«Reklamejournalistikk», clickbait og plagiat: Dette er grunnen til at befolkningen mister tilliten til pressen

Nordmenn scorer høyt på betalingsvilje, men hvorfor stoler vi ikke på media?

Publisert Sist oppdatert

Undersøkelse av 26 land viser at nordmenn scorer høyest på betalingsvilje for digitalt medieinnhold. Medieundersøkelsen fra Reuters Institute viser også at under halvparten stoler på media.

Mandag kveld inviterte Fritt Ord og Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford til en debatt om funnene i den årlige medieundersøkelsen RISJ Digital News Report 2016. Dette er første gang Norge deltar i undersøkelsen. Noen nøkkelfunn er:

  • Nordmenn er verdensledende i å betale for journalistikk på nett
  • Sosiale medier er en stadig viktigere nyhetskilde, med Norge som verdens nest største land på nyhetsformidling via Snapchat – kun slått av USA
  • På tross av stor vekst på tilbudssiden bruker publikum likevel nyhetsvideo i svært liten grad
  • Vi scorer ikke særlig høyt på tilliten til media

Forsker Nic Newman ved Reuters Institute sier at den norske mediebransjen er verdensledende til å få folk til å betale.

– Folk er mye mer forberedt på å betale for nyheter på nett i Norge enn de fleste andre landene, viser undersøkelsen. Norge scoret faktisk høyest i hele undersøkelsen på betalingsvilje til den type journalistikk, sier han.

Norge er ikke i en særstilling, for vi blir godt fulgt av andre skandinaviske land. Årsaken til det er at det er en stor tradisjon for abonnementsløsninger på journalistikk her.

– Landene som kommer etter dere er Finland og Sverige, men avstanden er ikke spesielt stor.

Stoler ikke på media

Anders Hofseth er journalist og strategisk rådgiver i NRKbeta. Han er også Journalist Fellow fra Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford og har bidratt med den norske delen i undersøkelsen.

– Nordmenn er relativt rike, veloppdragne og – historisk sett – avislesende. Mange av oss har papiravis-abonnement som har blitt utvidet med digitaltilgang. Sammenholder vi med tall fra Mediebedriftenes Landsforening fra 2015, ser vi at over 60 prosent av denne innholdsbetalingen kan forklares med slike kombinasjonsabonnementer. Andelen rene digitalabonnementer er liten.

Undersøkelsen viser også at i Norge stoler 46 prosent på media mesteparten av tiden. Dette plasserer oss midt på skalaen i tillit mellom brukere og media. Noen mulige forklaringer kan være veksten av sponset innhold, tendenser til «clickbait» og skandalen rundt en journalist som plagierte innhold, viser undersøkelsen.

Hofseth sier det var nettopp befolkningens relativt lave tillit til media som overrasket ham mest med undersøkelsen.

– Jeg er forbauset over at norske medier kommer så dårlig ut på tillit. Jeg hadde forventet at vi hadde scoret høyere sammenliknet med andre land.

Høyest tillit til nyhetsorganisasjoner og journalister har de i Finland, etterfulgt av Nederland, Brasil og Portugal. Nederst på tillitsskalaen finner man Hellas, Sør-Korea, Ungarn og Frankrike. Norge ligger helt gjennomsnittlig på skalaen.

Utfordre på forretningsmodeller

Direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord har tatt regningen for den norske delen av undersøkelsen. Han mener at funnene gir grunnlag for flere viktige diskusjoner fremover.

–Jeg synes det er viktig at vi nå har kommet med i denne rapporten og vi skal ganske sikkert fortsette å finansiere den norske delen.

Åmås, som også leder et regjeringsoppnevnt mediemangfoldsråd, ønsker å bruke noen av funnene til å arrangere en konferanse etter sommeren neste år.

– Der ønsker vi å problematisere og utfordre bransjen på forretningsmodeller. Det blir nødvendig, avslutter Åmås.

Undersøkelsen ble foretatt av YouGov på oppdrag fra Reuters Institute of the Study of Journalism. I Norge har 2.019 blitt spurt på nett. Dermed er ikke undersøkelsen representativ for den norske befolkning, men blant norske nettbrukere. Alle som sa de ikke benyttet seg av nyhetskilder ble fjernet fra undersøkelsen. Det ble også gjennomført fokusgrupper i USA, Storbritannia, Tyskland og Spania.

Hele undersøkelsen finner du på http://digitalnewsreport.org

Powered by Labrador CMS