Mediepolitisk talsmann Tage Pettersen i Høyre.
Mediepolitisk talsmann Tage Pettersen i Høyre.

- NRK blir en dårligere arena for aktuelle nyheter ute i fylkene, mener Tage Pettersen i Høyre, som støtter NRK-journalistenes bekymring

- I denne saken er jeg helt på linje med leder i NRKs journalistlag, sier den mediepolitiske talsmannen i Høyre. - Ingen motsetning, svarer Arbeiderpartiet.

Publisert

I forrige uke kunne Medier24 fortelle at NRKs journalistlag (NRKJ) er bekymret for statskanalens evne til å sette dagsorden lokalt og regionalt.

Årsaken er at stadig flere ressurser går til å satse på rikssaker. De mener det går på bekostning av den lokale samtalen.

Leder Richard Aune i NRKJ uttalte at han er usikker på om NRK vil være i stand til å løse oppdraget som Stortinget har gitt dem.

- Helt på linje med NRK-journalistene

Mediepolitisk talsmann Tage Pettersen i Høyre deler den samme bekymringen.

- I denne saken er jeg helt på linje med leder i NRKs journalistlag. Jeg er opptatt av at NRKs distriktskontor skal være nettopp det. De skal speile det nyhetsbildet som utspiller seg lokalt i sin region, forteller han og fortsetter:

- Så må gjerne det gjøres på en måte der man også kan løfte gode saker til nasjonalt nivå. Men å snu det hele på hodet mener jeg blir feil. Det vil rett og slett bidra til at NRK blir en dårligere arena for aktuelle nyheter der ute i fylkene.

I disse dager jobber Medietilsynet med sin rapport om NRK, som skal si noe om hvordan de bidrar til mediemangfoldet. 

Bekymringen fra NRKJ - og Medietilsynets rapport er naturlig å koble sammen, mener Pettersen.

- Med bakgrunn i dette er jeg glad for at kulturministeren har bedt Medietilsynet om å se på hvordan NRK oppfyller sin rolle som allmenkringkaster. Spørsmålet om de oppfyller dette ved regionskontorene blir kanskje et av de viktigste å se på, avslutter Tage Pettersen.

– Må ikke bli usynlige

Mediepolitisk talsmann Masud Gharahkhani i Arbeiderpartiet sier han ikke helt ser det store problemet.

- Jeg ser ingen motsetning. Daglig ser jeg at lokale saker naturlig har tilknyttet til riks. Dersom NRK Buskerud lager en sak om lange ventetider på Drammen Sykehus, så er det en  viktig lokal sak, men skal vi løse utfordringene så må stortinget bevilge mer penger til sykehusene. Alt henger sammen med alt.

Gharahkhani understreker at poenget er å balansere godt nok.

- Det skal ikke kun være jag etter saker som kvalifiserer til riks, slik at  NRKs distriktskontor blir usynlige i de lokale debattene viktigste rolle. NRK har en viktig rolle å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet.

NRK: Ikke enten eller

Distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen i NRK forklarte i forrige uke at satsingen nasjonalt ikke er til forkleinelse for distriktssatsingen - heller tvert imot.

- Jeg er uenig med NRKJ i at det er et misforhold mellom å ville sette regional og nasjonal dagsorden og synliggjøre innholdet vårt til et bredest mulig publikum. Vi har også et tydelig distriktsoppdrag. Det skal vi fortsette sikre gjennom distriktssendinger over hele landet, sa hun til Medier24 forrige uke.

Powered by Labrador CMS