Nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken vert intervjua av NRK-programleiar Espen Aas under debatt om VG-saka på SKUP-konferansen i Tønsberg.
Nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken vert intervjua av NRK-programleiar Espen Aas under debatt om VG-saka på SKUP-konferansen i Tønsberg.

VG-Tora framføre fullsett SKUP-sal: – Det fundamentale er at me ikkje lytta til Sofie

VIDEO: Laurdag sto nyheitsredaktør Tora Håndlykken skulerett framføre fleire hundre journalistar under SKUP-konferansen i Tønsberg.

Publisert

Det var fullsett i salen då SKUP inviterte til debatt om den mykje omtalte dansevideo-saka om Trond Giske og Sofie (27) på Bar Vulkan i februar.

Debattleiar Espen Aas hadde med seg nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG, Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten, Hege Ulstein i Dagsavisen, Tone Sofie Aglen i Adresseavisen (snart VG), og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

– Me trur på Sofie. Det er lagt eit utilbørleg press på ho og det er stilt leiande spørsmål, gjennom nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.

– Det fundamentale er at me ikkje lytta til Sofie, at ho ikkje ville vere med på denne saka og at me ikkje framstilte situasjonen riktig. Det er alvorleg, sa ho.

 

Nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken vert intervjua av NRK-programleiar Espen Aas under debatt om VG-saka på SKUP-konferansen i Tønsberg.
Nyheitsredaktør Tora Bakke Håndlykken vert intervjua av NRK-programleiar Espen Aas under debatt om VG-saka på SKUP-konferansen i Tønsberg.

Uerfarne kjelder

På spørsmål om redaksjonen var i blodtåka då dei jobba med saka, svarte Håndlykken:

– Me handterte iallfall ikkje saka på ein god måte.

Nyheitsredaktør Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten tykkjer det er bra at TV 2 set eit kritisk søkjelys på VG – og erkjenner samstundes at dei sjølv har hatt utfordringar med sin kjeldekontakt under sitt arbeid med metoo.

– Mediene har eit ansvar for å gå etter kvarandre. Det har, som Tora seier, TV 2 gjort på ein veldig god måte. Den er viktig i eit større perspektiv, fordi me har drive mykje kritisk journalistikk i denne perioden om metoo og ungdomsparti, seier ho, og legg til:

– Møta med kjelder i ungdomspolitikken vart oppfatta på ein annan måte hos yngre, og til dels uerfarne kjelder, som ikkje er like erfarne som stortingspolitikarar. Me må behandle kjelder ulikt, seier ho vidare.

– Må vera bevisste

Ho seier dei har hatt interne gjennomgangar om korleis redaksjonen steller seg til yngre kjelder.

– Men me har fått tilbakemeldingar frå ungdomspolitikarar om kva som. Dei opplevde tidvis at maktforholdet var skeivt mellom Aftenposten-journalist og deira posisjon. Me nådde ikkje tilstrekkeleg fram med bodskapen om kva som var off-record og on-record. Det gjorde inntrykk på oss, seier ho.

– Me må vera ekstra bevisste på å stille opne, og ikkje leiande, spørsmål. 

– Det er viktig å investere mykje tid i korleis ein snakkar med kjelder.

Tone Sofie Aglen i Adresseavisen, som seinare i år flyttar til Oslo for jobb som kommentator i VG, ser saka frå eit «utanfor Oslo»-perspektiv.

Tone Sofie Aglen i Adresseavisen og Hege Ulstein i Dagsavisen under debatt om VG-saka på Skup-konferansen
Tone Sofie Aglen i Adresseavisen og Hege Ulstein i Dagsavisen under debatt om VG-saka på Skup-konferansen

– Det ser veldig ulikt ut frå kvar du står. I det politiske miljøet i Trondheim vert det stilt ein del spørsmål om at mediekritikk er det same som å ikkje anerkjenne varslarar, sa ho.

– Enkelt å forstå

Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein tykkjer det har eit vel stort personfokus på journalist Lars Joakim Skarvøy.

– Når det gjeld flokkmentaliteten så ser me det i dekninga av denne saka og journalist Lars Joakim Skarvøy. Det er mykje me kan diskutere om VGs journalistikk, men det hadde vore greitt å vere einig i om at han ikkje har fabrikkert eit sitat, sa ho.

Vidare seier Ulstein:

– Hovudbodskapen frå Sofie er at ho ikkje vil ha ei sak, at det burde bli lagt lokk på og at det ikkje er attraktivt å hamne i sentrum i Norges største politiske skandale. Det er enkelt å forstå.

På årets SKUP-konferanse har det vore eit stort fokus på metoo-journalistikken, og SVT-journalist fortalde Lina Makboul laurdag morgon om hennar møte med svenske journalistar då ho granska svensk metoo-dekning for Uppdrag Granskning.

Ulstein meiner det finst fleire måtar å handtere den mykje omtalte, og krevjande, metoo-journalistikken.

– Eg tenkjer at metoo-journalistikken inneheld mange ulike typar journalistikk. Du har kampanjejournalistikken til Aftenposten som #stilleføropptak, og så har me den politiske journalistikken knyt til maktpersonar ein hadde saker på. 

Hege Ulstein i Dagsavisen under debatt og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, om VG-saka på Skup-konferansen
Hege Ulstein i Dagsavisen under debatt og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, om VG-saka på Skup-konferansen

 

– Forhandlar til seg sitat

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, er glad for at Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund har utnemnt eit utval for å granske gjeldande sitatpraksis og korleis ein steller seg til kjelder.

– Det er bra at TV 2 har drive kritisk og undersøkjande journalistikk på eit anna stort mediehus. Det er òg freistande å sitere svenskekongen for å ha vore ulovleg strippebar: «Jag ser framåt», sa han til latter frå salen, og la til:

Difor er eg glad for initiativa til Presseforbundet om å granske korleis ein behandlar kjelder. Å forhandle til seg sitat er ein journalistisk metode ved å stille leiande spørsmål og legg ord i munnen på andre, seier han.

 Sjå debatten her:

Powered by Labrador CMS