PFU:

Agderposten ble ikke felt i PFU for oppslag om eldre ektepar

Et enstemmig utvalg var enige med innstillingen fra sekretariatet.

Publisert

Agderposten ble ikke felt for brudd på god presseskikk for et oppslag og en artikkel om et eldre ektepar i februar i fjor. 

Det ble klart under onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Et samlet PFU var enige om avgjørelsen. Det var også sekretariatets innstilling. 

Artikkelen handlet om et eldre ektepar som ville bygge en tilrettelagt bolig, så ektemannen skulle slippe å bo på sykehjem. Ekteparet hadde imidlertid fått avslag fra kommunen fordi tomten var regulert til landbruk.

Flere lokale politikere ble intervjuet om dette - blant annet Ap-politiker Nina Jentoft, som er klageren i saken. 

Hun mener Agderposten har unnlatt å ta med sentrale poenger fra hennes intervju med avisen, og at de har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 3.3, om klare premisser
  • Punkt 3.7, om sitatbruk

Sekretariatets innstilling var klar: 

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at klager gjerne skulle uttalt seg mer utfyllende, men understreker at man ikke kan forvente at mediene tar med alt man uttaler i et intervju. Mediene velger selv hva som skal gjengis, jf. siste setning i VVP 3.3, som fastslår at redaksjonen bestemmer hva som endelig publiseres. 

Samtidig påpeker PFU at det kan være i strid med god presseskikk å redigere et intervju på en måte som skaper et usaklig eller uriktig bilde av saken. Utvalget kan imidlertid ikke se at det er tilfellet her. PFU mener avisen ikke har utelatt opplysninger som var så sentrale at VVP 3.2, om kildebredde, er blitt brutt. Utvalget mener det kommer klart frem hva klager uttaler seg om i sitatet som ble publisert. PFU mener at sitatet var saklig og relevant. 

Ut fra sakens dokumenter kan PFU heller ikke se at avisen har brutt noen avtale eller operert med uklare premisser overfor klager. Utvalget påpeker at avisen ikke var presseetisk forpliktet til å opplyse klager hva avisen kom til å publisere.Agderposten har ikke brutt god presseskikk».

Powered by Labrador CMS