Norske annonsører bør stå beinhardt på sine krav til annonsemiljøet. Digital annonsering handler om mer enn flest mulig visninger til lavest pris

KRONIKK: - Og her har redaksjonelle medier og seriøse annonsører en felles interesse, mener Amedia Marked-sjef Victoria Schultz.

  • VICTORIA C. SCHULTZ, konserndirektør Amedia Salg og Marked
Konserndirektør Victoria C. Schultz i Amedia Salg og Marked.
Konserndirektør Victoria C. Schultz i Amedia Salg og Marked.

 

Norske annonsører opplever å få sitt budskap eksponert på nettsteder med ytterliggående eller upassende innhold.

Annonsører som Forsvaret, Telenor, Maxbo, Orkla og Nissan er mildt sagt ukomfortable med det annonsemiljøet de er plassert i.

Misnøyen kom til uttrykk i en debatt i flere medier før påske.

 

Norske annonsører bør stå beinhardt på sine miljøkrav.

Basisen for en god og fornuftig vekst er å treffe sine kunder i et sunt, positivt og respektert miljø.

Digital annonsering handler derfor om langt mer enn flest mulig eksponeringer og lavest mulig pris.

Å bli eksponert i feil miljø er blitt et internasjonalt miljøproblem, som i høyeste grad også treffer det norske medie- og kommunikasjonsmarkedet.

Mange har kjøpt reklameeksponeringer og trodd at budskapene ville havne «i det trygge miljø».

Virkeligheten har vist det stikk motsatte. For flere annonsører har dette gitt riper i den såkalte merkevarelakken.

 

Flere annonsører har møtt problemstillingen med boikott av aktører. Manglende kontroll gir utrygghet og avmaktsfølelse.

Det er ingen tjent med.

Heldigvis tas det i disse dager tak i denne problemstillingen. Verken selger av digitale eksponeringer, mediebyråer eller annonsører kan leve med dette.

Ingen av de redaksjonelle nettstedene våre er blant de 5 største i Norge. Men nesten samtlige er størst i sine respektive lokale nedslagsfelt.

Vi er store i over 250 norske kommuner. Det gjør oss totalt sett veldig store i et lite land, men ikke større enn at vi har kontroll på eget innhold.

I Amedia er vi bevisst på det miljøet vi tilbyr våre annonsører og lesere. Vi har kontroll på miljøet fordi redaktørene har kontroll på journalistikken og det publiserte innholdet.

Fellesnevneren er at miljøene er trygge og fritt for såkalt ekstremt innhold. Alt innhold er nøye vurdert av dyktige redaktører.

 

Annonsøren har ikke bare krav på å vite hvor mange ganger og når et reklamebudskap er vist. Kunden har i høyeste grad også krav på å vite hvor den er vist.

For markedsføring handler ikke kun om kvantiteter, men i høyeste grad om kvalitet.

En ting er antall eksponeringer. En annen ting er hvor annonsen blir vist.  Kvaliteten på nettstedet hvor reklamebudskapet dukker opp blir stadig viktigere. En viktig del av merkevarebyggingen og markedsføringen er å bli sett i miljøer som har høy anerkjennelse, attraktivitet og som oppfattes som trygt.

Ikke minst i en digital verden uten grenser – og hvor floraen av nettsteder ikke bare består av seriøst innhold.

 

Dette har vært en vesentlig del av bakteppet når Amedia har valgt Googles teknologiske annonseplattform som vi denne uken lanserer for våre annonsører.

Utgangspunktet har vært å bruke våre kundedata i kombinasjon med den målrettethet som Googles teknologi gir oss.

Basisen er våre 62 lokale nettsteder som satser på god og viktig lokaljournalistikk. Amedia byr på kritisk journalistikk, men også underholdning og gladsaker.

Vi mener at dette er ensbetydende med trygge miljø både for annonsører og lesere.

Lokalavisene er limet i sine lokalsamfunn og for lokaldemokratiet. Lokalavisene kan derfor by på nettopp det trygge miljøet annonsørene etterspør.

 

Kampen om reklamekronene i det norske reklamemarkedet er tøff. Antall nettsteder har økt – både mobile og stasjonære.

Og antall tilgjengelige eksponeringer har økt kraftig, det samme har prispresset på de samme eksponeringene.

Samtidig har vi sett en framvekst av nettsteder med ytterliggående og upassende innhold – og da innhold som de aller fleste merkevarer ikke ønsker å være en del av. 

Det er blitt avdekket at seriøse annonsører ikke bare får eksponert sitt budskap i nettopp slike miljøer, men at de på den måten også indirekte finansierer slike nettsteder.

 

Den nye annonsemiljørisikoen bør tas på høyeste alvor.

For oss i den seriøse delen av mediebransjen handler det om å verne egen troverdighet og en viktig inntektsstrøm.

For annonsørene handler det om å unngå tilgrising av egne merkevarer.

De seriøse reklamekjøperne og de redaksjonelle mediene har en felles basis som bygger på tillit og troverdighet i markedet.

Derfor må vi løse miljøutfordringen i fellesskap.

 

Powered by Labrador CMS