Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen.
Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen.

Kommentar

Folke­opplysningens Andreas Wahl har vært på banan­slang i Tsjernobyl. Han kom hjem med flere myter enn svar

Tre feil fra Folkeopplysningen, skriver Greenpeace.

  • TRULS GULOWSEN, leder -  HALVARD RAAVAND, fagleder  - og Erik Martiniussen, kommunikasjonsleder i Greenpeace

Programmet Folkeopplysningen har med hardtslående journalistikk slått seg opp på å knuse myter om både alternativ medisin og klimaskepsis. Bra er det.

Men når programledelsen skulle lage et program om atomkraft, ble det dessverre ikke like vellykket.

I programmet forsøker Folkeopplysningen å bygge opp et premiss om at Miljøbevegelsen feilinformerer om stråling og at dette påvirker folkeopinionen på feil premisser. Dette gjøres med flere eksempler som ikke er riktige.

Vi skal se på tre av dem.

Feil nummer 1

I programmet beskylder fysiker Brit Salbu Greenpeace for å overdramatisere konsekvensene av Tsjernobyl. For å underbygge dette, hevder hun Greenpeace har sagt at 600 000 mennesker har dødd bare i Ukraina som følge av ulykken.

Det medfører ikke riktighet.

Tsjernobyl var en svært alvorlig ulykke med store menneskelige lidelser. Greenpeace ser ingen grunn til å bagatellisere konsekvensene av ulykken. Men vi er heller ikke blant dem som overdramatiserer.

Før programmet ble sendt, sendte vi Folkeopplysningen vår rapport om Tsjernobyl, der Greenpeace anslår at 100 000 kan ha dødd av kreft som følge av Tsjernobyl.

Tallet er seks ganger lavere enn hva Salbu oppga, og gjelder for tidlig død i tre ulike land (ikke bare Ukraina).

I påfølgende e-postutveksling klarte ikke Folkeopplysningen å dokumentere at Greenpeace noen gang har kommunisert tallet 600 000 døde.

Likevel valgte de å publisere Salbu sin påstand uimotsagt.

At angrepet på Greenpeace serveres av en fagperson med stor faglig autoritet, gjør det ikke mindre alvorlig. Påstanden er lett å etterprøve - og at den etterfølges av en voiceover som sier vi bestrider den, holder ikke.

I programmet framstår det som om det er vanskelig å finne ut hva Greenpeace mener om Tsjernobyl, at det er ord mot ord Det er det ikke.

Her kan man lese Greenpeace sin mening om Tsjernobyl (LINK).

Feil nummer 2

I programmet hevder samme Salbu at Chernobyl Forum har konkludert med at bare 85-90 personer døde som følge av Tsjernobyl.

Chernobyl Forum var et tidsbegrenset FN-prosjekt, som hadde som mål å avdekke de helsemessige konsekvensene av Tsjernobyl.

Med i Forumet var blant annet Det internasjonale atomenergibyrået  (IAEA), Verdens helseorganisasjon (WHO), UNSCEAR, Verdensbanken med flere. Hensikten var at de ulike FN-organisasjonene skulle samles om en felles forståelse av helsekonsekvensene.

Rapporten deres forelå i mars 2006 som en markering av 20-årsmarkeringen for ulykken. Konklusjonen deres var at 4000 av de som deltok i oppryddingsarbeidet ville kunne dø av kreft.

I tillegg mente man at 5000 av den øvrige befolkningen som ble rammet av radioaktivt nedfall også ville kunne dø av kreft som følge av ulykken.

Totalt oppgir Chernobyl Forum de mulige dødsfallene til 9600 mennesker. Dette fremkommer blant annet i pressemelding fra Verdens helseorganisasjon og på rapportens side 108 (PDF).

Det verserer ulike tall over hvor mange som vil dø av kreft som følge av Tsjernobyl.

Men Chernobyl Forum er den mest autoritative kilden, som flest viser til når de skal si noe om dødstallene. Det er derfor svært alvorlig at professor Salbu oppgir Chernobyl Forum som kilde for sin påstand om at færre enn 100 døde.

Vi gjorde Folkeopplysningen oppmerksom på at feilen.

Likevel lot Folkeopplysningen den feilaktige påstanden om Chernobyl Forum stå i programmet. Og ikke nok med det. Programledelsen nøyer seg ikke bare med å gjengi Salbu sin feilaktige kommentar.

Enigheten FN-organisasjonene i mellom visualiseres ved å vise fram logoene til alle FN-organisasjonene som deltok i Chernobyl Forum.

Flere ganger i løpet av programmet gjentas påstanden om at bare ”noen døde,” selv om Chernobyl Forum altså opererer med et tall som er nesten 100 ganger høyere enn det som nevnes av Salbu.

 

Feil nummer 3

I 2017 foreslo japanske myndigheter at deler av den evakuerte befolkningen rundt Fukushima burde få flytte tilbake.

Svært få ønsket det og Greenpeace støttet lokalbefolkningen. Dette lages det et poeng av i Folkeopplysningen.

Programleder Andreas Wahl hevder i programmet at bakgrunnsstrålingen i det evakuerte området, er den samme som i Norge. Påstanden underbygges av en graf som skal bevise den.

Men i grafen sammenliknes to gjensidig utelukkende enheter. Her sammenliknes totaldosen en nordmann får i løpet av et helt år, fra mat, flyreiser, bakgrunnsstråling, radon og kosmisk stråling, med enheten kunstig bakgrunnsstråling fra radioaktiv forurensing i Fukushima.

Man sammenligner altså to gjensidig ulike enheter.

Hadde man sammenliknet totaldosen en nordmann får, med totaldosen innbyggerne i den aktuelle evakueringssonen ville fått om de hadde flyttet tilbake, ville bildet vært et ganske annet.

Men det gjør man altså ikke, og dermed fremstår Greenpeace sitt råd som dummere enn det er.

Her er hva Greenpeace faktisk har sagt.

Greenpeace er ikke redd for en debatt om atomkraft. Våre hovedargumenter mot, er utfordringene knyttet til avfallet og mulig spredning av atomvåpen.

Men disse argumentene fikk vi ikke framføre i programmet. Slik opplever vi at Folkeopplysningen aldri hadde til hensikt å skape et nyansert bilde av saken, men at redaksjonen tvert imot hadde som mål å påvirke opinionen og fremme en agenda.

Da er det ikke lenger fakta- og opplysning man driver med.

Powered by Labrador CMS