Amedia-avisene deler ut 25 millioner til gode formål

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn, sier konsernsjef Are Stokstad. Det er første gang lokalavisene deler ut midler til lokale formål.

Publisert

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til «allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger» i de kommunene som avisene dekker».

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål, sier konsernsjef Are Stokstad i en pressemelding. 

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad i en pressemelding.

Spennet er fra rundt 100.000 til over en million - ut fra hvor store avisene er, heter det i meldingen. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB, står det videre. 

– Våre  lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner,  sier Stokstad. 

Foreninger og organisasjoner blir invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge og søknadsfristen er 25. mars. En lokal jury, som er etablert i hver avis, bestemmer hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Powered by Labrador CMS