Lagmannsretten forkastet typograf-anke mot Dagbladet

Lagmannsretten opprettholder domsslutningen fra Oslo tingrett og mener oppsigelsen ikke kan anses som usaklig.

Publisert

Typografenes anke i søksmålet mot Dagbladet og Aller Media er forkastet av lagmannsretten. Lagmannsretten opprettholder dermed domsslutningen som Oslo tingrett avsa 20. mars 2019.

Det var rett24 som først omtalte saken.

De ankende partene ble sagt opp 11. mai 2018 fra sine stillinger som sideprodusenter i Dagbladet.

Dagbladet begrunner oppsigelsene med at den grafiske produksjonen skulle flyttes til Aller Media AS, da Dagbladet ikke hadde andre stillinger å tilby dem.

I dommen kommer det frem at Dagbladet hadde 80 stillinger på avisens papirdesk i 2002. I 2017 var antallet blitt kuttet til seks. 

Avisen ønsker derfor å outsource sideproduksjonen til morkonsernet Aller Media, men uten at typografene var med på lasset. 

Ett av spørsmålene i saken var om Aller og Dagbladet skulle ansees å ha felles arbeidsgiveransvar for typografene. Begge bedriftene befinner seg i Aller-bygget på Hasle i Oslo.

I domsslutningen står det at lagmannsretten kom til at oppsigelsene av de ankende parter ikke anses som usaklige ut fra en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsene påfører de ankende parter.Lagmannsretten opprettholdt tingrettens dom fra i fjor og kom frem til at Aller-konsernet ikke har ansvar for typografene.

Powered by Labrador CMS