Lokalaviser er viktige institusjoner. Å sikre et langsiktig eierskap har betydelig samfunnsnytte

KOMMENTAR: Dette er grunnen til at Sparebankstiftelsen DNB oppretter og finansierer en ny stiftelse som skal eie Amedia-konsernet.

Publisert Sist oppdatert
  • ANDRE STØYLEN, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB har ingen aktiviteter overfor mediebransjen.

Vi er en uavhengig stiftelse som er en langsiktig eier i DNB, og som bruker vårt overskudd til samfunnsnyttige formål innen kultur, nærmiljø og friluftsliv.

Hvorfor bidrar en slik stiftelse til oppkjøp av et stort mediekonsern som Amedia?

Årsaken er at en god lokalavis er av stor betydning for kultur, organisasjonsliv og frivillighet – altså for mange av de områdene stiftelsen ellers støtter.

Kjøpet av Amedia er en naturlig videreføring av de samfunnsnyttige investeringene stiftelsen har gjort på andre områder.

Et historisk mediekjøp

Likevel er det historisk. For det første får Norge nå et stort stiftelseseid mediekonsern, slik det allerede finnes i andre land. For det andre er det trolig første gangen en allmennyttig stiftelse finansierer oppkjøpet av et mediekonsern.

Det opprettes nå en ny stiftelse som vil ha til oppgave å eie Amedia, og dermed sikre et langsiktig eierskap og en god ramme for videre utvikling av konsernet og lokalavisene.

Allmennyttige stiftelser har lang tradisjon for å støtte medier og journalistikk. I Norge er Fritt Ord den viktigste aktøren, med mer enn 40 års historie til ytringsfrihetens fremme.

Men de stiftelsene som er store medieeiere, som Egmont i Danmark, Bertelsmann i Tyskland, har blitt det fordi de opprinnelige eierne har valgt å gi virksomheten til en stiftelse.

Flere samfunnsnyttige investeringer

Den viktigste virksomheten for Sparebankstiftelsen DNB er å støtte ulike prosjekter og aktiviteter etter søknad. Av de ca 450 millioner stiftelsen planlegger å bruke til sine formål i 2016 vil nærmere 350 millioner være gaver og aktivitetsmidler.

Men i tillegg gjør vi samfunnsnyttige investeringer på flere områder – som innkjøp av kunst til norske museer, og musikkinstrumenter som lånes ut til norske musikere. I tillegg åpner vi snart kulturhuset Sentralen i Kvadraturen i Oslo, 12.000 kvadratmeter som skal fylles med kulturprodusenter, sosiale entreprenører og publikumsrettede aktiviteter.

Verdier som forplikter

Sparebankstiftelsen DNB forvalter store verdier. Med dette følger også et stort ansvar – ikke bare for å forvalte midlene godt, men også for å være villig til å disponere midlene slik at de gir best mulig samfunnsnytte.

Gaver og tilskudd er ikke det eneste virkemiddelet en stiftelse rår over. Å bruke deler av kapitalen til samfunnsnyttige investeringer kan også være effektfullt.

Stiftelser har kapital og langsiktighet som gjør det mulig å ta risiko som verken staten eller markedet er villig til – dersom det er nødvendig for å realisere det gode formålet.

Avtalen som er inngått om Amedia er unik, og vi opplever nok ikke flere slike. Men måten det er gjort på bør kunne være en modell også for andre stiftelser.

Powered by Labrador CMS