Sindre Holme, Kreatør i Nucleus
Sindre Holme, Kreatør i Nucleus

Debatt

Aldri har ordet ansvarlighet vært mer hyppig brukt på en tech-konferanse

«Tilliten til de store tech-selskapene er svekket. Fake news og misbruk av data har gjort ansvarlighet til moteord i Silicon Valley. Spørsmålet er hvor lenge det varer», skriver Sindre Holme.

  • SINDRE HOLME, kreatør i Nucleus

Denne uken pågår Web Summit i Lisboa. Det som er verdens største tech-konferanse samler 70 000 journalister, markedsførere, utviklere og entreprenører fra hele verden for å diskutere mulighetene og betenkelighetene ved den teknologiske utviklingen. 

Undersøkelser det siste året viser at vår tillit til big tech er kraftig svekket, hvilket har ført til at stadig flere nå støtter forslag om å dele opp disse selskapene. Denne holdningen har også preget diskusjonene i Lisboa.

“Tillit er samfunnets usynlige infrastruktur”, predikerte Wikipedia-direktør Katherine Maher under sitt Web Summit-foredrag tirsdag.

Og Googles egen Chief Decision Scientist,Cassie Kozyrkov oppmodet til ansvarlighet i bruken av kunstig intelligens  Begge fremmet en mer ettertenksom teknologiutvikling. 

Dagen før gikk varsleren Edward Snowden på scenen og tok til orde for en restrukturering av internett, og kalte EU sitt forsøk på å tøyle tech-gigantenes galopperende datafangst for «utilstrekkelig». Snowden mente at personvernforordningen GDPR som søker å forhindre misbruk av EU-borgernes privatliv for “verdifullt”, men langt fra nok. “GDPR regulerer beskyttelse av data, men lovverket burde i stedet regulert datafangst. Er det noe vi har lært de siste årene, så er det at data havner på avveie og misbrukes”, sa Snowden.

Den teknologiske utviklingen synes uhemmet, og det skaper utfordringer for jussen. Under Web Summit snakket den rwandiske informasjonsministeren Paula Ingabire om at vi i fremtiden må være forberedt på å endre lovene hver sjette måned, nettopp for å unngå at de juridiske rammene havner i bakevja mens den digitale utviklingen fortsetter å fosse fremover.

Det er ikke dermed sagt at ikke ting skjer allerede. For i EU blir tech-gigantene gjenstand for stadig strammere regulatoriske grep. I mars ble Google idømt en bot på 1,5 milliarder euro for å brudd på de såkalte anti-trust-lovene, hvis formål er å forebygge kartellvirksomhet.

Og seinest i forrige uke trappet tyske politikere opp kampen mot hate speech etter en rekke voldshendelser og drap det siste året utført av høyreradikale i landet. Facebook og andre sosiale nettverk forpliktelser seg heretter til å fjerne hate speech fra plattformene sine innen 48 timer. Hvis ikke venter saftige bøter.

Spørsmålet er om straffene er harde nok, eller om teknologigigantene fortsatt kan gjøre seg tjent med å heller be om tilgivelse enn tillatelse. Det er lov å håpe om bedre tider.

Aldri har vel ordet ansvarlighet vært mer hyppig brukt på en tech-konferanse enn på årets utgave av Web Summit.

Powered by Labrador CMS