- Nå skal vi bruke alle ressursene på å skape godt redaksjonelt innhold, sier Amedia-sjef Are Stokstad

Sparebankstiftelsen DNB finansierer ny stiftelse som skal eie Amedia. Konsernet må fortsatt drive lønnsomt - men «slipper» kommersielle eiere som skal ha utbytte.

Publisert Sist oppdatert

- Dette betyr at vi kan bruke alt fokus på det viktige: Nå skal vi bruke alle ressursene på å skape godt redaksjonelt innhold, og så skal vi lage løsniger og produkter som kundene våre vil ha.

Det sier Amedias konsernsjef Are Stokstad til Medier24 mandag ettermiddag, etter at han, LO, Telenor og Sparebankstiftelsen DNB har offentliggjort framtida for det store, norske mediekonsernet.

Finansierer ny stiftelse som skal eie avisa

Etter et halvt år med spekulasjoner, avslørte Medier24 lørdag formiddag at det etter alt å dømme var nevnte Sparebankstiftelsen som ville kjøpe Amedia.

Mandag viste dette seg altså å stemme. Det vil si:

  • Sparebankstiftelsen DNB etablerer en ny stiftelse som får en ansvarlig lån fra stiftelsen til å kjøpe 100 prosent av aksjene i Amedia.
  • Dermed blir avisene i praksis selveiende, av en ikke-kommersiell stiftelse. 
  • Partene uttaler mandag at man «verdsetter konsernet til 1,4 milliarder kroner», men fratrukket «gjeld, pensjon og forpliktelser» betaler den nye stiftelsen 395 millioner kroner. 

Uansett hvilken sum man snakker om, forteller transaksjonen at det har rent mye penger, framtidstro og sluttpakker gjennom norsk mediebransje de seneste åra:

I 2006 solgte Orkla sin mediedivisjon til Mecom for mellom 7 og 8 millarder kroner, som ble til Edda Media. Da de samme avisene minus noen på Nordvestlandet ble solgt til A-pressen i 2012, var prisen 1,7 milliarder kroner.

Og nå selges altså alle aksjene i Amedia AS - som vil si både A-pressen og Edda Media - for under 400 millioner kroner.

På spørsmål fra Medier24 om kjøpesummen, antyder Amedias styreleder og Telenors representant Knut Ivar Solnes at en god løsning var viktigere enn mye penger:

- Vi har funnet den beste løsningen. Amedia er ikke et hvilket som selskap, og vi har funnet en helhetlig løsning som er god for konsernet, sier han.

  • Norsk mediekonsern som ble til da A-pressen kjøpte Edda Media i 2012. Har over 60 lokale mediehus og omsatte i 2015 for 4,2 milliarder kroner.
  • Har vært eid av LO (44,6 prosent), Telenor (44,2 prosent) og Fritt Ord (2,97 prosent), samt selveide aksjer (8,26 prosent).

  • Sparebankstiftelsen DNB er en stiftelse som ble dannet i 2002, som et resultat av en prosess mellom DNB og Gjensidige NOR sparebank.
  • Stiftelsen formål er å «være en langsiktig eier i DNB, og ivareta sparebanktradisjonen ved å gi deler av overskuddet til almennyttige formål».  Stiftelsen deler årlig ut mange millioner kroner til kunst, kultur og andre gode formål. 
  • Og forvalter en kapital verdt over 20 milliarder kroner: Blant annet eier stiftelsen 10 prosent av DNB, hvilket tilsvarer en verdi på rundt 15 milliarder kroner. Stiftelsen har også rundt 5 milliarder kroner plassert i både norske og utenlandske aksjer.

Sparebankstiftelsen DNB er altså en allmennyttig stiftelse som blant annet eier 10 prosent av DNB og forvalter en kapital verdt 20 milliarder kroner. Hvert år gir stiftelsen flere hundre millioner kroner til en rekke gode formål innen kunst og kultur.

Og nå altså: Etablerer en helt ny stiftelse som skal eie over 60 lokalaviser.

- Disse noen og 60 avisene er utrolig viktige arenaer i sitt lokalsamfunn. Vi driver ikke med medier, men du kan si: Lokalavisene er viktig for alt vi ellers støtter, uttalte stiftelsens direktør André Støylen på dagens pressekonferanse.

Ifølge alle partene rundt bordet var det han personlig som kom opp med ideen. Det er altså en tidligere Høyre-politiker som nå «sikrer framtida» for gamle Ap-aviser.

Støylen sier til Medier24 at han begynte å tenke på dette da det ble kjent at Amedia trengte nye eiere. Og kom fram til at dagens løsning kunne være en mulighet.

- Tradisjonen vår er fra sparebankene, som har vært selveiende institusjoner og viktige i sitt lokalsamfunn. Aviser er også viktige samfunnsinstitusjoner, og vi tenkte på om vi kunne være i stand til å etablere en ny stiftelse som skulle eie et mediekonsern, forteller Støylen.

- Og da jeg testet den på folk som kunne noe om media, sa de fleste: «Ja, den så jeg ikke komme... Men det var kanskje en god idé»!

- Det er heller ikke så mange i Norge osm kunne ha tatt en slik risiko, for å opprette en ny stiftelse som dette. Når vi har de ressursene vi har, gir det en viss økonomisk forpliktelse, fortsetter Støylen.

Sparebankstiftelsen DNB skal altså ikke eie Amedia selv, men etablerer en ny stiftelse som har ingen kommersielle krav eller formål annet enn å eie et mediekonsern.

Stiftelsen får imidlertid et lån på 400 millioner kroner til «stifteren», men har ingen hastverk med å få det tilbake.

- Og hvis det går bra med Amedia over tid slik at stiftelsen får overskudd, kan den i teorien også drive med allmennyttige formål - slik som Egmonts stiftelser gjør. Men det ligger langt fram i tid; først skal Amedia betjene egne lån, og så eventuelt stiftelsens lån.

- Hva blir navnet på stiftelsen, da?

- Vi hadde arbeidstittelen «Stiftelsen Norske Aviser». Men vi valgte å ikke bruke den i dag, så får vi se hva vi lander på.

Sparebankstiftelsen DNB vil dermed ikke utøve direkte innflytelse, men utnevne styret i den nye avis-stiftelsen.

Som igjen utnevner konsernstyret i Amedia AS, hvor eierstyringen vil skje. Her vil stiftelsen trolig bli representert, men dette skal være et «profesjonelt» styre for mediekonsernet.

Og konsernet med flere tusen ansatte ser nå fram til å lage avis uten kommersielle utbyttekrav. Konserntillitsvalgt Eva Stenbro var positiv etter pressekonferansen:

- Jeg tror det kan bli bra for oss - vi har hatt et lite møte med den nye eieren, og det virker lovende, sier hun til Medier24.

Men det betyr ikke at de lokale mediehusene nå kan slappe av. Amedia har ingen eiere som krever overskudd, men en stiftelse som dette har heller ingen penger å skyte inn.

- Vi skal ikke finansiere avisdrift. Konsernet må være ansvarlig for sin egen økonomi, understreket André Støylen på dagens pressekonferanse.

Konsernsjef Are Stokstad uttalte for noen uker siden at «Amedia skal kutte masse framover». Han brukte ikke de samme ordene i dag, men sier til Medier24:

- Som jeg sa sa: Den dagen vi slutter å forbedre oss, skal jeg ringe! Forbedringsarbeid må vi fortsatt gjøre for å frigjøre ressurser til gode produkter.

- Er man redd for at dette kan bli et signal til ansatte om å slappe av?

- Nei, jeg tror det må være det motsatte. Det viktigste en journalist gjør å lage godt innhold, og ha et brennende hjerte for leserne våre. Det er de som er arbeidsgiverne våre, og den jobben skal vi ikke svikte.

- Men nå skal ikke Amedias overskudd finansiere eierskapet. Vi blir en selveid stiftelse som skal bruke ressursene våre på å skape godt redaksjonelt innhold, sier Stokstad.

- Men konsernet har fortsatt noe gjeld?

- Ja, men det er ingen store, finansielle utfordringer med konsernet. Vi har god styringsfart, og utviklingskraft videre, mener konsernsjefen.

Også for konsernsjefen var det en stor seier mandag: I fjor høst spådde nær sagt «alle» at Amedia måtte splittes opp, og at tida for et mediekonsern av denne sorten var ute.

Men i takt med gode økonomiske resultater og ikke minst imponerende vekst i digitale abonnenter, har også troen på en løsning for salg av konsernet også blitt større.

Slik oppsummerer Are Stokstad selv denne reisen:

- Det har vært krevende å stå i en strukturprosess, kanskje særlig fordi det synses og menes mye. Men har klart å holde fokuset gjennom dette. Vi leverer godt resultat i 2015, har god resultatvekst - og gleder oss til å fortsette denne jobben!

Powered by Labrador CMS