Grande hardt ut mot Helleland: «Norsk journalistikk overlever ikke av å bli tatt med i kulturministerens kveldsbønner»

Aps mediepolitiske talsmann Arild Grande med skarp kritikk av kulturminister Linda Hofstad Helleland - og Høyres utkast til mediepolitikk for neste periode.

Publisert Sist oppdatert

For kort tid siden kom regjeringspartiet Høyre sitt førsteutkast til politisk program for kommende stortingsperiode.

Etter å ha lest programmet og på spørsmål fra Medier24, går Aps mediepolitiske talsmann Arild Grande knallhardt ut mot både Høyre sitt forslag til stortingsprogram, men også kulturminister Linda Hofstad Helleland sin åpning av NJs landsstyremøte forrige uke:

– Her var det lite å la seg inspirere av for en mediebransje i krise. "Nye ideer og bedre løsninger" er tydeligvis erstattet med "gamle ideer og ingen løsninger". Det føyer seg inn i mangelen på handlekraft fra kulturminister Linda Hofstad Helleland, forteller Grande til Medier24.

Han reagerer særlig på ministerens opptreden hos NJ forrige uke, som du kan se i sin helhet her. Der uttalte ministeren:

– Det er en hel medieverden som står og spøler og ikke vet helt hvor man skal gå. Jeg tenker mye på dere for tiden, det skal dere bare vite. Både medieinstitusjonene, men også at det rammer enkeltpersoner og familiene. Det går innpå meg, sa hun.

Se statsrådens hilsning til NJs landsstyremøte: 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpner Norsk Journalistlag sitt landsstyremøte.

Posted by Medier24.com on 21. september 2016

– Statsrådens kveldsbønner...

Grande sier til Medier24:

– Nylig besøkte hun landsstyret til NJ, og sa at hun tenker på journalister hver eneste dag. Etter mitt syn hjelper det ikke bare å tenke og å utrede. Mediekrisen krever handling, og norsk journalistikk overlever ikke ved å kun bli tatt med i statsrådens kveldsbønner.

I programutkastet stå det ingenting om krisen for allmennkringkasteren TV 2 i Bergen og Arbeiderpartiet mener det er bekymringsfullt. Høyre mener i programutkastet at kommersielt allmennkringkastingstilbud skal være helt reklamefinansiert.

Det er dumt, mener Grande.

– Det vet vi at ikke vil fungere. Høyre har tydeligvis ikke tatt innover seg at de har vært med på et bredt forlik i Stortinget hvor det pekes helt konkret på at regjeringen har et ansvar for å sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i Bergen.

– De har visst heller ikke forstått at regjeringens utlysning tidligere i år ikke fikk noen søkere - nettopp fordi det ikke lå noen form for kompensasjon i tilbudet.

Grande mener at programutkastet er vagt og lite konkret og peker på enkelte forslag, som han mener Høyre burde tatt ansvar for:

– Tilpasninger av momsregelverket trenger de ikke å vente med til neste stortingsperiode. Det kan de foreslå i statsbudsjettet om et par uker. Så er det interessant å se at Høyre vil «gjennomgå den statlige støtten til mediene med sikte på å vri støtten til produksjon av kvalitetsjournalistikk på alle plattformer». Hva som er kvalitetsjournalistikk bør være opp til redaktørene å avgjøre, og jeg er skeptisk dersom Høyre ønsker å vri mer av støtten til å bli prosjektstøtte.

– Jeg anbefaler heller Høyre å se etter muligheter for å bidra til at mediene kan ha sterke og uavhengige redaksjoner og at det utvikles støtteordninger til innovasjon i mediebransjen, sier han til Medier24.

– Så lite til handlekraft med åtte år rødgrønn regjering

I en e-post til Medier24 slår kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tilbake og mener at for å sikre mediemangfold i fremtiden og kvalitetsjournalistikk i hele landet må mediebransjen og mediepolitikken tilpasse seg en ny tid.

– Da nytter det ikke å bare lappe på eksisterende ordninger. Vi må se hele bransjen, og vi må se på alle de økonomiske virkemidlene på mediefeltet. Vi må tenke nytt.

– Derfor satt vi ned Mediemangfoldsutvalget. Deres utredning vil gi oss et nødvendig kunnskapsgrunnlag når fremtidens mediepolitikk skal utformes.

Når det kommer til Grandes angrep på hennes handlekraft, skriver hun:

– Handlekraften som Grande etterlyser så vi lite av når hans parti satt i regjering i åtte år uten å klare å gjennomføre den største og viktigste endringen som mediebransjen etterlyste. Regjeringen har gjennomført momsfritaket for elektroniske nyhetsmedier, som er et viktig bidrag til omstilling og innovasjon i bransjen.

– Det kan virke som Grande har glemt hva han selv var med på å beslutte i medieforliket på Stortinget i vår. Jeg kan gjerne minne han på det: Stortinget ba regjeringen ta initiativ til å sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen innen utgangen av 2016. Videre ble vi bedt om å utrede en modell der deler av merkostnadene som er forbundet med forpliktelsene en kommersiell allmennkringkaster påtar seg, blir kompensert.

– Dette følger jeg selvfølgelig opp, og vi er godt i gang med arbeidet. Jeg har bedt mediemangfoldsutvalget om å forsere sitt arbeid og levere en delutredning om kommersiell allmennkringkasting i høst, og jeg skal komme tilbake til Stortinget før jul.

Powered by Labrador CMS