Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.
Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.

Debatt

Mer økonomistoff kan ikke skade. Og konklusjonen viser fortsatt at det er blitt mindre i de brede riksmediene

- Samtidig viser tallgrunnlaget at lokalmediene skriver mye om økonomi og næringslivet. Vi beklager at vi var upresise i gjengivelsen av dette, skriver Even Westerveld.

  • EVEN WESTERVELD, informasjonsdirektør i DNB og redaktør for DNB Nyheter

Amedia-direktør Jostein Larsen Østring kommenterer i dag vår nye innholdsplattform, DNB Nyheter. Østring viser til en analyse Retriever har gjennomført for DNB, som Retriever selv har publisert og kommentert her.

Så vidt vi forstår er grunnen til at det ser ut som om lokalmediene lager mindre stoff nå enn før, at man tidligere krysspubliserte mye ANB-stoff. Dermed slår det ut når man teller antall publiserte saker.

Tallgrunnlaget fra Retriever viser samtidig at lokalmediene skriver ganske mye om økonomi og næringsliv, helt i tråd med Østrings oppfattelse. Det er vi glade for. Vi beklager at vi var upresise i gjengivelsen av dette og har også presisert dette i artikkelen om tallene på DNB Nyheter.

Konklusjonen fra Retrievers big data-analyse, viser likevel at andelen økonomi- og næringslivsstoff i de brede riksmediene er fallende, fra cirka 19 prosent i 2010 til rundt 16 prosent i 2017. Det er ikke unaturlig å se dette i sammenheng med at flere medier har kuttet i sine økonomiredaksjoner og –flater de siste årene.

Utviklingen er uheldig, først og fremst fordi norsk næringsliv trenger en sterk presse til å følge med og stille gode og kritiske spørsmål.

Men også fordi vi tror at folk og bedrifter har behov for mer kunnskap for å øke forståelsen av økonomi generelt, og næringslivets verdibidrag til felleskapet spesielt.

Ambisjonen med DNB Nyheter er derfor mer enn forbrukersakene Østreng trekker frem. DNB har de siste årene skrevet hundrevis av artikler om og for norske gründere.

Og med DNBs samlede ekspertise knyttet til alt fra makrotrender til teknologi og privatøkonomi, håper vi at DNB Nyheter kan bidra til både å opplyse og å øke bevisstheten rundt økonomi, samtidig som vi markedsfører vår egen kompetanse.

For DNB Nyheter er ikke, og skal ikke være, uavhengig eller nøytralt. Det har vi heller aldri hevdet. Nettopp derfor har vi valgt å lage innholdet vårt selv, merke det med logoen vår og legge det på vår egen plattform. Uten betalingsmur.

Amedia og andre uavhengige mediebedrifter, selger denne typen tjenester til andre annonsører, pakker det inn som journalistikk og serverer det til leserne blandet med redaksjonelt stoff.

Det må være lov å spørre seg hvem av oss som i størst grad bidrar til å viske ut det viktige skillet mellom markedsføring og journalistikk.

Powered by Labrador CMS