Statssekretær i Næringsdepartementet, Magnus Thue (H) svarer på kritikken fra presseorganisasjonene.
Statssekretær i Næringsdepartementet, Magnus Thue (H) svarer på kritikken fra presseorganisasjonene.

Statssekretær:  – Vi mener det ikke er hensiktsmessig med et aksjonærregister som oppdateres løpende

Pressen vil ha eget aksjonær­register, men statssekretær i Næringsdepartemenetet Magnus Thue mener det «ikke er hensikts­messig» med et eget register som oppdateres løpende. 

Publisert

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Magnus Thue (H), sier han mener departementet leverer på Stortingets vedtak om mer åpenhet rundt aksjeeierskap i forslaget om et register for reelle rettighetshavere. 

– Utgangspunktet vårt er at tilgangen på aksjonæropplysninger skal være like god som i dag, i tillegg til at vi nå også får på plass det nye registeret for reelle rettighetshavere, sier han til Medier24. 

Han svarer på kritikken fra presseorganisasjonene og Eiliv Frich Flydal i Pressens Offentlighetsutvalg om mulig skrinlegging av et eget aksjonærregister, etter en formulering i neste års forslag til statsbudsjett om at de anser det som ivaretatt av forslaget om et register over reelle rettighetshavere. 

Presseorganisasjonene mener det er to ulike ting, og møtte i dag opp i budsjetthøring i Stortingets finanskomité for å snakke om hvor viktig de mener det er med to separate registre. 

– Problematisk

Statssekretæren mener det er tilstrekkelig med ett register.

– Vi mener at med dette registeret over reelle rettighetshavere, så vil anmodningsvedtaket være utkvittert, og mener derfor at det ikke er behov for noe ytterligere register, sier han. 

Thue mener et aksjonærregister, slik presseorganisasjonene ønsker seg, hvor det oppdateres jevnlig hvem som også eier små aksjeposter, ikke er uproblematisk. 

– Det er ikke uproblematisk etter vår mening. Det er en balanse rundt hvor mye man skal legge på av rapporteringsbyrde på alle landets aksjeselskaper. Vi mener det ikke er hensiktsmessig med et aksjonærregister som oppdateres løpende for alle selskaper. Vi mener med dette registeret over reelle rettighetshavere - der man registrerer eierposter over 25 - at det er tilstrekkelig, sier han. 

– Må finne en løsning

Han sier at en av årsakene til at det bare er eierposter over 25 prosent som skal omfattes av det nye registeret, er at det skal være overkommelig for næringslivet å etterkomme rapporteringskravene. 

– Det skal være overkommelig for næringslivet å etterfølge kravene, og 25 prosent er en eierskapsandel som gir reell makt i et selskap. Derfor er det satt en grense der i det nye registeret, sier han. 

Videre understreker han at presseorganisasjonenes frykt for at tilgangen til aksjonæropplysninger skal forsvinne ikke nødvendigvis er velbegrunnet. 

– Det vil fortsatt være slik at Skatteetatens aksjonærregister skal være tilgjengelig for journalistene. Man må finne en løsning som gjør at det er minst like tilgjengelig som i dag, men det er ikke klart enda hva slags permanent løsning man kommer til å gå for her, sier han. 

– Men du lover at aksjonæropplysninger blir like tilgjengelige som før?

 – Det lover jeg, sier han. 

Mener departementet leverer

Han mener mer åpenhet rundt eierskap sikres, blant annet gjennom at det vil være løpende rapportering av eierskapsposter på over 25 prosent gjennom det nye registeret - om forslaget går gjennom slik det ser ut i dag. 

– I dag er det opplysninger om aksjonærer per 31. desember som er tilgjengelige for blant annet pressen. Med registeret for reelle rettighetshavere vil man få en mer løpende oppdatering på eierpostene over 25 prosent. Da vil endringer i poster over 25 prosent måtte rapporteres inn innen 14 dager, sier han og legger til:

– Dette registeret vil gi større åpenhet, selv om grensen er satt på 25 prosent. Det vil fortsatt være slik at man har tilgang på opplysninger om hvem som er aksjeeiere per 31. desember fra Skatteetaten. I tillegg kan man kreve å få opplysninger om aksjeeiere fra selskapet selv, sier han. 

Det er en av årsakene til at han nå mener departementet leverer på Stortingets ønske om mer åpenhet rundt eierskap. 

– Vi mener vi leverer på mer åpenhet rundt eierskap med dette registeret for reelle rettighetshavere, så vil det i siste instans være opp til Stortinget og vurdere hvorvidt de er enige i den vurderingen, sier han. 

Powered by Labrador CMS