Alf Bergin reagerer på forslaget om å endre navnet på Norsk Journalistlag.
Alf Bergin reagerer på forslaget om å endre navnet på Norsk Journalistlag.

Debatt

Jeg ønsker ikke å være en utvanna og udefinerbar journalist

««Medieforbundet» har jeg ikke noe forhold til. Jeg føler nesten at den «ekte» journalistikken kan forsvinne med navnet», skriver Alf Bergin.

  • ALF BERGIN, frilansjournalist.

Identitet + Integritet + Stolt journalist = Norsk Journalistlag.

Jeg tilhører en gruppe som er svært skeptisk til å endre navn fra Norsk Journalistlag (NJ) til «Medieforbundet». Jeg ønsker ikke å være en utvanna og udefinerbar journalist. Derfor betyr navnet på min organisasjon mye.

Bakgrunnen for dette forslaget er et vedtektsutvalg nedsatt av NJ. De fikk i mandat å se på vedtektene, likeså navnet på organisasjonen. Utvalget anbefaler at navnet på organisasjonen endres til «Medieforbundet». 

Dette er et forslag som rører ved min identitet, min faglige integritet og stolthet som journalist. Jeg ønsker et Norsk Journalistlag med tyngde og som enkelt forstås av alle som har befatning med min yrkesgruppe. «Medieforbundet» har jeg ikke noe forhold til. Jeg føler nesten at den «ekte» journalistikken kan forsvinne med navnet.

I dag er det viktigere enn noen gang å rette søkelyset på journalistikken.

Samfunnet flommer over av falske nyheter. I en presset samtid der falske nyheter preger mange medier, er nettopp det å være «journalisten med integritet» enda viktigere enn før. Denne integriteten styrkes med navnet Norsk Journalistlag. Noe vi ikke må miste. For meg oser navnet av integritet og identitet. Det gir stolthet å bære et pressekort fra Norsk Journalistlag.

Utvalget med Christian Sørgjerd i spissen, ønsker med sin innstilling alle som driver med innholdsmarkedsføring velkommen inn i NJ. Dette blir helt feil sett fra mitt ståsted. Resultatet av en slik tilpasning vil føre til A og B-medlemmer i organisasjonen. Er vi tjent med det? Neppe.

I sin argumentasjon møter de seg selv i døra. 

De foreslår at vedtektenes fellesbestemmelser forblir uendret: «Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten». Altså i samsvar med Vær Varsom-plakaten.

Deretter foreslår de å innlemme innholdsmarkedsførere i NJ.

Sitat:

«Alle som arbeider med redaksjonelt innhold og alle som bidrar til dette, kan bli medlem av NJ». 

(Noen av utvalgets medlemmer ønsker en litt annen formulering, men som i bunn og grunn også innlemmer innholdsmarkedsførere: «Alle som arbeider i en redaktørstyrt medievirksomhet, samt alle som lager eller bidrar til innhold i redaktørstyrte medier, kan bli medlem i NJ.»)

I følge Vær Varsom-plakaten skal redaksjonelle medarbeidere verne om uavhengighet, integritet og troverdighet. Jeg kan ikke i min villeste fantasi se at dette oppfylles av dem som driver med innholdsmarkedsføring. For det er ikke deres jobb. Deres jobb er strengt tatt reklame.

Lederen av vedtektsutvalget mener det er viktig å huske på at alt innhold som publiseres i norske redaksjonelle medier, også innholdsmarkedsføring, er underlagt redaktørene og Vær Varsom-plakaten.

Man kan godt overlate utfordringen til redaktørene. Det rettferdiggjør ingen ting. Jeg gjentar nok en gang: Det er den redaksjonelle medarbeideren som, i følge Vær Varsom-plakaten, SKAL verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet.

Hvis vedtektenes fellesbestemmelser skal bestå, kan man ikke innlemme innholdsmarkedsførere i vår organisasjon.

Går NJ for en slik løsning, er det en utvikling vi ikke nødvendigvis ser konsekvensene av i dag. Dette gjelder i aller høyeste grad Vær Varsom-plakaten. Utfordrer man VVP, ja da åpnes det for en mulighet til utvanning også av vårt viktigste arbeidsverktøy.

Det ønsker ikke jeg å være med på.

Powered by Labrador CMS