NYTT STYRE: Anne Cecilie Holm og Torgeir Anda er nestleder og styreleder i LL Inntrøndelagen.
NYTT STYRE: Anne Cecilie Holm og Torgeir Anda er nestleder og styreleder i LL Inntrøndelagen.

Debatt

Vi tror ikke at dette samrøret er bra for verken Trønder-Avisa eller Venstre. Er det bra at redaktøren rapporterer til aktive politikere?

- Det er svært overraskende at LL Inntrøndelagen nettopp utpekte Torgeir Anda som styreleder og Anne Cecilie Holm som nestleder, skriver Karl B. Buchholdt og Lars Gunnar Marken.

  • KARL M. BUCCHOLDT og LARS GUNNAR MARKEN, Venstre-medlemmer og aksjonærer i LL Inntrøndelagen

Trønder-Avisa AS er i dag eid av selskapene AS Nord-Trøndelag (51 prosent) og LL Inntrøndelagen (38 prosent) - samt Polaris Media ASA (10,1 prosent).

Av historiske årsaker knyttes dette eierskapet fortsatt til politiske partier, og stammer fra den tiden at avisene var forlengede organer for partiorganisasjonene.

Bak AS Nord-Trøndelag står en rekke medlemmer i Senterpartiet, mens i LL Inntrøndelagen er det tilknytning til Venstre som utgjør eierskapet.

På mange måter har det lokale (parti-)eierskapet vært en velsignelse for Trønder-Avisa. Prinsipielt er det derimot uheldig at politiske partier er involvert i driften av en avis, og selv om Trønder-Avisa ikke praktiserer formell partilojalitet overfor sine eiere, gir partitilknytningen bindinger mellom partimedlemmer og redaktør som formelt sett er uheldige.

Mesteparten av styret i Trønder-Avisa er der på grunn av sin politiske tilknytning. Samtidig har de fleste av styremedlemmene, i alle fall fra Venstres eierselskap LL Inntrøndelagen, vært personer som i liten grad har vært politisk aktive. Har de først vært aktive politikere, har de stort sett hatt den rollen i sitt lokalmiljø.

Derfor er det svært overraskende at representantskapet i LL Inntrøndelagen nettopp utpekte Trøndelag Venstres fylkesleder og direktevalgt medlem av Venstres landsstyre, Torgeir Anda, som ny styreleder i selskapet og nestleder av styret i TrønderAvisa.

Anda får videre følge av fylkesstyremedlem / leder i Trøndelag Venstrekvinnelag og første vararepresentant til Stortinget, Anne Cecilie Holm.

Både Anda og Holm er flotte representanter for Venstre, kompetente kandidater til TrønderAvisas styre og til vervene som fylkesleder og fylkesstyremedlem i Trøndelag Venstre.

Men vi mener at det å være medlem av styret i Nord-Trøndelags største regionavis og å ha sentrale roller i fylkespolitikken ikke er forenelig på samme tid.

Vi tror ikke at denne typen samrøre er bra, verken for Trønder-Avisa eller for Venstre. Man kan stille retoriske spørsmål i tilknytning til denne oppnevningen:

Er det bra for avisa at sjefredaktør rapporterer til styremedlemmer som er aktive riks- og fylkespolitikere?

Vi tror at svaret på dette spørsmålet er nei, og selv om integriteten og intensjonene til alle parter er den beste, er denne rolleblandingen prinsipielt uheldig.

Problemstillingene representerer ikke bare teoretiske øvelser. I aksjonæravtalen som ble inngått mellom de tre eierselskapene i Trønder-Avisa i mai 2010, kommer det fram i punkt 5.5.2 at dersom noen tar kontroll over selskapet LL Inntrøndelagen, så utløser det forkjøpsrett til Trønder-Avisa for AS Nord-Trøndelag og Polaris Media

Men det er gjort unntak fra denne forkjøpsretten for Trøndelag Venstre. Som fylkesleder og fylkesstyremedlem vil både Anda og Holm komme i dobbeltroller som ikke nødvendigvis lar seg forene på en god måte.

At to av tre av Venstres representanter i styret i Trønder-Avisa (og i LL Inntrøndelagens styre) er aktive fylkespolitikere som i tillegg har en nasjonal rolle på vegne av partiet, representerer et brudd med det som har vært praksis i nyere tid.

På prinsipielt grunnlag er dette en uheldig endring av måten eierskapet i Trønder-Avisa utøves på, og det representerer ikke en ønsket utvikling om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for hva eierskap innebærer i 2018.

I 2018 bør strategier om aviseierskap knytte seg til nedbygging av partitilknytning, ikke å gi økt inntrykk av sterkere bindinger mellom parti og avis.

 

Powered by Labrador CMS