Faksimile fra Aftenposten og Plan Norges «Stuck».
Faksimile fra Aftenposten og Plan Norges «Stuck».

Aftenposten felt for andre gang i PFU i dag: Avisa brøt god presseskikk med dokumentar­serien «Stuck»

Avisens journalistikk ble anklaget for å være en kampanje betalt av bistands­organisasjonen Plan. Tirsdag ble de felt av et enstemmig PFU.

Publisert

I dag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage fra seks privatpersoner mot Aftenpostens dokumentarserie «Stuck».

Utvalget har konkludert med at dokumentarserien har brutt god presseskikk på punkt 2.8, som tar for seg sponsing av journalistikk.

Serien er produsert for Aftenposten av TV Wonder AS i samarbeid med Plan International Norge.

I serien fulgte Aftenposten 25-åringen Emilie Beck til ulike land i Latin-Amerika. Hun traff tenåringsjenter som på ulike måter var blitt utsatt for overgrep eller maktmisbruk.

- Må forholde oss til Vær varsom-plakaten

Det sentrale punktet i behandlingen av klagen var om dette var aktualitetsjournalistikk eller en «dokusåpe»/realityserie, slik Aftenposten mente.

- For meg er det åpenbart at dette er aktualitetsjournalistikk. Plan er ingen kommersiell aktør, men en ideell aktør som jobber med bistand og utvikling. Vi skiller ikke på det når det gjelder sponsing. Vi må forholde oss til Vær varsom-plakaten og den er tydelig, ser utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen og fortsatte:

- Sponsing er ikke tillatt av aktualitetsjournalistikk. Jeg synes det er vanskelig  å komme bort fra at dette er en aktuell dokumentar som har mottatt sponsormidler og som må felles for 2,8 i Vær varsom-plakaten, sa han.

Utvalgsmedlem Stein Bjøntegård fra NRK var klokkeklar:

- Jeg klarer ikke å komme til noen annen konklusjon enn at dette er aktualitetsjournalistikk.

Nina Fjeldheim representerer allmenheten i PFU og var den eneste i utvalget som helte i retning av at serien måtte være en dokusåpe - og ikke aktualitetsjournalistikk. Hun endret standpunkt underveis i behandlingen.

Både Sylo Taraku og Eva Sannum, som også begge representerer allmenheten, uttalte at det var for usikkert om hvilken innflytelse Plan har hatt på det redaksjonelle innholdet.

- Problematisk

Klagerne mente at avisen i alt hadde brutt presseetikken på fem punkter i Vær varsom-plakaten:

  • Punkt 2.2, om redaksjonell uavhengighet
  • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
  • Punkt 2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk
  • Punkt 2.7, ukritisk formidling av PR-stoff
  • Punkt 2.8, om sponsing av journalistikk

Privatpersonene begrunnet klagen sin slik:

«Vi mener det er problematisk hvordan Aftenposten samarbeider med Plan International Norge i sin serie STUCK (sesong 1 og 2) uten å markere godt nok at dette er et kommersielt prosjekt for Plan der Aftenposten fungerer som deres talerør. Dette gjør aftenposten helt ukritisk. Vi ser et klart brudd med flere paragrafer i Vær varsom-plakaten.»

PFU-sekretariatet mente at Aftenposten hadde tydelig og god merking om at dette var et sponset prosjekt fra Plan.

«I både innledning og rulleteksten står det at serien er laget i samarbeid med Plan. PFU finner merkingen presseetisk forsvarlig, og finner det ikke godtgjort at sponsoren har hatt innflytelse på det redaksjonelle innholdet», skriver PFU. 

Dette er andre gang at Aftenposten blir felt i PFU tirsdag, etter at de også hadde brutt god presseskikk for den såkalte  «Omkampen»-saken.

Derfor ble Aftenposten felt: Her er PFU-sekretariatets forslag til uttalelse, som i all hovedsak ble vedtatt

«Klagen gjelder programserien Stuck i Aftenposten. Avisen har laget serien sammen med produksjonsselskapet TV Wonder, og i samarbeid med hjelpeorganisasjonen Plan International. I serien følger man den norske kvinnen Emilie Beck på reise i Latin-Amerika. Hun treffer tenåringsjenter som på ulike måter er blitt utsatt for overgrep eller maktmisbruk.

Klager er seks privatpersoner. De mener at Aftenposten har brutt Vær Varsom-plakatens krav om uavhengighet. Slik klagerne ser det, er serien en kommersiell kampanje for Plan, og de mener at Aftenposten ikke har opplyst godt nok om dette. De mener videre at Beck blir servert en virkelighet som Plan har regissert, og at det derfor ikke er uavhengig journalistikk. Plan har ikke bare bidratt som sponsor, men også til å skape selve innholdet i serien, ifølge klagerne.

Aftenposten avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen opplyser at Stuck ikke er en nyhetsdokumentar. Serien har fått betegnelser som «reality-serie» og «dokusåpe», skriver avisen. Videre forteller Aftenposten at Plan er invitert med som sponsor og samarbeidspartner, også fordi organisasjonen har kunnet bidra faglig til serien. Plan har likevel overhodet ikke hatt noen innflytelse på innholdet i serien, fremholder avisen. Slik Aftenposten ser det, er serien tydelig merket som sponset.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) opplyser at utvalget har vurdert alle punktene i Vær Varsom-plakaten som klagerne har vist til, selv om ikke alle punktene svares opp i PFUs uttalelse. PFU mener at det er punkt 2.8, om sponsing, som er det mest sentrale. 

Vær Varsom-plakatens punkt 2.8 slår fast at sponsing av nyhets- og aktualitetsjournalistikk er uforenlig med god presseskikk. PFU merker seg at den påklagede serien er sponset av hjelpeorganisasjonen Plan International. Dette opplyses det også tydelig om. I både innledning og rulleteksten står det at serien er laget i samarbeid med Plan. PFU finner merkingen presseetisk forsvarlig, og finner det ikke godtgjort at sponsoren har hatt innflytelse på det redaksjonelle innholdet.

Et viktig spørsmål for utvalget er om serien kan karakteriseres som aktualitetsjournalistikk. Å vurdere dette kan være en krevende øvelse. Begrepet aktualitetsjournalistikk er ikke tydelig definert i presseetikken, og heller ikke i andre klagesaker hvor sponsing har vært klaget inn.

PFU vil her legge til grunn at programserien må kunne sies å være aktualitetsjournalstikk. I den påklagede serien setter Aftenposten fokus på aktuelle samfunnsproblemer i Latin-Amerika. Seerne følger en programleder som møter unge jenter utsatt for overgrep og maktmisbruk. Negativ samfunnsutvikling blir tatt opp, blant annet når det gjelder kvinnesyn, machokultur, ekteskap med mindreårige m.m. Slik PFU ser det, er dette en type innhold som vanskelig kan karakteriseres som «dokusåpe» eller «reality-serie».

PFU noterer seg at en viktig del av serien også er programlederens egne følelser og reaksjoner. Dette gjør at serien skiller seg fra formen til en mer ordinær utenriksreportasje. PFU mener imidlertid at også journalistikk med utradisjonelle fortellergrep kan falle inn under begrepet aktualitetsjournalistikk. Journalisters egne opplevelser på reportasjereise kan være et kraftfullt virkemiddel til å løfte frem aktuelle problemstillinger.

Aftenposten har brutt god presseskikk på punkt 2.8 i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS