har opphevet en kjennelse om lukkede dører i et rettsmøte som allerede er avholdt. Dette er en viktig avgjørelse for oss, både fordi den kan ha praktiske konsekvenser i denne konkrete saken, men også fordi den legger prinsipielle føringer for senere saker, opplyser generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening i en melding.

Borgarting lagmannsrett slår fast at selv om møtet er avviklet, så har Norsk Redaktørforening «aktuell interesse» i å få saken avgjort fordi spørsmålet om lukkede dører i fengslingsmøter i saken «vil kunne oppstå på nytt».

I dokumentene fra Lagmannsretten står det at tingretten ikke har vært konkret i sin begrunnelse - og at man heller ikke har vurdert mindre inngripende tiltak, for eksempel referatbegrensninger.

«Det er derfor ikke mulig å se om tingretten i sine avveininger har vektet de ulike hensyn – herunder det grunnleggende prinsipp om offentlighet – korrekt», heter det i kjennelsen, som også viser til hva selve straffesaken handler om, skriver NR i meldinga.

«Tingretten har heller ikke vurdert om det forhold at problemstillingen knyttet til såkalte «æresdrap» må antas å ha en særlig offentlig og allmenn interesse, og om det får betydning for avveiningen av offentlighet opp mot hensynet til privatlivets fred»», skriver lagmannsretten, som har tatt NRs begjæring til følge og opphevet tingrettens kjennelse. 

Powered by Labrador CMS