Nordlys og Amedia melder seg på - tar gjerne jobben med å drive Barents Observer

- Åpenbare synergier mellom et slikt oppdrag og ambisjonene Nordlys og Amedia har for Nord24, sier Anders Opdahl.

Publisert Sist oppdatert

I snart et halvt år har sagaen om nettavisa Barents Observer preget både medielandskapet og den barentsinteresserte offentlighet i både nord og sør.

Foreløpig siste kapittel er at redaksjonen har sagt opp og etablert sin egen The Independent Barents Observer, mens styret i Barentssekretariatet har vedtatt å lyse drifta av nettavisa ut på anbud.

Men hvem står klar for å ta den jobben?

En av dem kan være Nordlys og Amedias posisjoner i Nord-Norge.

Og på spørsmål fra Medier24 er svaret fra Nordlys-redaktør Anders Opdahl ganske klart:

- I utgangspunktet er svaret ja. Så tar vi en endelig beslutning når vi får satt oss inn i anbudsspesifiksjonen. Vi tror instinktivt at det kan ligge åpenbare synergier mellom et slikt oppdrag, og de ambisjonene vi har på vegne av vårt nettsted for næringsliv og politikk, nord24.no, sier han.

Opdahl sier at man «over tid har jobbet med å forsterke denne satsingen gjennom samarbeid og partnerskap i og utenfor Amedia-sfæren». Og i dette bildet kan også Barents Observer passe inn, mener han.

- Det er en pågående prosess, hvor vi har dialog på tvers av konsernets største mediehus i nord. Nord24.no-redaksjonen, en av våre spydspisser, besitter dessuten allerede kompetanse som passer et slikt oppdrag godt. Så antar vi, at vi antakeligvis vil måtte styrke oss på enkelte områder. Men det er vi i utgangspunktet beredt til å løse, sier Opdahl.

Distribusjon, utvikling og kompetanse

Nordlys-redaktøren peker videre på at Amedias mediehus har mye i tilby både i form av distribusjonskraft, utviklingskraft, redaksjonell kompetanse og relativt robuste ressurser.

- Det er umiddelbart lett å identifisere mange spennende muligheter i rammen av et slikt oppdrag, som kan komme alle parter til gode - ikke minst offentligheten, sier Opdahl.

- Ser du for deg at en slik satsing skal leve videre under navnet Barents Observer?

- Jeg skal ikke blande meg inn i det der, men jeg mener på generelt grunnlag at Barents Observer er en sterk merkevare, som har stor verdi.

- Hva tenker du om at tidligere ansatte i Barentssekretariatet nå har etablert nettavisa «The Independent Barents Observer» - og kan to nesten likelydende nettaviser leve samtidig?

- Jeg registerer at nettstedet er opprettet, så får det bli opp til Barentssekretariatet å vurdere hva, og om, de vil gjøre noe med det.

- Flere jeg har snakket med i dag, oppfatter jo dette som et kupp. Men all den tid vi vil vurdere å tilby våre tjenester i en slik sammenheng, vil jeg være varsom med å mene noe rundt dette, sier Opdahl.Powered by Labrador CMS