Stormark har fått 25 millioner til sine prosjekter. Og har ikke noe frikort for å unndra seg debatt

KOMMENTAR: SKUP-leder Jan Gunnar Furuly svarer om Kjetil Stormark og hans støttespillere. - Hva er det jeg eventuelt skal beklage?

Publisert Sist oppdatert
  • JAN GUNNAR FURULY, styreleder i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP) og styremedlem i Global Investigative Journalism Network (GIJN)

Under åpningen av SKUP-konferansen i Tønsberg forrige helg holdt undertegnede en tale der temaet var forholdene for undersøkende journalistikk i Norge akkurat nå.

I løpet av talen penset jeg innom Kjetil Stormarks imponerende evne til å få åpnet lommebøkene hos villige støttespillere, enten det er Utenriksdepartementet eller Fritt Ord. Eller menn og stiftelser som så gjerne vil ha fokus på at Norges forsvar får for lite penger.

Jeg sa blant annet:

- Men, det som kan være problematisk med dette her, er at tematikken, i hvert fall på ett av de nystartede nettstedene som Stormark driver, det kan - ja - det kan fort fremstå som en slags avansert form for content marketing, der donorene klart påvirker hva som skal være fokus.

Dette har fått Stormark til å ta til kraftig motmæle gjennom et debattinnlegg på Journalisten.no og Medier24.com, samt at han ba om og fikk et hastemøte med hele SKUP-styret før vi skulle reise hjem fra Tønsberg søndag ettermiddag.

Han har også i e-post, mottatt onsdag kveld, gjort det klart at han selv, og de som arbeider hos ham, «opplever beskyldningene som urimelige, uriktige og krenkende».

LES OGSÅ fra helga: 

«Jeg anmoder SKUP og deg som leder om enten å føre sannhetsbevis for påstanden eller treffe de nødvendige skritt for å reversere at uriktige påstander videreformidles», skriver han i den samme e-posten.

For meg som SKUP-leder handlet dette om å starte en berettiget faglig debatt om ressursbruk, prioriteringer, organisering og metodebruk på feltet gravejournalistikk.

Dette står om formålet til Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse i våre vedtekter:

«Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk i redaksjonene»

Dette skal blant annet skje på følgende måte:

«Ved å sørge for et godt nettsted for dokumentasjon og debatt om undersøkende journalistikk»

I talen pekte jeg på hvordan nettstedet aldrimer.no er skrudd sammen, hvilke støttespillere han har og fremholdt at dette har visse problematiske sider. 

Poenget i denne sammenheng var å snakke om forholdene for gravejournalistikk, og jeg har med voksende uro sett på hvordan et av Stormarks prosjekter så langt har vært preget av et ganske så enøyd fokus på rop om penger til forsvaret.

Når det gjelder arbeidet med aldrimer.no og HateSpeechInternational, har Stormark i lang tid kjørt slalåm mellom roller som journalist, redaktør, kommentator, ekspert, debattant og aktivist.

I det siste har han også markert seg med store, oppsiktsvekkende annonser i flere dagsaviser for aldrimer.no, der budskapet er temmelig klart: Norge er truet av en aggressiv nabo i øst.

Hvilken dokumentasjon har Stormark for eksempel på hans gjentatte påstander på aldrimer.no og ellers i media, som ekspert, om at flommen av flyktninger over Storskog oppsto fordi Putin drev med «hybridkrig» mot Norge?

Og hvilken dokumentasjon har han på sin påstand overfor NRK Finnmark i vinter om at norske myndigheter, deriblant Politiets sikkerhetstjeneste, er bekymret over at innbyggerne i Finnmark er mer lojale overfor Russland enn Norge?

- Dette er en bekymring hos enkelte myndighetspersoner. De har problemer med å kommunisere med deler av dem som bor i Finnmark. Og dersom du får en situasjon som tilspisser seg, kan dette også være farlig. Da er det viktig at de som bor i Finnmark faktisk husker på hvilket land de bor i, sa han blant annet i et intervju med radiokanalen.

Både journalister og forskere har tatt til motmæle mot disse påstandene. Da Stormark barket sammen med forsker Lars Rowe fra Fridtjof Nansen Institutt om blant annet bruken av anonyme kilder på et debattmøte i Kirkenes i februar, reagerte han på samme måte som nå:

- Å si at jeg dikter dette opp er ærekrenkende, og nesten injurierende, tordnet Stormark, ifølge avisen iFinnmark.

Stormark klaget under en redaktørdebatt på SKUP i helgen på at andre, norske redaksjoner nå vegrer seg for å samarbeide med ham om avsløringene han serverer på aldrimer.no.

VGs sjefredaktør Torry Pedersen repliserte med et lite glimt i øyet, at han allerede har vært redaktør for Stormark og vet hvor mye arbeid det innebærer.

Mer saklig la han til: VG ønsker å ha mer kontroll på kildearbeidet når de skal samarbeide om graveprosjekter som skal publiseres.

Nylig har også Aftenposten og NRK avvist konkrete forslag fra Stormarks side om samarbeid og samkjøring av publisert materiale, for å gi større tyngde til stoffet han har produsert.

Det som åpenbart gjør Stormarks prosjekt problematisk er måten samarbeidet med de forsvarsvennlige støttespillerne er skrudd sammen på, hvilket kildearbeid han bedriver og hvordan sakene er løst.

I debattinnlegget der Stormark langer ut mot meg, skriver han at nettstedet nå har satt av 1,5 millioner kroner til markedsføring.

«Det er mye penger. Penger vi heller ville ha foretrukket å bruke på journalistisk innhold, framfor distribusjon. Men må vi, så må vi», skriver Stormark og forklarer at markedsføringsfremstøtene kommer etter det han kaller «nøling fra riksmediene».

Stormark har vært flink til å hente inn penger, men det har skjedd uten at et eneste medium, frem til denne uken, har sett på pengebruken eller hva som har kommet ut av disse prosjektene.

Det er ikke slik at Stormark opererer i et vakuum eller har frikort til å unndra seg en åpen og fri debatt om hva han driver med akkurat nå, selv om han tidligere er priset gravejournalist og tidligere leder av SKUP-styret.

Dagens Næringsliv fulgte opp mitt veloverveide og provokative utspill med en artikkel i Etter Børs-seksjonen av avisen onsdag der aldrimer.no’s støttespiller Christen Sveaas, som har gitt en million kroner til prosjektet, blir sitert på følgende.

- Hele poenget er å øke folkets og politikernes fokus på vår åpenbart svake forsvarsevne, så jeg håper da virkelig at Stormarks prosjekt og hans artikler er styrt av dette fokus.

Dette er i store trekk et ekko av hva jeg sa i min tale i Tønsberg forrige fredag.

Som styremedlem i Global Investigative Journalism Network, der HateSpeechInternational for øvrig er en av over 128 medlemsorganisasjoner, har jeg god kontakt med gravejournalistorganisasjoner over hele verden.

Der jeg har beveget og snudd meg i det globale, gravejournalistiske miljøet siden begynnelsen på 2000-tallet har jeg ennå hatt til gode å finne et like opportunistisk prosjekt som aldrimer.no.

Inntil onsdag denne uken var det kjent at Stormark hadde fått fem millioner til dette prosjektet, og 15 millioner kroner til HateSpeechInternational.

Samme dag som Dagens Næringsliv skrev en sak om hans prosjekt, oppdaterte han betimelig nok på nettsiden at det nå var kommet til nye støttespillere, slik at totalstøtten for denne nettsiden nå er kommet opp i 10,5 millioner kroner.

Er det slik at han frem til SKUP-konferansen bare hadde fortalt halvparten av sannheten om sine støttespillere?

I åpningstalen på SKUP langet jeg ut til venstre og høyre, og kritiserte blant andre TV 2, NRK og andre av landets mediehus for å satse alt for lite og feil på gravejournalistikk.

Det var bare Stormark som reagerte med fornærmelse.

Overfor flere han snakket med på SKUP denne helgen har han, slik jeg forstår det, antydet at han ønsker å ta mine uttalelser opp med advokaten sin. Han gjorde det samtidig klart at «han har råd til det».

Faktisk savner jeg en utdyping fra Stormark av hva jeg eventuelt skal beklage.

Powered by Labrador CMS