I vår sa Are Stokstad at ingen i Amedias ledelse hadde personlig gevinst av salget. Kort tid senere fikk sju sjefer tre månedslønner hver i bonus

For to år siden kuttet konsernledelsen alle bonusavtaler for redaktører og direktører. Etter vinterens salg delte de samme konserntoppene på flere millioner kroner i bonuser.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke avslørte Dagens Næringsliv at konsernsjef Are Stokstad og fem av hans nærmeste medarbeidere i Amedia i vår fikk en bonus på tre ekstra månedslønner.

For noen, som konsernsjef Are Stokstad, vil det si tett oppunder én million kroner.

Dette etter at mediekonsernet ble solgt fra LO og Telenor og til Sparebankstiftelsen DNB, for opprettelsen av Amediastiftelsen.

Men det var ikke hele historien:

For i tillegg til de fem personene i den øverste konsernledelsen som fikk bonus, valgte konsernet selv å gi ytterligere to ledere den samme bonusen.

Disse fikk tre månedslønner hver

Konsernet vil ikke selv bekrefte eller kommentere hvem som faktisk fikk disse bonusene, men etter hva Medier24 forstår, gikk den opprinnelige avtalen ut på de fem som satt i konsernledelsen på tida rundt salget i vinter.

Det vil si:

  • Konsernsjef Are Stokstad
  • Konserndirektørene Mari Velsand, Pål Eskås og John Kvadsheim
  • CFO (finansdirektør) Gisle Torheim

I tillegg skal konsernledelsen selv ha valgt å gi en lignende bonus til minst to ytterligere ledere, utenfor den øverste konsernledelsen:

  • Økonomidirektør Åse Taraldsen
  • Direktør for utgiverspørsmål og kommunikasjon, Stig Finslo

Vil ikke kommentere hvem som fikk

Amedia driver drøyt 60 lokalaviser som landet rundt kjemper for åpenhet i sine lokalsamfunn, men i denne saken er det lite åpenhet å spore fra konsernet.

Konsernsjef Are Stokstad ønsker ikke å kommentere saken utover følgende:

- Det er styret som fastsetter konsernsjefens lønnsvilkår og øvrige betingelser og som må kommentere disse.

På spørsmål om de fem i konsernledelsen som fikk «kompensasjonen», er svaret fra Stig Finslo - direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt - følgende:

- Vi har bekreftet at styret behandlet kompensasjonsspørsmålet for fem personer i konsernledelsen, men ønsker ikke å kommentere navn. 

- Vil dere bekrefte at det var to til som fikk en tilsvarende kompensasjon?

- Flere jobbet ekstraordinært gjennom denne prosessen, og er blitt kompensert ekstra for det. Vi ønsker heller ikke her å kommentere hvem det dreier seg om, sier Finslo - på vegne av konsernledelsen. 

Han er altså selv en av dem som skal ha fått en slik kompensasjon, men ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte det på egne vegne. 

Har skapt bølger i konsernet

Medier24 forstår at saken er heftig debattert i både konsernet og mediehusene den siste tida.

Det skal også være en kime til frustrasjon at tidligere Amedia-eier LO forsøker å fraskrive seg «ansvaret» for bonusene.

Etter hva Medier24 forstår, var avtalen om bonusen gjort med de tidligere eierne - Telenor og LO.

Det antyder også André Støylen, administerende direktør i kjøper Sparebankstiftelsen DNB og nå styreleder i Amedia.

- Det var en forståelse om at dette skulle gjøres. Enigheten om dette var i realiteten en del av kjøpsavtalen, men den formelle beslutningen ble lagt til nye eiere og nytt styre, sier Støylen.

Slik Medier24 forstår det, ble denne saken formelt tatt opp på styret før sommeren - men da bare som en orienteringssak.

- Styret hadde ikke noe reelt valg, men saken måtte formelt behandles av det nye styret, sier Støylen.

- Hva synes du om bonusene - og reaksjonene det har skapt?

- Det er mange som har hatt et betydelig merarbeid her, og jeg oppfatter ikke at nivået er utover det som er normalt i en salgsprosess. Jeg har ikke noe problem med realitetene i denne saken, sier Støylen.

- Så er det klart at mediebransjen er gjennom tøffe tider med nedbemanning og kutt. At det blir diskusjon om slike spørsmål er ikke uvanlig, men jeg tror ikke saken vil gi «varige mén».

LO: - Har ingen kommentar til saken

- Opplever du at LO her prøver å fraskrive seg ansvaret?

- Det har jeg ikke noe behov for å kommentere. Vi har forholdt oss til en representant for selgerne, og har hatt en ryddig dialog, sier André Støylen.

Når Medier24 prøver å få en kommentar fra LO til bonusene, får vi bare svar på SMS fra stedfortredende avdelingsleder Øivind T. Hansen på kommunikasjonsavdelingen.

- Dette må du ta opp med dagens eiere, skriver han.

- Dette var slik vi forstår det avtalt med tidligere eiere. Ønsker dere ikke å kommentere denne saken i det hele tatt?

- Nei. Avsluttet fra vår side.

- Har LO noen kommentar til spørsmålet om hvorfor LO ønsker å fraskrive seg ansvar for bonusavtaler de inngår?

- Som sagt: Dagens eiere og styret i Amedia må svare for vedtaket. Vi har ingen ytterligere kommentarer, skriver Hansen.

- Dette er ingen bonus

LO er ikke her de eneste som forsøker å fraskrive seg ansvaret for bonusene. Amedia vil heller ikke være med på at dette er en bonusutbetaling.

Med til historien hører det forøvrig at konsernet på tampen av 2014 kuttet alle bonus- og resultatlønnsordninger for ledere i konsernet, både i konsernledelsen og mediehusene. 

- Dette er ikke bonuser, sier Stig Finslo, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon. 

- Alle bonusordninger i Amedia er avviklet, både i ledergruppen og toppledere i mediehusene - med unntak for noen av dem som jobber med salg, fortsetter han. 

- Bonus eller resultatlønn er en ordning der partene på forhånd inngår en avtale om at det skal utbetales penger dersom definerte mål eller resultater oppnås. Her har det ikke vært noen slik avtale, men det ble besluttet i ettertid å gi en kompensasjon for merarbeid, sier Finslo. 

- Amedia er et lokalaviskonsern med redaksjoner som utøver kritisk journalistikk hver dag. Hvis Drammens Tidende hadde skrevet en lignende sak om for eksempel det lokale energiselskapet, så ville vel de ha kalt dette for en bonus?

- Jeg håper de vet forskjell på hva en bonus er og hva en ekstra kompensasjon er. For egen del ønsker vi å omtale det som det det er, nemlig en beslutning om å tildele noen personer en ekstraordinær kompensasjon for merarbeid de har hatt i en periode, sier Finslo.  

«Ingen i ledelsen hadde personlige gevinster av salget»

I tillegg til at Amedia for under to år siden på generell basis avviklet alle bonusordninger for ledere, ble lignende ordninger også konkret avvist i forbindelse med salget.

På et ledermøte våren 2016 skal konsernsjef Are Stokstad nemlig ha uttalt at «ingen i konsernledelsen hadde personlige gevinster av salget».

Stokstad selv ønsket ikke å la seg intervjue om denne saken denne uka, men på vegne av Amedia er det fortsatt direktør Stig Finslo som kommenterer saken.

- Hvordan stemmer Stokstads uttalelse med at det var avtalt merkompensasjon til flere ledere i konsernet?

- Spørsmålet inneholder en feil premiss: Det forelå ingen avtale om kompensasjon med noen i konsernledelsen i Amedia før i juni. Dermed var uttalelsen fra Stokstad korrekt. Konsernledelsen har ikke hatt og har ikke noen bonusordninger verken knyttet til salgsprosesser eller andre forhold , sier Finslo. 

- Men det var da bare en orienteringssak i styret - enigheten om dette må ha foreligget lenge før?

- Nei, det forelå ingen avtale med noen i konsernledelsen tidligere. Stokstad uttalte seg korrekt om dette på møtet før salget var gjennomført, sier Finslo. 

For ordens skyld var det 20. februar i vinter at salget fra LO og Telenor til Sparebankstiftelsen DNB ble kjent. Den formelle overtakelsen av selskapet skjedde 4. mai.

- Hvordan vil du beskrive den interne diskusjonen i konsernet om disse bonusene?

- Vi føler ikke noe behov for å kommentere den diskusjonen som har vært, sier Finslo. 

- Vurderte konsernledelsen på noe tidspunkt å takke nei til denne merkompensasjonen?

- Det har vi ingen kommentar til. 

Mellingen: - Spesielt mot bonuser i en tid med nedbemanning

Etter hva Medier24 forstår, har denne saken vært heftig diskutert internt i Amedia den siste uka - men i liten grad har diskusjonen kommet til overflaten med åpen kritikk.

En av de få som åpent kritiserer bonusene, er sjefredaktør Ove Mellingen i Telemarksavisa.

Det har han også gjort tidligere - som da konsernet for to år siden fjernet bonusene til toppledere som Mellingen. Den gang støttet bergenseren i Telemark valget, overfor Journalisten.

- Jeg er imot lederbonuser, og spesielt er jeg mot bonuser i en fase hvor det er kraftig nedbemanning. Det blir fort til at man ser en sammenheng mellom bonuser og å si opp folk.

Det sier Mellingen til Medier24 nå, på generelt grunnlagt.

- Hva synes du om denne saken?

- Jeg liker det ikke.

- Hva bør konsernledelsen gjøre i denne saken?

- Ledelsen må selv finne ut hva de gjør, men jeg har sagt fra internt hva jeg mener, sier Mellingen.

- Det er mange som yter ekstra i disse dager

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro i Amedia uttalte seg til DN forrige uke svært kritisk til salgsbonusene, og gjentar dette budskapet overfor Medier24:

- Vi har vært gjennom tøffe runder i konsernet, og skal dra dette lasset videre - sammen. Det er mange som yter ekstra i disse dager - både blant ansatte og ledere ute i avisen. Og de får ingen bonus. Så med fare for å gjenta meg selv: Jeg synes dette sender ut feil signaler.

- Hva sier grasrota?

- Folk er frustrerte og sinte. Toppledelsen blir tilgodesett med penger som kunne blitt brukt på en helt annen måte. Mange av mediehusene og avdelingene våre er tungt nedbemannet, og folk løper alt de kan for å få det til å henge sammen. Jeg vet ikke om det er dette vi trenger nå, sier Stenbro.

- Det ligger i jobben til en toppledelse å kjøpe og selge

- Så kaller jeg dette bonus. Man kan kalle det hva man vil, men det er ekstra penger. Og det ligger i jobben til en toppledelse i et konsern å kjøpe og selge bedrifter. Det er jo det Amedia har gjort de siste ti årene.

- Er denne saken glemt i morgen?

- Jeg opplever vel at misnøyen denne gangen er ganske formidabel. Det er ikke lenge siden vi hadde mye bråk rundt stay-on-bonusene etter Edda-kjøpet. Vi har kuttet stort siden da, det er mange ansatte som har måttet slutte, og for stadig dårligere sluttpakker.

- I en sånn runde kunne vi godt ha vært denne runden med bonuser foruten. Vi må ha topp motiverte folk, vi kan ikke gå rundt og ha folk som føler seg irritert og forbannet, mener Stenbro.

- Men når dette først har skjedd - kunne konsernledelsen ha håndtert det annerledes?

- Jeg tror i hvert fall full åpenhet om hva man mottar av ytelser hadde vært greit. Vi er i en bransje som jobber for og lever av åpenhet - og da unngår man mistanker. Samtidig så kan du ikke få til god PR av en dårlig sak, som dette uansett er.

Powered by Labrador CMS