Fire av TV 2s sju lokalkontorkorrespondenter. Fra venstre: Roy-Arne Salater, Arne Rovic, Egil Pettersen og Asbjørn Øyhovden. (Foto: Ole Gunnar Onsøien/TV 2)
Fire av TV 2s sju lokalkontorkorrespondenter. Fra venstre: Roy-Arne Salater, Arne Rovic, Egil Pettersen og Asbjørn Øyhovden. (Foto: Ole Gunnar Onsøien/TV 2)

Debatt

Et TV 2 som ikke styrker sin tilstedeværelse utenfor Oslo og Bergen, burde selv finansiere sin virksomhet

Avisa Nordlys tar på lederplass til orde for at regjeringen og Stortinget må se på TV 2-avtalen på nytt.

  • Lederartikkel i Nordlys, først publisert på nordnorskdebatt.no. Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør Skjalg Fjellheim.

Det er ikke til å fatte at Staten nå skal bruke 135 millioner i året på en allmennkringkasteravtale med TV2, og ikke en eneste krone på distriktskontorene.

I påvente av en avtale om levering av kommersielle allmenkringkastertjenester med staten, forberedte TV2-ledelsen en styrking av sine distriktskontorer. Men da innholdet i avtalen med staten ble kjent ble blant annet utlysing av en ny stilling i Tromsø trukket.

Tilsvar

TV 2-ledelsen har fått anledning til å svare på dette innlegget. Det har de valgt å ikke gjøre, men skriver i en e-post til Medier24 at «det aldri eksistert noen stillingsutlysning i Tromsø, slik Nordlys skriver.»

I forkant av at avtalen ble signert, ble det gitt signaler fra ledelsen i TV 2 til de ansatte på lokalkontorene om at det lå i kortene en oppbemanning i blant annet Tromsø og i Trondheim.

Men nettstedet Medier24 kan nå fortelle at kanalen likevel ikke styrker sin tilstedeværelse rundt omkring i landet, etter at den lukrative avtalen med Staten er i boks.

Alle nye ressurser skal i stedet brukes ved hovedkontoret i Bergen. Det kan se ut til at TV2-ledelsen har skjøvet Norge foran seg i kampen for å få penger, men aldri har hatt til hensikt å satse mer på rapportering fra hele landet.

Åslaug Sem-Jacobsen, mediepolitisk talsperson i Senterpartiet, er blant de som reagerer kraftig på dette. Og vi må si oss helt enig med henne. Hvis det virkelig er derfor kulturminister Trine Skei Grande har kastet penger etter en kanal med styrtrike danske eiere, er det uhyggelig svakt politisk arbeid. Det må være den dårligst tenkelige måten å bruke norske skattepenger på.

TV 2 hadde et overskudd på 300 millioner kroner i fjor. Dersom det skal være noen som helst mening i statsstøtte, burde det være forankret i styrket tilstedeværelse og rapportering fra hele Norge.

Det som da gjelder, er bestemte og målrettede forutsetninger for at fellesskapets penger i det hele tatt skal brukes på en kommersiell kanal.

Når det ikke blir slik, fremstår statsstøtten til TV2 faktisk som skammelig subsidiering fra norske skattebetalere, til et dansk eierselskap som kan skilte med åtte milliarder kroner i egenkapital.

Et TV 2 som ikke styrker sin tilstedeværelse utenfor Oslo og Bergen, burde selv finansiere sin virksomhet, og fortjener ikke flere hundre millioner i støtte fra norske skattebetalere de neste årene.

Det finnes ikke en eneste god begrunnelse for å bruke penger på noe som ikke øker mangfoldet, men bidrar til ytterligere sentralisme i medielandskapet. Regjeringen og Stortinget bør se på TV 2-avtalen på nytt, noe annet vil være uakseptabelt.

Powered by Labrador CMS