Teknokjemper med Dublin-kontor kan gå på en skattesmell: EU gir Apple en ekstraregning på 120 milliarder kroner

Irsk skattesats på 0,005 prosent kan være historie - EU-kommisjonen med kjempekrav mot Apple.

Publisert Sist oppdatert

Brussel (NTB-Johan Falnes): Apple har sluppet unna med en effektiv skattesats på ned mot 0,005 prosent i Irland.

Nå krever EU-kommisjonen at selskapet må betale straffeskatt på opptil 13 milliarder euro, pluss renter.

Beløpet på 13 milliarder euro, tilsvarende rundt 120 milliarder kroner, gjelder for årene 2003 til 2014.

Irland har krevd så lite skatt fra Apple at det utgjør ulovlig statsstøtte, fastholder EU-kommisjonen.

Grunnen er at Apple har fått en skattefordel som ikke er tilgjengelig for andre selskaper.

– Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Varsler anke

Irland og Apple reagerer begge kraftig på EU-kommisjonens avgjørelse og varsler at de vil anke. De fastholder begge at avtalene de har inngått, er lovlige.

«EU-kommisjonen skriver om Apples historie i Europa, ignorerer skatteloven i Irland og snur opp ned på det internasjonale skattesystemet», heter det i en pressemelding fra Apple.

Selskapet spår at EU-kommisjonens avgjørelse vil falle i retten.

Irlands finansminister Michael Noonan sier han er dypt uenig i avgjørelsen.

– Vårt skattesystem er basert på streng håndhevelse av loven, fastholder Noonan.

USA reagerer

Også USA tar Apples side og sier EUs avgjørelse kan skade det økonomiske samarbeidet på tvers av Atlanteren.

Det amerikanske handelsdepartementet har kritisert EU-kommisjonen for å utfordre den internasjonale skatteordenen og opptre som en overnasjonal skattefut som krenker både selskapers og enkeltlands rett til å inngå avtaler seg imellom.

Vestager sier på sin side at denne saken ikke er som i den danske dogmefilmen «Festen», der valget står mellom en gul og en grønn tale. Avgjørelsen er en nødvendig konsekvens av de lovene som gjelder, fastholder hun.

– Det har ikke vært opp til meg å velge. Denne avgjørelsen følger av faktum i saken, sier Vestager.

Svært lav skattesats

Skattefordelene gjelder to selskaper som Apple har registeret i Irland: Apple Sales International og Apple Operations Europe.

Vestager viser til at selskapet Apple Sales International i 2011 kun betalte 500 euro i skatt per 1.000.000 euro selskapet hadde i overskudd – en effektiv skatterate på 0,05 prosent.

I 2014 hadde raten sunket til bare 0,005 prosent.

Selskapet har stått for salg av Apple-produkter i Europa, Midtøsten, Afrika og India.

Men det meste av overskuddet ble flyttet videre fra Irland til et «hovedkontor» som ikke var basert i noe konkret land, som ikke hadde noen ansatte, og som heller ikke hadde noen kontorer, ifølge EU-kommisjonen.

Pengene som gikk dit, ble det ikke krevd skatt for noe sted. Apple måtte kun betale skatt for en liten del av overskuddet som ble tilskrevet det irske datterselskapet.

En lignende ordning skal ha vært gjeldende for Apple Operations Europe, som har drevet med produksjon av datamaskiner.

Powered by Labrador CMS