Vårt Land tilbyr gave­pensjoner til eldre ansatte: – Alvorlig signal overfor seniorene, svarer klubben

Sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore sier det ikke er snakk om en nedbemanning, men et frivillig tilbud.

Publisert

På et allmøte onsdag informerte sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore i Vårt Land de ansatte om et frivillig tilbud om gavepensjon.

Tilbudet gis til alle ansatte over 62 år, der de får et tilbud om to månedslønner per år før oppnådd pensjonsalder.

– Alvorlig signal

Klubbleder Ane Bamle Tjellaug i Vårt Land.
Klubbleder Ane Bamle Tjellaug i Vårt Land.

Klubbleder Ane Bamle Tjellaug i Vårt Land sier til Medier24 at de er glade for at det ikke er snakk om en reell nedbemanning - og at det er et frivillig tilbud. Men aller helst skulle de ønsket seg at tilbudet gikk ut til alle:

– Så er det alltid i slike prosesser at det er vanskelig for de som er i den aldersgruppa - selv om det er frivillig. Vi har sagt til ledelsen at dette sender et signal om at medarbeidere i den aldersgruppa ikke er like ønsket som de yngre, sier Tjellaug og fortsetter:

– Folk synes det er tøft å få et slikt tilbud - og man skal ikke se bort i fra at noen føler et visst press på seg.

– Hvordan tok de ansatte det?

– Det er alltid en trykket stemning etter slike møter - og vi synes jo det er alvorlig at ledelsen sender et signal til seniormedarbeiderne på denne måten, selv om det er frivillig.

Ledelsen har også gjort det klart at de forbeholder seg retten til å si nei, avhengig av hvem og hvor mange som søker. Fristen for å svare på tilbudet er ut måneden, opplyser hun.

Over halvparten over 55 år

Sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore forteller til Medier24 at ingen ansatte skal føle seg annenrangs.

– Vi ønsker ikke å sende et slikt signal og vi mener at erfarne seniormedarbeidere er helt sentrale i de endringene Vårt Land nå skal gjennom. Dette er kun et frivillig tilbud til de som ønsker å gjøre noe annet. Samtidig er det en kjensgjerning at halvparten av journalistene og deskmedarbeiderne i Vårt Land er over 55 år. Det er svært positivt at vi har så mye erfaring og kompetanse på huset, men det gir oss noen helt konkrete utfordringer når det kommer til å fylle turnuser.

Vårt Land, Dagsavisen og Mentor Medier holder til i Grubbegata i Oslo sentrum.
Vårt Land, Dagsavisen og Mentor Medier holder til i Grubbegata i Oslo sentrum.

Sjefredaktøren forteller at mediehuset er i en vekstfase og de de facto øker den faste bemanningen i redaksjonen, men at de står foran store endringer i driften.

– Siden vi nå har et økonomisk handlingsrom, så velger vi å tilby en gavepensjon til eldre ansatte.

Han understreker at dette er et frivillig tilbud og at de ikke har noen måltall på hvor mange som eventuelt kan forlate bedriften.

– Dersom dere ikke får inn noen søknader - er det da styrte sluttpakker etter det?

– Det står ikke på planene nå. Dette er udramatisk og et frivillig tilbud til de som måtte ønske det.

På allmøtet onsdag var situasjonen i mediebransjen et tema, der Bore brukte tid på å fortelle om endringene som vil komme - både for Vårt Land og for bransjen generelt.

– Den tiden vi skal inn i er både spennende og alvorlig. Vi er inne i en krevende situasjon med konkurranse fra Facebook og Google, uforutsigbare endringer i pressestøtten, utfordrende situasjon på distribusjonssiden – og en uforutsigbar situasjon med hensyn til digitaliseringen.

– Vi står støtt, men det er selvsagt svært utfordrende tider. Men vi møter de utfordringene ved å øke størrelsen på redaksjonen og satse mer på innholdet.

  • For ordens skyld: I en tidlig versjon av denne saken skrev vi at Vårt Land tilbyr ansatte sluttpakker. Det er ikke riktig. Vårt Land tilbyr gavepensjon. Medier24 retter og beklager.
Powered by Labrador CMS