NRKJ-leder Richard Aune.
NRKJ-leder Richard Aune.

Bråk på Marienlyst: To tillitsvalgte i Nyhets­divisjonen legger ned vervene sine og trekker seg på dagen

- Ikke gunstig, slår NRKJ-leder Richard Aune fast. Nå må han selv inn og fungere som bindeledd mellom 300 ansatte i divisjonen og nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

Publisert

Etter hva Medier24 forstår, har det den siste tida blåst opp til uro i NRKs nyhetsdivisjon. Især gjelder dette forholdet mellom ledelsen og de tillitsvalgte for Norsk Journalistlag, som organiserer rundt 300 ansatte i divisjonen. 

Situasjonen kulminerte denne uka med at to tillitsvalgte i divisjonen i går valgte å trekke seg. Det bekrefter en ellers ordknapp NRKJ-leder Richard Aune overfor Medier24: 

- Laila Bakken og Eivind Molde har trukket seg fra sine verv som tillitsvalgte i Nyhetsdivisjonen, sier han. 

Det er de to som har møtt divisjonsledelsen på «direktørnivå», det vil i dette tilfellet si i samarbeidsutvalg mellom tillitsvalgte og nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

- Beklagelig at de trekker seg

Både Bakken og Molde henviser videre til Aune, og ønsker ikke å kommentere saken overfor Medier24. På spørsmål om hva som faktisk ligger bak konflikten, er også NRKJ-leder Richard Aune tilbakeholden: 

- Jeg tror ikke jeg har lyst til å si så mye om det. Årsakene til at de trekker seg er formidlet til NRK. Og det tror jeg skal bli et forhold mellom NRK og oss.

- Men det jeg kan si er at Eivind og Laila har gjort en kjempejobb for oss og sånn sett er det beklagelig at de velger å gi seg.

- Når de trekker seg slik på dagen, kan vi anta at det ikke er fordi forholdet mellom tillitsvalgte og ledelsen er det beste?

- Som sagt tror jeg at den begrunnelsen skal bli mellom oss og NRK-ledelsen.

 

Inviterer til godt samarbeid

Men det Aune er tydelig på er at dette ikke er gunstig for dialogen og samarbeidet i divisjonen. Nå blir det han selv og resten av NRKJ-ledelsen som må ta over dialogen mellom de 300 journalistene og ledelsen i divisjonen.

- Først og fremst er det ikke gunstig situasjon at vi som sitter i «konsernlaget» skal inn og være tillitsvalgte på divisjonsnivå, blant annet fordi vi ikke har den innsikten og detaljkunnskapen som de som jobber i divisjonen har, sier Aune. 

- Hva kan du generelt si om forholdet mellom ansatte og ledelsen i Nyhetsdivisjonen?

- Generelt... Jeg tror jeg vil si at vi er opptatt av å prøve å få til et godt samarbeid nå. Det skal vi gjøre alt vi kan for å få til, og det vil være best for alle parter - at vi lytter til hverandre og jobber sammen.

- Uten at du vil snakke om en konflikt, så høres det ut som du strekker ut en hånd heller enn å øke konfliktnivået?

- Vi ønsker et godt samarbeid med ledelsen, til det beste for alle som jobber her. Det håper jeg at alle er enige i, sier NRKJ-lederen. 

 

«Mange har måttet omstille seg»

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK.
Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK.

- Det er beklagelig at de tillitsvalgte har trukket seg. Vi skal gå inn i saken og snakke mer med dem for å forstå bedre hva det er som ligger bak dette, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

Og fortsetter:

- Vi har hatt et år med en omfattende omorganisering. Det har vært helt nødvendig, på grunn av store endringer i publikums brukervaner, og disse endringene har gitt god produktmessig effekt

- Men det har også gjort at mange har måttet omstille seg og endre måten de jobber på. Det er en krevende prosess for både ansatte, tillitsvalgte og ledere. Da er vi avhengig av en god og konstruktiv dialog mellom ledelse og tillitsvalgte, og skal vi klare det må vi jobbe hardt. Det er selvsagt vårt ønske å få til det.

- Hva kan du si om hva som er bakgrunnen for denne siste utviklingen?

- Det vil jeg ikke kommentere. Men jeg synes det er beklagelig at det skjer, sier Beverfjord. 

 

Tror på god dialog igjen

- Du antyder at dette kommer i kjølvannet av omorganiseringen i Nyhetsdivisjonen?

- Det har i hvert fall vært en krevende prosess, for både medarbeidere, ledere og tillitsvalgte. Og vi er imponerte over den jobben som alle har gjort det siste året, understreker nyhetsdirektøren.

- Hva skal dere gjøre nå for å bedre dialogen?

- Som sagt skal vi nå først gå grundigere inn i denne saken, for å forstå enda bedre hva som ligger bak disse reaksjonene. Så skal vi jobbe for å fortsette den gode og viktige dialogen med tillitsvalgte og alle ansatte. 

- Kommer dere til å klare det?

- Ja, det har jeg tro på - det er alltid målet og det skal vi klare her også, sier Beverfjord.

 

Powered by Labrador CMS