TV 2 hadde jobbet med saken et halvt år. Kirurg Eide fikk én dag på å uttale seg. - Ble ikke fair behandlet, mener PFU

Og etter «seier» for Per Kristian Eide og Anders Cappelen, kan saken nå havne i retten. - Jeg utelukker ingenting, sier kirurgen.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB-Anne Marjatta Gøystdal og Steinar Schjetne): TV 2 får refs av pressens etiske vaktbikkje for dekningen av forskningsprosjektet hjernekirurg Per Kristian Eide ledet. Nå kan saken havne i retten.

– Det er for tidlig å si nå, men jeg utelukker ingenting, sa Per Kristian Eide til NTB umiddelbart etter at Pressens Faglige Utvalg (PFU) hadde avsagt sin «dom» over dekningen til TV 2, Aftenposten og NTB av hjerneprosjektet han ledet ved Oslo universitetssykehus.

Han var fornøyd med at PFU ga ham medhold i at dekningen til TV 2 var sterkt ubalansert, ensidig og mangelfull. Men den sterkeste kritikken ble fremmet med dissens. Mindretallet mente TV 2 gjorde nok for å få Eides imøtegåelse og viste til at både han og sykehuset nektet å kommentere og bidra til balanse i framstillingen.

Saken om pasientkomplikasjoner rundt et forskningsprosjekt Eide sto bak, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. Kanalens reportere hadde jobbet med den i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før saken gikk på lufta.

Eide var på reise. Etter en 45 minutters telefonsamtale avslo han å uttale seg.

– Jeg ble overrumplet

– Da TV 2 ringte meg, ble jeg fullstendig overrumplet. Senere mistet jeg all tillit til kanalen. Journalistene framsto som ukorrigerbare, sa Eide.

TV 2 ble felt for punktene om kildevalg, om saklighet og omtanke i presentasjon og om samtidig imøtegåelse. Nyhetssjef Niklas Lysvåg poengterer at kanalen i hovedsak er felt på punkter i Vær varsom-plakaten som handler om balanse og framstilling – og at PFU ikke har funnet faktiske feil i reportasjene.

– Det hadde vært mye lettere for oss hvis Eide og sykehuset i langt større grad hadde vært villige til å gi sin versjon av saken, sier Lysvåg.

Han føler seg uansett trygg på at kirurg-saken ikke hører hjemme i rettsvesenet.

– Dette dreier seg ikke om lovbrudd. Vi er nok langt innenfor ytringsfriheten.

4.000 presseetiske klager

Godt over 4.000 presseetiske brudd lå på utvalgets bord i klagen som Anders Cappelen har fremmet på vegne av Eide. Det er den mest omfattende klagesaken utvalget noen gang har behandlet.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen understreker at dette var en sak av stor viktighet, og at mediene har full rett til å sette søkelys på den. Men Eide ble ikke «fair behandlet», mener utvalget.

Tre andre medier som hadde sitert saken, var også klaget inn. Aftenposten ble felt for ikke å ha slettet en leserkommentar, mens nyhetsbyrået NTB ble felt for feilaktig å ha framstilt det som om én av pasientene døde som følge av hjerneforskningen i den omtalte saken.

Bergens Tidende var også klaget inn, men har ifølge utvalget ikke brutt god presseskikk.

(©NTB)

Norsk Presseforbund/PFU har også publisert denne oppsummeringen om hvorfor TV 2 ble felt: 

 • Saken gjelder et forskningsprosjekt som var midlertidig stanset da TV 2 startet sine publiseringer. Tre pasienter hadde fått alvorlige komplikasjoner, Helsetilsynet var alarmert. Dr. Eide hadde redegjort for det han selv mente var årsaken til komplikasjonene, og som følge av det hadde han endret både metoden for prøvetagningen og informasjonsskrivet til pasientene.
 • Utvalget vil understreke at det omtalte sakskomplekset er av stor viktighet. Mediene som har tatt opp dette skal ha honnør for arbeidet, og de var i sin fulle rett til å sette søkelys på problemstillingen.
 • Utvalget understreker at både personer og institusjoner som er omtalt i denne sammenhengen, har et ansvar for å bidra til å belyse slike saker, men konstaterer at de i ulik grad har fulgt opp dette ansvaret.
 • I alle fire uttalelsene understreker utvalget at klager gjør saken unødvendig komplisert og uoversiktlig, gitt omfanget av klagen og detaljeringsgraden.
 • TV2 arbeidet med problemstillinger rundt nevrokirurgisk avdeling i flere måneder forut for den første publiseringen. Dagen før publisering tar de første gang kontakt med klager, Dr Per Kristian Eide, som er på reise og som heller ikke ønsker å la seg intervjue.
 • TV 2 blir felt for brudd på 4.14 for ikke å ha konfrontert Eide tydelig med de alle de vesentlige konkrete beskyldningene i den første telefonsamtalen forut for første publisering. Her er det dissens fra et mindretall.
 • Eide ble ikke orientert om flere av TV2s hovedpoenger i den første sendingen. Det gjelder blant annet kritikken fra pasientenes pårørende, og fra utenlandske kolleger, samt påstanden om at den omstridte prøven, biopsien, ble tatt i forbindelse med en rutineundersøkelse.
 • Dernest felles TV 2 for brudd på 3.2 om kildebredde og relevans i den første publiseringen 6.desenber 2012 – for ikke å ha referert informasjon de hadde og som ville bidratt til å veie opp for Eides fravær, samt at de i for stor grad opptrådte ensidig i sin utvelgelse av kildematerialet.
 • Utvalget mener at kritikken av prosjektet gikk for skarpt på Eide som person.
 • I en studiodebatt dagen etter, 7.desember, ble denne ubalansen forsterket etter utvalgets mening, da de to intervjuede fikk fremsette sterke påstander av faktisk art som TV 2 måtte vite var uriktige og som ikke ble balansert opp – verken med TV2s egen kunnskap eller deltagelse av noen som kunne tale Dr Eides og sykehusets sak.
 • TV2 felles også for brudd på punkt 4.1, kravet til saklighet og omtanke, i forbindelse med anklager om at han skal ha drevet «butikk i butikken» og omtalen av en tidligere konflikt mellom sykehuset og Eide. Disse publiseringene var skarpt vinklet og rammet Eide hardt. Her er det en dissens i utvalget om deler av disse publiseringene.
 • To leserkommentarer på TV2.no burde også vært redigert eller fjernet ut fra kravet om saklighet og omtanke.
 • I saken mot Aftenposten blir mediet felt for ikke å ha fjernet/redigert bort en leserkommentar. På øvrige klagepunkter ble Aftenposten ikke felt.
 • NTB blir felt for i en melding å ha fremstilt det som om en av pasientene døde som følge av forskningsprosjektet. På øvrige klagepunkter ble NTB ikke felt.
 • Bergens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS