Amta brøt god presseskikk da de skrev om at rådmannen i Nesodden havnet i håndgemeng

Felt for både fakta og overskrift.

Publisert

Pressens Faglige Utvalg har felt Akershus Amtstidende (Amta) for punktene 3.2 og 4.4 i Vær varsom-plakaten. I utgangspunktet ønsket sekretariatet å felle avisen for 4.4, men utvalget skjerpet fellelsen.

Bakgrunnen for klagen er at avisen skrev onsdag 24. august «Anmeldt for vold» på forsiden av avisen. Tittelen var presentert med et bilde av rådmannen i Nesodden med ingressen:

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Vær varsom-plakaten

«Et møte i Tangenten 30. mai i år utartet i munnhoggeri og håndgemeng. En tidligere ansatt har nå anmeldt Nesoddens rådmann [navn] til politiet for vold», sto det i ingressen.

Klageren er rådmannen og ordføreren i Nesodden kommune. I klagen anføres det at påklagd publisering blander sammen anmeldelsen mot rådmannen som person, og funksjonen rådmannen har. I tillegg mener klager at Amta insinuerte at rådmannen var ansvarlig for en fryktkultur i kommunen, heter det i klagen, som ønsket å få prøvd saken i PFU med utgangspunkt i 3.2, 4.1, 4,3, 4.4, 4,5, 4,7, 4.14 og 4.15.

Ordføreren og rådmannen klager på 3.2 med følgende begrunnelse:

«Klager anfører at de to vitnene til den påståtte voldshendelsen, etter eget utsagn, aldri ble kontaktet av Amta i forbindelse med påklagd artikkel. Ifølge klager er dette lite forenlig med journalistens påstand i artikkelen om at avisa hadde «fått innblikk i sakens hele og fulle tyngde». Det bemerkes også at anmeldelsen ble henlagt 7. september 2016 med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist».

På dette punktet svarte Amta med:

«Amta mener å ha hatt et godt nok kildegrunnlag, men at dette er vanskelig å dokumentere pga. kildevern. Redaksjonen medgir at formuleringen om at avisen hadde innblikk i sakens hele og fulle tyngde, var upresis».

Powered by Labrador CMS