Kritisk til Nettavisens fjerning av fast arbeidstid: – Fremstår som PR-jippo

– Det virker som Nettavisen ønsker å være mediebransjens svar på Telenor, sier NJ-advokat. – De ansatte må gjerne reservere seg mot fleksibilitet, svarer Nettavisen-redaktøren.

Publisert

Norsk Journalistlag (NJ) reagerer på at Nettavisen nå har bestemt seg for å fjerne fast arbeidstid og arbeidssted for sine ansatte - uten å ha involvert de ansatte i forkant.  

Avdelingsleder og juridisk fagansvarlig i NJ, August Ringvold, er ikke nådig i sin dom:  

– Jeg er svært kritisk til at de tillitsvalgte ikke ble kontaktet. Slike endringer må drøftes med de ansatte før man går ut med det. Dette er et brudd på hovedavtalen, sier Ringvold til Medier24.

– Det er også viktig å understreke at både hjemmekontor og fleksibel arbeidstid må gjøres innenfor rammen av det som er avtalt i arbeidsavtalen, og det som følger av lov og tariffavtalen, sier han.

– Veldig lettvint

Ringvold sier endringene bærer preg av være mer som et stunt.

– Dette virker å være hastverksarbeid og mer som et PR-fremstøt eller en PR-jippo. Det virker nesten som Nettavisen ønsker å være mediebransjens svar på Telenor. Dette er veldig lettvint, sier han.

Telenor meddelte tidligere denne måneden at de ansatte ikke trenger å møte fysisk på jobb.

Ringvold frykter de nye Nettavisen-endringene vil skape mer forvirring enn glede.

– Mange har opplevd den siste tiden at det er vanskelig å skille arbeid og fritid. Det flyter litt i hverandre på grunn av korona-situasjonen, hvor alle er plassert på hjemmekontor. Derfor er det viktig for Nettavisen å holde orden i dette. De må følge regelverket. Dette kan fort komme i konflikt med gjeldende arbeidsplan. Om det overhodet finnes i et fri flyt-system, sier han. 

– Alle som skal arbeide til forskjellige tider på døgnet skal ha en arbeidsplan. Hensynet til klarhet og forutberegnelighet for når man skal ha fri og når man skal arbeide er svært viktig. De må passe seg for at dette ikke blir en ordning som kun tjener til arbeidsgivers interesser, understreker Ringvold.

 

Stavrum: – Ansvar med stor frihet

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, er forelagt kritikken fra Ringvold.

Han skriver følgende i en e-post til Medier24:

«Alle medlemmer i NJ, som alle andre ansatte, står fritt til å arbeide med fast kontortid og fast arbeidstid, hvis de vil. De er hjertelig velkomne til å fortsette akkurat som før. De må gjerne reservere seg mot fleksibilitet. Hvis ikke en fagforening ser ironien i dette standpunktet selv, så kan jeg dessverre ikke hjelpe».

«Forklaringen på at vi tilbyr alle som vil en mer valgfri arbeidsdag er erfaringene fra koronapandemien der Nettavisen har gjort det bra, og de ansatte har bidratt med å ta ansvar med stor frihet til å tilpasse dagene sine slik det passer dem», skriver Stavrum.

Og legger til:

Sjefredaktør og administrerende direktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.
Sjefredaktør og administrerende direktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.

«Det er viktig å få frem at ingen ansatte er pålagt noen endringer av arbeidstid eller hovedavtale. De er derimot tilbudt en fleksibilitet de kan bruke, hvis de ønsker det. Responsen har utelukkende vært positiv».

  • For ordens skyld: Journalisten Jan Magnus Weiberg-Aurdal er medlem av NJ.
Powered by Labrador CMS