Abid Raja, her fra møtet med presseorganisasjonene før påske.
Abid Raja, her fra møtet med presseorganisasjonene før påske.

Mediene har tapt 930 millioner på krisa, viser ny analyse. Krisetiltakene lar vente på seg

– Jeg begynner å bli utålmodig, sier Aps Anette Trettebergstuen. – Dette arbeidet prioriteres høyt, svarer kulturministeren.

Publisert

 Fredag leverte Medietilsynet sin analyse av hvordan korona-pandemien har påvirket norske medier. Deres anslag er at mediene har tapt rundt 930 millioner kroner på grunn av svikt i annonsemarkedet.

– Det er klart at dette er dramatisk for mange medieaktører. Nå er det viktig å sikre at mediene klarer å opprettholde sine samfunnskritiske oppgaver under koronapandemien, og at de samtidig har et driftsgrunnlag videre framover, sier administrerende direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. 

Samtidig viser deres analyse av den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet at den i liten grad treffer mediene. De anslår at norske medier samlet ville fått rundt ti millioner igjennom ordningen. 

Stortinget har bedt kulturminister Abid Raja og kulturdepartementet om å raskt komme tilbake til Stortinget med egne tiltak rettet mot mediene. 

 – Det haster 

En av de hardeste kritikerne av at det tar tid å få på plass konkrete tiltak for mediebransjen har vært Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

Hun understreker at man har vært klar over at den generelle ordningen vil treffe mediene dårligere – og at det er noe av bakgrunnen for hvorfor de mener det er viktig å få på plass en tiltakspakke rettet direkte mot mediene. 

– Dette har vi advart mot hele veien, og presset på for en egen mediepakke. Kulturministeren sa nei fredag for to uker siden, men heldigvis tok Stortinget saken i egne hender og vedtok at regjeringen må komme med egne tiltak retta mot mediene. Det er to uker siden, og jeg begynner å bli utålmodig etter å se noe konkret. Vi bør gjøre som danskene: økt pressestøtte, og en egen annonsetap-kompensasjon. Enkelt og greit. Det haster, sier hun til Medier24. 

Anette Trettebergstuen utenfor Stortinget ved løvebakken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Anette Trettebergstuen utenfor Stortinget ved løvebakken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Også Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen er bekymret for utviklingen og mener det haster for Raja å levere på tiltakene. 

– Nå må medieministeren og kulturdepartementet sporenstreks se til å komme seg opp fra hvileputa si- altså det å stadig henvise til de generelle kompensasjonsordningene – og levere den krisepakka til mediene som Stortinget har bedt om, sier hun til Medier24 og legger til: 

– Medietilsynets analyse viser nå nemlig det både vi i opposisjon og mediene selv har sagt til det kjedsommelige i ukevis; de generelle krisepakkene kommer ikke til å hjelpe mediene i den dramatiske situasjonen de nå er i.

Hun understreker samtidig at hun har forståelse for at det tar tid å få på plass krisepakken, men at det nå er over en måned siden de første bekymringsmeldingene fra bransjen kom. – Det er snakk om relativt små summer sett opp mot det vi som nasjon bruker resten av krisepakkene. Jeg forstår derfor ikke hvorfor det skal sitte SÅ langt inne for kulturdepartementet og Raja å få på plass en egen ordning, sier hun. 

 

– Forventer tiltak fra Regjeringen

Høyres mediepolitiske talsperson, Tage Pettersen, understreker at han er glad for at tallene fra Medietilsynet nå er på plass. 

– Gjennomgangen gir gode og relevante svar til det arbeidet regjeringen nå gjør for å svare ut Stortingets bestilling om en tiltakspakke, sier han til Medier24. 

Mediepolitisk talsperson i Høgre, Tage Pettersen.
Mediepolitisk talsperson i Høgre, Tage Pettersen.

Samtidig peker han på at beløpet som er tapt i perioden mars – mai, 930 millioner, er mindre enn den milliarden presseorganisasjonene ba om i mars. 

– At den generelle kontantstøtten ikke ville treffe mediebransjen var vi klar over siden brukerbetalingene etter hvert begynner å utgjøre en betydelig del av inntektene. Men et tap på rundt 20 prosent er selvfølgelig alvorlig nok til at tiltak må på plass, sier han. 

Et av tiltakene medieorganisasjonene har bedt om er en såkalt annonsekompensasjonsordning, som skal fungere slik at mediene får kompensert for en del av bortfallet av annonseinntekter. Leder av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi Øgrey, har beskrevet ordningen som «relativt risikofri for statens del», ettersom man ikke hadde trengt å kompensere for noe bortfall av annonseinntekter, om annonsekronene kom tilbake. 

Pettersen på sin side er klar på at han forventer tiltak: 

– Min forventning er at regjeringen, senest i RNB, kommer med en god løsning fra mediebransjen. Jo tidligere signalet om dette kommer jo bedre er det.

 

– Pakken er på vei

Abid Raja lover at pakken er på vei og understreker at det jobbes hardt med dette i departementet. 

– Medietilsynets analyse viser at koronakrisen har rammet mediene hardt i annonsemarkedet. Samtidig er det store forskjeller mellom mediene, og mellom ulike typer av medier. Vi jobber for å utarbeide målrettede tiltak som kan bidra til å opprettholde mediemangfoldet og den samfunnsviktige journalistikken i denne krevende situasjonen. Dette arbeidet prioriteres høyt og vi vil komme tilbake til Stortinget med et forslag så snart som mulig, sier kulturminister Abid Raja til Medier24. 

Presseorganisasjonene redegjorde for sitt syn på saken i et møte med kulturminister Abid Raja før påske. Da understreket de at årsaken til at ordningen ikke treffer mediene, handler om at det for mediene er viktig å ha folk på jobb gjennom krisen og at en kompensasjon for faste utgifter og endring i permitteringsreglene derfor ikke treffer bransjen på en god måte. 

Powered by Labrador CMS