Leder i NRK-klubben i Norsk Journalistlag, Richard Aune, reagerer på den økte bruken av midlertidige ansatte.
Leder i NRK-klubben i Norsk Journalistlag, Richard Aune, reagerer på den økte bruken av midlertidige ansatte.

I fjor var det 50 prosent vekst i midlertidige ansatte i NRK. Journalistleder Richard Aune reagerer skarpt

Fra 177 i 2016 til 266 i 2017. - Dette viser en utvikling og en trend som vi er kritiske til, sier NRKJ-leder Richard Aune.

Publisert

NRK har nylig publisert sitt årsregnskap for 2017, hvor det kommer fram at bruken av midlertidige og vikarer har gått kraftig opp i løpet av fjoråret. 

Ved utgangen av 2016 var det ifølge årsregnskapet 177 midlertidig ansatte/vikarer i NRK, mens det tallet ved utgangen av 2017 hadde gått opp til 266 midlertidig ansatte. 

Ifølge rapporten er det innleie av arbeidskraft ved de store dramaproduksjonene, og et ønske om en større bredde i kompetansen til ansatte som gjør at antallet midlertidige øker. 

NRKJ reagerer på økningen

Leder i NRK journalistlag, Richard Aune, reagerer på økningen av bruken i midlertidige ansettelser. 

- Dette viser en utvikling og en trend som vi er kritiske til, sier han.

Han mener økningen i bruken av midlertidige ansatte indikerer at man bruker midlertidige ansatte til å dekke konstante behov. 

- Det er en grunnregel i norsk arbeidsliv at konstant behov for arbeidskraft skal dekkes av fast ansatte, og sånn bør det også være i NRK. Med den økningen det her vises til er vi redde for at ikke er i tråd med det. Det er en indikasjon på at man benytter seg av midlertidige til å dekke konstante behov, enten det er dramaproduksjoner eller noe annet, sier Aune. 

Han understreker at i tillegg til at faste ansettelser gir trygghet i hverdagen for de ansatte, mener han også det er lurere av NRK å ha faste ansettelser som hovedregel.

- Vi mener i tillegg til det at det er klokt av NRK å benytte seg av fast arbeidskraft. De faste ansatte kjenner NRK bedre enn de som tar en vakt i ny og ne. De kjenner systemene, rutinene og  det etiske regelverket bedre, sier han. 

Dramaproduksjonene drar opp antallet 

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier dette dreier seg om en annen type midlertidighet enn tidligere. 

- Økningen dreier hovedsakelig seg om innleie i forbindelse med store dramaproduksjoner, for å få inn den varierte kompetansen vi trenger i disse produksjonene, sier Eriksen til Medier24. 

Han understreker at store mye av den økte bruken av midlertidige ikke er knyttet til det daglige arbeidet i redaksjonene. 

- Økningen er hovedsakelig ikke knyttet til økt bruk av midlertidige i den daglige driften av redaksjonene, sier han til Medier24. 

Redusert antallet faste ansatte med 28

Samtidig viser årsregnskapet også at NRK har redusert nettoantallet faste ansatte med 28 årsverk fra 2016 til 2017 - fra 3447 til 3419. 

Det jobber 46 prosent kvinner og 54 prosent menn i NRK ved utgangen av 2017, og fordelingen blant journalistene i NRK var 44,5 prosent kvinner og 55,5 prosent menn, ifølge årsregnskapet. 

Powered by Labrador CMS