De siste årene har en felles nettdesk i Drammen styrt forsidene til alle lokalavisene i Buskerud. Nå skal Drammens Tidende og Kristin Monstad og de andre redaktørene konsentrere seg mest om seg selv. For ordens skyld; dette er fra DTs egen desk, og ikke den felles nettdesken i Drammen.
De siste årene har en felles nettdesk i Drammen styrt forsidene til alle lokalavisene i Buskerud. Nå skal Drammens Tidende og Kristin Monstad og de andre redaktørene konsentrere seg mest om seg selv. For ordens skyld; dette er fra DTs egen desk, og ikke den felles nettdesken i Drammen.

Amedia-aviser skroter felles nettdesker i Buskerud og Vestfold. Nå skal «eierskapet til den digitale utviklingen ligge lokalt»

Men fellesdeskene var et riktig grep da de kom - på samme måte som det er riktig å legge dem ned nå. Det mener redaktørene Kristin Monstad og Sigmund Kydland.

Publisert

Amedia legger nå ned de felles nettdeskene i Buskerud og Vestfold, lokalisert til henholdsvis Tønsberg og Drammen. 

Begge ble etablert i 2015 og samlet årsverk fra flere aviser til en felles operasjon som desket nettutgavene til både de store og små lokale mediehusene. 

Men nå er det altså slutt: Sjefredaktør Sigmund Kydland Tønsbergs Blad sier at selv om deskene nå blir lagt ned, holder han fast på at de var et riktig grep. 

- Vi har hatt en evaluering av fellesdesken, og ser at vi nådde de målene vi satte oss. De minste avisene fikk umiddelbart et stort løft, bedre åpningstider og mer profesjonalsiert fronting. Nå ser vi at det er behov for å spisse avisene enda mer lokalt - og det er riktig å spre kompetansen ut i mediehusene igjen. 

Sigmund Kydland, sjefredaktør i Tønsbergs Blad.
Sigmund Kydland, sjefredaktør i Tønsbergs Blad.

- Er dette en lokal beslutning eller en sentral Amedia-strategi?

- Da vi etablerte nettdesken for to år siden, var det besluttet i Vestfold - og det er vi som beslutter å legge den ned, sier Kydland. 

Legger ned nettdesk - vurderer felles papirdesk

Fra 1. januar legges den felles nettdesken i Tønsberg ned. Det samme skjer med felledesken i Drammen, bekrefter DT-redaktør Kristin Monstad. 

Sjefredaktør Kristin Monstad i Drammens Tidende (t.v.) - her med publiseringsredaktør Janne Sundelius Braathen, som blant annet har ledet arbeidet med nettdesken.
Sjefredaktør Kristin Monstad i Drammens Tidende (t.v.) - her med publiseringsredaktør Janne Sundelius Braathen, som blant annet har ledet arbeidet med nettdesken.

Hun gir en lignende begrunnelse som Kydland, og peker på Amedias digitale strategi og vekst: Gjennom å tenke «digitalt først» og jobbe offensivt med innholdsutvikling, har nesten alle aviser snudd opplagskurven de seneste åra. Skal dette fortsette, må utviklingen være lokal: 

- Nettdeskene har beredt grunnen for et digitalt taktskifte, og har gitt god vekst på alle parametere. Men vi ser at hvis vi skal nå nye, modige mål, så må eierskapet til den digitale utviklingen ligge helt lokalt - hvert enkelt mediehus må ta stafettpinnen selv, sier hun. 

Men det blir ikke helt slutt på samarbeid - og kanskje kommer det en annen fellesdesk til Buskerud:

Monstad sier at man nå utreder å etablere en felles papirdesk. På samme måte som man tidligere i år etablerte en slik i nabofylket Vestfold. 

- Det vil si at papir og nett på mange måter «bytter plass» - nå er det den digitale satsingen som er viktigst ute i lokalavisene?

- Ja, det kan du si. Og skal de minste avisene klare å holde trøkket digitalt, er det kanskje riktig med en felles papirdesk, sier Monstad. 

  • LEGGER IKKE NED I ØST: Amedia har flere nettdesker «rundt Oslofjorden», og alle legges ikke ned. Sjefredaktør René Svendsen Fredriksstad Blad sier at det ikke er noen planer om å endre på fellesdeskene i regionene Follo og Østfold

- Må jobbe for å beholde trøkket

Redaktørene i Tønsberg og Drammen understreker at de fortsatt skal samarbeide med de mindre avisene:

Audun Bårdseth, redaktør i Gjengangeren.
Audun Bårdseth, redaktør i Gjengangeren.

Hvis det skjer noe i Eiker, Svelvik eller Horten på kveldstid når bare den største avisen har folk på jobb, vil de publisere nyheten på flere aviser. Ikke minst fordi dette er teknologisk langt enklere i dag enn for bare noen år siden. 

En av disse litt mindre avisene er Gjengangeren i Horten, hvor redaktør Audun Bårdseth nå får tilbake en ansatt som har jobbet på nettdesken. Og sier dette om endringene som nå kommer: 

- Vi har hatt veldig god effekt av nettdesken, med et sterkt fagmiljø av flinke folk som virkelig har løftet oss. Når dette nå oppløses, blir vi utfordret til å beholde det gode trøkket digitalt. 

- Klarer dere det?

- Vi har ikke helt tenkt ferdig hvordan vi skal gjøre det. Når vi får tilbakeført en ansatt, vil vi selvfølgelig bruke vedkommendes kompetanse. Samtidig som disse oppgavene blir et felles ansvar og en del av vår daglige avisproduksjon, sier Bårdseth. 

Gjengangeren har jevnt over levert svært gode resultater de seneste åra - både i regnskapstall og lesermarkedet. For eksempel var opplaget i 2016 på 6193, noen hundre mer enn 2006. Dog noen hundre ned fra toppen på 6507 i 2012. 

Avisa med ni redaksjonelle årsverk kommer fortsatt ut seks dager i uka. Det siste året har en rekke av Amedias lokalaviser kuttet i frekvens. Audun Bårdseth understreker at det ikke er besluttet noe for Gjengangeren, men utelukker ikke at det kan bli tema en dag: 

- Alle aviser vet at denne diskusjonen kommer. Samtidig er vår digitale satsing sterk, økende og helt uavhengig av den diskusjonen, sier han. 

Powered by Labrador CMS