Apeland har mistet 20 millioner i omsetning på tre år - men holder på driftsmarginen

Fra 51 millioner i 2012 til 31 millioner i fjor. Leverer fortsatt 10 prosent margin.

Publisert Sist oppdatert

Kommunikasjonsbyrået Apeland AS måtte også i 2015 tåle en svikt i omsetningen:

Driftsinntektene endte på 31,1 millioner kroner, ned fra 37,7 millioner i 2014. Og ser vi lenger tilbake, ned hele 20 millioner kroner fra 2012, med 51,6 millioner kroner i omsetning da.

Toppåret for selskapet var 2007, med hele 54 millioner kroner i driftsinntekter. 

Byrået klarer imidlertid fortsatt å holde på driftsmarginen, og hadde i fjor et driftsresultat på 3 millioner kroner, tilsvarende 10 prosent margin. Og et årsresultat på 2,2 millioner kroner. Selskapet har ikke vedtatt utbytte for 2015.

Av årsregnskapet kan vi ikke lese noen omtale av omsetningen og nedgangen, annet enn at byråinntektene, som er driftsinntekter fratrukket eksterne varekjøp, var på 25,1 millioner kroner i fjor - mot 30,2 millioner i 2014.

Selskapet hadde i fjor 22 heltidsansatte. Det er blitt gradvis redusert de seneste åra, fra 28 ansatte i 2012. Da var også lønnskostnadene på 25,1 millioner kroner - i fjor var de på «bare» 16,6 millioner.

Apeland har forøvrig i 2016 vært gjennom store forandringer, ettersom selskapet nå har flyttet fra villaen «slottet» i Bærum, til nye lokaler i Bjørvika midt i Oslo sentrum.

- Forandring er poenget, uttalte byråsjef Ole Christian Apeland da til egne nettsider på Apeland.no.

Og i en bransje i endring, holder Apeland fast på verdien av gode historier:

- Det er lett å glemme at målet ikke bare er å nå ut, men å fortelle noe som skaper en verdifull forandring. Vi erfarer at mange har mye å vinne på å bruke mer krefter på å finne eller skape de rette historiene. ”Historier som forandrer” er vårt mantra og løfte, som vi daglig arbeider for å innfri.

Apeland er daglig leder, styreleder og største eier i selskapet, med 73,3 prosent av aksjene i Campfire AS - som igjen eier 96,7 prosent av Apeland AS.

Under: Informasjon og tall for Apeland AS. (PS: 2015-tallene kommer trolig på plass i tabellen i løpet av en dag eller to)

Powered by Labrador CMS