Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og redaktør Danby Choi i Subjekt.
Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening og redaktør Danby Choi i Subjekt.

Debatt

Hærverket mot nettstedet Subjekt og redaktør Danby Choi er trippel farlig

«Det truer rettssikkerheten, det truer vilkårene for den frie journalistikken og det truer de uavhengige redaktørstyrte mediene», skriver Arne Jensen.

  • ARNE JENSEN, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

I mandagens utgave av Verdens Gang avgir ansvarlig redaktør for nettstedet Subjekt, Danby Choi, noen korte kommentarer til en rettssak mot en tidligere kultur- og medietopp som er tiltalt for ni voldtekter. Saken går for Oslo tingrett, og Choi har også vitnet i saken.

I går morges hadde noen spraymalt skiltet inn til Subjekts redaksjonslokaler, slik at «Subjekt» ble til «voldtekt». I etterkant av Medier24s omtale har debatten gått friskt på Chois facebook-vegg. I en del av innleggene går det følelsesmessige engasjementet og sinnet mot Choi langt utenpå forståelsen for rettsstatens prinsipper.

Dette synet møtte redaktør Danby Choi da han ankom sine egne lokaler etter å ha stilt opp i en VG-sak.
Dette synet møtte redaktør Danby Choi da han ankom sine egne lokaler etter å ha stilt opp i en VG-sak.

Det er påregnelig, men bør ikke stå uimotsagt.

Hvorfor er det så farlig om noen har spraymalt litt på skiltet til Subjekt? Det er farlig av minst tre grunner.

  • For det første truer det de faktiske betingelsene for at vi skal ha en effektiv og rettferdig rettsstat. Dersom vitner i norske rettssaker risikerer å bli møtt med denne typen reaksjoner, er det en åpenbar fare for at flere vil vegre seg for å vitne. Særlig gjelder det de tilfeller hvor vitnemålet kan tenkes å være til fordel for kontroversielle personer eller i saker der særlig sterke følelser er satt i sving og der et vitnemål som er «motstrøms» blir oppfattet som en undergraving av det som svært mange mennesker mener eller tror må være den riktige versjonen. Derfor er ikke hærverket bare et hærverk, det er også et potensielt brudd på straffelovens § 157 om motarbeiding av rettsvesenet.
  • For det andre undergraver det betingelsene for den frie journalistikken, dersom intervjuobjekter i kontroversielle saker skal oppleve dette. Det vil utvilsomt kunne ha en «chilling effect» og gjøre at de seriøse redaktørstyrte mediene vil få problemer med å få folk til å stille opp. Det er vanskelig allerede i dag. Aksjoner av den typen vi her ser gjør det verre.
  • For det tredje er det en trussel mot de redaktørstyrte mediene. Danby Choi er ansvarlig redaktør for et anerkjent kulturnettsted, medlem av Norsk Redaktørforening og sågar nominert som en av tre kandidater i klassen «Årets nyskaper» i forbindelse med Oslo Redaktørforenings kåring av Årets redaktører (en kåring som er utsatt pga. koronaepidemien). Når hans utøvelse av en borgerplikt (det er vitneplikt i Norge) og en etterfølgende uttalelse til VG, hvor han ikke sier noe mer enn hva han sa i rettssalen, så slår altså dette tilbake på tidsskriftet han er redaktør for, formodentlig i den hensikt å undergrave Subjekts posisjon.

Stort mer uryddig er det nesten ikke mulig å få det. Derfor er ikke hærverket bare skammelig, det er også potensielt farlig – for flere samfunnsfunksjoner. Derfor er det etter mitt syn bra at Choi nå har anmeldt hærverket.

Vi som er opptatt av den åpne rettsstaten, hvor alle vedtatte sannheter skal kunne utfordres, og hvor også rettslige prosesser må kunne omtales og granskes i offentlighet, bør være på vakt når slikt skjer.

Et par presiseringer til slutt: Jeg kjenner ikke selve straffesaken, annet enn av omtale, og har absolutt ingen meninger om eller følelser for verken tiltalte eller de fornærmede. Jeg har heller ingen muligheter for å vurdere Danby Chois vitnemål eller hans uttalelser til VG. Det er ikke viktig i denne sammenheng.

Jeg kjenner Danby Choi kun profesjonelt, det vil si at vi har møttes 10–15 ganger i redaktørfaglig sammenheng. Jeg kjenner ham som en profesjonell og seriøs redaktør, opptatt av integritet og faglig kvalitet.

Powered by Labrador CMS