Debatt

Mediene er inne i klasserommene - vi har vært det lenge

«Andreas Ryen Eidem sier mye bra i sin oppfordring […] men overser at mediene er til stede i svært mange norske klasserom.», skriver Veslemøy Rysstad.

Andreas Ryen Eidem sier mye bra i sin oppfordring i fredagens Medier24 om at mediene må være til stede i klasserommene, men overser at mediene er til stede i svært mange norske klasserom.

Om tre uker avvikles den årlige nasjonal avisuke i regi av MBLs Mediekompasset for 23 gang og det er påmeldt nærmere 87 000 elever fra 4., 6. og 9. klassetrinn. Her er nettopp medienes verdigrunnlag og journalistiske prosesser sentralt i oppgaveheftene. Elevene får tilgang på aviser både i print og digitalt.

Da fagfornyelsen kom i høst var vi klar sammen med TV 2 Skole med en omfattende, ny og gratis undervisningsressurs som leverer på de tverrfaglige emnene: avistegning.no.

Mediekompasset har også en gratis nettressurs for alle elever i norsk skole som vil trene seg på å jobbe journalistisk: skoleaviser.no. Denne finnes også som egen app, skoleaviser, hvor tilbudene er lett tilgjengelig. 

På et punkt har Ryen Eidem rett. Journalister og redaktører kan med fordel besøke flere klasserom, det blir alltid godt mottatt. Men siden tid er et knapphetsgode har vi også videoressursen hvor elevene får møte journalister som forteller om den redaksjonelle prosessen

Og når det gjelder temaet Demokrati og bærekraft har vi levert på dette temaet ved norske valg i en årrekke. Det er krevende å finansiere utvikling av slike ressurser i en medieøkonomi som er under press, og eksterne bidrag ville derfor vært et verdifullt tilskudd. 

Powered by Labrador CMS