Amedia-sjefen avviser at det er «ryddesalg» på gang: - Det handler om gode løsninger for disse to bedriftene

Are Stokstad vil ikke kommentere om det er flere salg på gang. Men konsernet er forberedt på at framtida kan by på flere endringer.

Publisert Sist oppdatert

Mandag var en travel dag for mediekonsernet Amedia. Først ble det offentliggjort at tidligere A-pressen selger Namdalsavisa til Trønder-Avisa.

Og senere samme dag ble det bekreftet at TU Media AS (Teknisk Ukeblad) kjøper Mediehuset TEK fra Amedia.

Konsernsjef Are Stokstad sier dette om at det ble en mandag med to slike salg på samme dag:

- Det er til de grader tilfeldig at det kommer samtidig. Vi så at dette kunne komme med kort tids mellomrom, og så tok vi det på samme dag. Men det er helt uavhengige prosesser og to veldig forskjellige «caser», sier Are Stokstad.

Selger ut flere aviser?

Salget av Namdalsavisa kommer på mange måter i forlengelsen av at Amedia i vinter solgte ut tre andre aviser i regionen til Adresseavisen.

Da ble det sagt at Trøndelag ikke var noe strategisk satsingsområde for Amedia.

Konsernet eier imidlertid fortsatt aviser i regionen. Som Arbeidets Rett på Røros, og Tidens Krav på Nordmøre. Begge er imidlertid historisk viktige arbeiderpresse-aviser.

Stokstad vil ikke kommentere om det kan komme flere avis-salg - i Midt-Norge eller andre steder i landet.

- Vi kommenterer aldri sånne spørsmål, svarer han.

Og legger til:

- Når det gjelder de to avisene du henviser til, så er Arbeidets Rett en del av samme region som Østlendingen. Og på Nordvestlandet har vi et tett samarbeid på salg med Polaris-avisene, sier Stokstad, og legger til:

- Salget av Namdalsavisa kommer som et resultat av et initiativ som Trønder-Avisa gjorde. Det var en vanskelig avgjørelse, for en avis med en lang historie i konsernet. Men det er åpenbare synergier mellom NA og Trønder-Avisa, og vi er fornøyd med den økonomiske delen av avtalen.

TEK ligger litt på siden

- Betyr det at hvis det er interessenter til andre aviser, så kan Amedia være interessert i å selge?

- Det blir helt hypotetisk, og en type spørsmål vi av prinsipp ikke kommenterer. At vi fikk en henvendelse fra Trønder-Avisa som vi responderte på, er ikke et uttrykk for et spesielt ønske om å selge aviser.

Når det gjelder Mediehuset TEK er situasjonen litt annen enn for Namdalsavisa: Overfor Medier24 legger ikke konsernsjefen skjul på at nettstedene er «litt på siden» av kjernevirksomheten til lokalavisgiganten.

- Det er en industriell løsning som nok har ligget i kortene lenge.

Stokstad vil ikke kommentere prisen på noen av salgene. Det er naturlig å anta at TEK-salget har betydelig større økonomisk betydning for konsernet enn salget av Namdalsavisa.

- Motivasjonen ikke økonomisk

Amedia ble til da A-pressen for noen år siden kjøpte Edda Media for 1,7 milliarder kroner. Det ble da ansett for å være en god pris, men det var før fallet i annonseinntekter virkelig slo til over avis-Norge i 2013 og 14. Senere kjøpte Amedia også 1881.

Og gjelda etter kjøpene, forsvinner ikke av seg selv. Det blir stadig stilt spørsmål ved hva de svake økonomiske resultatene gjør med lånebetingelsene konsernet har, og hvordan det igjen påvirker den finansielle situasjonen.

Senest i fjor høst, da DN omtalte reforhandlinger av konsernets lånevilkår.

På spørsmål fra Medier24 avviser konsernsjef Are Stokstad at Amedia er i en situasjon hvor det er nødt til å selge unna.

- Økonomien har ikke vært motivasjonen for salget, sier han.

- Men konsernet tynges fortsatt av gjeld i en tid med svake økonomiske resultater?

- Når det gjelder vår økonomiske situasjon, så viser jeg til de redegjørelsene vi har og som vi vil ha neste kvartal. Og for øyeblikket er den god. Markedsutviklingen er fortsatt krevende, og det er en utfordrende konkurransesituasjon for oss som for alle tradisjonelle medier. Men vi har god kontroll på underliggende drift, sier Stokstad.

- Vil du utelukke eller si noe om det kan komme flere salg?

Jeg ønsker som sagt ikke å svare konkret på den type spørsmål. Denne gang er det ikke uttrykk for noe annet enn de konkrete casene knyttet til Namdalsavisa og Mediehuset TEK. På generelt grunnlag er Amedia forberedt på endringer framover, i et mediemarked i stor endring. Vi har et stort konsern hvor det er naturlig at det fra tid til annet skjer endringer.

Powered by Labrador CMS