Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Her tidligere i år under en presentasjon av rapporten Fokus 2017 - for øvrig en rapport som beskriver russiske aktører som 'svært aktive', blant annet i å manipulere sosiale medier.
Sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Her tidligere i år under en presentasjon av rapporten Fokus 2017 - for øvrig en rapport som beskriver russiske aktører som 'svært aktive', blant annet i å manipulere sosiale medier.

«Det er ikke så ofte jeg leser en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som saken fra Aldrimer.no»

Knallhart dementi fra E-sjef Morten Haga Lunde onsdag.

Publisert

Feilaktige spekulasjoner, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde om oppslaget på nettstedet aldrimer.no om et simulert russisk angrep på Svalbard. 

– Det er ikke ofte jeg leser en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som saken fra Aldrimer.no, sier Haga Lunde i en kommentar som er sendt NTB.

Nettstedet Aldrimer viser til seks anonyme forsvarskilder og slår fast at russiske styrker skal ha trent på å invadere Svalbard under militærøvelsen Zapad 2017 (Vest 2017) i september.

Dagens toppsak på Aldrimer.no.
Dagens toppsak på Aldrimer.no.

Morten Haga Lunde Haga avviser saken.

– La meg ta hovedelementet i det som er framført fra aldrimer.no: «Russisk simulert angrep på Svalbard». Det var ingen slik aktivitet. Når dette er sagt, faller mye av det øvrige i saken bort, sier han.

 

- Dette er helt rutinemessig

Å øve på en invasjon av Svalbard vil være en helt naturlig del av jobben for russiske militære myndigheter på Kolahalvøya, mener forsvarsanalytiker og pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen.

– Oppslaget til aldrimer.no er egentlig ikke oppsiktsvekkende i det hele tatt. Dette er helt rutinemessig. Hvis ikke russerne øver på dette, så hadde ikke de militære myndighetene på Kola gjort jobben sin, sier Børresen til NTB.

– Samtidig er det viktig å ha med seg at aldrimer.no har en klar agenda, nemlig å styrke det norske Forsvaret. En effektiv måte å få til dette på, er å komme opp med en trussel, hevder Børresen.

 

Usannsynlig

Den frittstående forsvarsanalytikeren mener det er «svært, svært usannsynlig» at russerne skulle ta seg til rette på Svalbard med militær makt. Han viser til at norsk suverenitet er nedfelt i Svalbardtrakten, som er ratifisert av stormakter som USA, Kina, Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

– Men i en tenkt storkonflikt mellom Russland på den ene siden og USA og NATO på den andre, er det sannsynlig at Svalbard blir trukket inn, på grunn av sin strategiske beliggenhet. Det er i et slikt scenario at jeg mener det er helt naturlig og absolutt ikke overraskende at russerne øver på en invasjon. Det er slik vi militære holder på hele tiden, sier Børresen.

På norsk side er et scenario der russerne tar seg til rette militært på Svalbard, noe man regelmessig øver på. Da brigader Aril Brandvik redegjorde for arbeidet med landmaktutredningen under et NUPI-seminar i mai, viste han nettopp til funnene i et avansert seminarspill der Svalbard og Nord-Norge ble utsatt for angrep.

 

Bombefly

Ifølge Aldrimer skal anslaget mot Svalbard ha startet med simulerte angrep med russiske bombefly. Da de norske F-16-flyene begynte å gå tom for drivstoff, kom en ny bølge med russiske fly.

I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, hevder nettstedet. NATO-representanter skal ha vært kritiske til norsk etterretning.

Kjetil Stormark, redaktør for Aldrimer.no.
Kjetil Stormark, redaktør for Aldrimer.no.

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) som onsdag var i Porsanger, sier til NRK at E-tjenesten har fått mye skryt i NATO for å ha hatt et veldig godt situasjonsbilde basert på god overvåking og tilstedeværelse.

– Anonyme kilder kan man ikke legge vekt på. Det vi må legge vekt på er det Etterretningstjenesten ser og rapporterer gjennom sine formelle kanaler. Dette har de altså rett og slett ikke sett, sier Søreide. Hun sier E-tjenesten har svart på nettstedets spørsmål, men hevder disse ikke er publisert.

Aldrimer-redaktør Kjetil Stormark mener det er lite åpenhet om hva Russland øvde på i nordområdene i september og at det er problematisk.

– Norske myndigheter vil ikke gi noen detaljer, men ber om å bli trodd på at man har full kontroll når NATO-kilder sier noe ganske annet, sier han til NRK.

Powered by Labrador CMS