Ivar Thoresen, redaktør Liv Maren Mæhre Vold og Tom Martin Kj. Hartviksen. Foto: Torstein Sagbakken/Alvdal midt i væla
Ivar Thoresen, redaktør Liv Maren Mæhre Vold og Tom Martin Kj. Hartviksen. Foto: Torstein Sagbakken/Alvdal midt i væla

Gudbrandsdølen Dagningen kjøper opp super-lokalaviser

GD blir største eier i Alvdal midt i væla og Tynsetingen.

Publisert Sist oppdatert

‒ Vi vil bidra til at nettavisene kan fortsette sin positive utvikling, samtidig som de skal få beholde sitt særpreg, sier Tom Martin Kj. Hartviksen i GD.

Gudbrandsdølen Dagningen AS kjøper Ivar Thoresen AS’ aksjer i Alvdal midt i væla AS. Med det overtar de 78,5 prosent av aksjene i selskapet som driver nettavisene Alvdal midt i væla i Alvdal og Tynsetingen på Tynset.

Naturlig utvidelse

Avtalen er kommet i stand etter en tids forhandlinger mellom Ivar Thoresen, initiativtaker og første redaktør i Alvdal midt i væla, og GD. Da GD fikk tilbudet om å bli majoritetseier vurderte de dette til å være et logisk kjøpsobjekt.

‒ Fra før driver vi GD i hele Gudbrandsdalen, vi eier Norddalen i de nordre deler av dalen, vi er medeier i Dølen på Vinstra, og vi eier Valdres Media på Fagernes. Skal vi vokse, så er det naturlig å tenke nærliggende områder. Og da er Nord-Østerdalen en naturlig utvidelse av dagens GD-familie, sier Tom Martin Kj. Hartviksen, administrerende direktør i GD.

Han vil overta som styreleder i Alvdal midt i væla AS. Ivar Thoresen vil fortsatt eie 9,5 prosent av selskapet. Han vil også være med i styret videre.

– Det å ha bidratt til etableringen og oppbyggingen av de superlokale nettavisene Alvdal midt i væla og Tynsetingen har vært en spennende reise. Nå går vi inn i en ny fase, og for min del har det vært viktig å se etter gode alliansepartnere på eiersida som kan styrke avisene og bidra til videreutvikling, gjennom faglige og økonomiske ressurser, sier Ivar Thoresen.

‒ At Ivar blir med videre, som medeier og engasjert styremedlem, synes vi er viktig. Alvdal midt i væla AS er hans hjertebarn. Han kjenner muligheter og utfordringer, og han kjenner distriktet veldig godt, sier Hartviksen.

Skal skille seg ut

GD er et selvstendig mediehus. 60 prosent eies av folkeaksjeselskapet Gudbrandsdølen, mens Amedia direkte og indirekte eier 40 prosent. GD har også et operasjonelt samarbeid med Amedia, som eier og driver både Østlendingen og Arbeidets Rett i Alvdal midt i væla og Tynsetingens dekningsområde.

‒ Alvdal midt i væla og Tynsetingen skal fortsatt driftes på de plattformene de er i dag, og vi planlegger ikke noe redaksjonelt samarbeid mellom disse avisene og Amedias aviser i området. Vi ønsker å bidra til at de to nettavisene videreutvikles, samtidig som vi vil være tydelige på at de skal få beholde sitt særpreg, sier Hartviksen.

Det er også noe Thoresen mener er viktig.

– Alvdal midt i væla og Tynsetingen har nå nærmere 2100 abonnenter. Det i seg sjøl er et tydelig signal fra markedet om at en superlokal og dagsaktuell nettavis for kommunene våre er noe folk ønsker å ha. Det gir også et ansvar vi ønsker å forvalte med respekt. Vi skal være nær folk og ta pulsen på lokalmiljøet. Hver dag.

Powered by Labrador CMS