Fra Daily Telegraphs opprinnelige sak, og Aftenpostens spalte til høyre.
Fra Daily Telegraphs opprinnelige sak, og Aftenpostens spalte til høyre.

Debatt

Blir unge syke av å bli kalt snøfnugg? Forskningsleder underimponerer som gravejournalist

- Aftenposten har i dag den rareste artikkelen jeg kan huske å ha lest i «Uviten»-spalten, skriver Kjetil Rolness.

  • KJETIL ROLNESS, skribent og sosiolog
Kjetil Rolness.
Kjetil Rolness.
Aftenposten på papir tirsdag.
Aftenposten på papir tirsdag.

På papir lyder tittelen: «Blir unge virkelig syke av å bli kalt snøfnugg?»

Det sier artikkelen ingenting om. En av undertitlene lyder: «Ligger forklaringen i spørsmålsstillingen?» Det sier heller ikke artikkelen noe om.

Teksten er skrevet av Atle Fretheim, forskningsleder ved Folkehelseinstituttet og professor II ved Universitet i Oslo. Han presenterer den på Facebook som «Litt god, gammaldags mediekritikk».

Men tåler den selv mediekritikk? 

Fretheim tar utgangspunkt i et fornøyelig oppslag i den engelske avisen The Telegraph som jeg selv delte på Facebook for en snau måned siden. Den hadde overskriften: «Don't call us snowflakes - it damages our mental health, say young people.»

Med andre ord: Ungdommen mener det kan være krenkende - på et helsefarlig nivå - å bli kalt lettkrenkelig.

Det er jo litt morsomt, særlig når det bygget på en tilsynelatende seriøs spørreundersøkelse der hele 74 prosent av de spurte i alderen 16-24 år mente at det å bli kalt «snøfnugg» kunne gå ut over deres mentale helse. Men Fretheim var skeptisk til funnet, og til oppslaget til The Telegraph - og avisene som viderebrakte saken til almen forlystelse: 

Og Fretheim er generøs nok til å innvie oss i metodene til en forskningsleder:

Jeg fant ikke tegn til kritiske spørsmål om undersøkelsen i noen av oppslagene, så jeg måtte sjekke litt selv.

Vel. Enda lettere ville det være å faktisk lese The Telegraph-artikkelen. For der står det: «Research by insurance firm Aviva found that 72 per cent of 16-24 year-olds think the term [snowflake] is unfairly applied, while 74 per cent think it could have a negative effect on young people's mental health.»

Ved hjelp av et helt enkelt internettsøk var det lett å finne ut at forsikringsselskapet Aviva stod bak undersøkelsen.

Men Fretheim gravde videre hos forskningsselskapet:

Og slik lød det: 

Aviva svarte meg raskt på epost. Først ble min forespørsel om å få mer informasjon om undersøkelsen avvist, men etter litt fram og tilbake fikk jeg se spørsmålene som hadde blitt stilt.

«Do you think that the usage of terms such as the 'snowflake generation’ can have a negative effect on the mental health of the people to whom it refers?» 

Og hva har så Fredhem da avslørt? Nok en gang: Intet enn det som sto i The Telegraph-artikkelen. Jamfør sitatet over.

Han skriver:

Men i Telegraph-artikkelen lå denne tolkningen kun i tittelen, ikke i selve artikkelen. Og om de unge som svarte ja i undersøkelsen tenkte på seg selv eller ikke, aner vi ikke. Heller ikke Fretheim. Han skriver:

Medieoppslagene gav inntrykk av at de som svarte ja på spørsmålet mente de selv stod i fare for å bli syke av å bli kalt «snowflake». Det er en tvilsom tolkning.

Folkehelsas mann later til å være berolighet over dette, for da er det ikke ungdommen selv som frykter å bli syke av å bli kalt «snøfnugg». Men at også eldre er bekymret på ungdommens vegne - for at de urettmessig kan bli stemplet som lettkrenkelige, og dermed kan ta skade på sin sjel av det, er ikke også det bittelitte grann foruroligenede - eller forlystelig - alt etter hvordan man ser det?

Det er også verdt å merke seg at blant alle de voksne deltakerne i undersøkelsen svarte godt over halvparten (58 prosent) ja på det samme spørsmålet.

Men dette poenget - at krenkelseskulturen nå tydeligvis har nådd alle generasjoner - går ham hus fordi. Han er for opptatt med å gratulere seg selv med ha utført en helt unik gravejobb. Artikkelen slutter med et spørsmål til forsikringsselskapet:

Men så kommer den virkelige ironien.

- Har noen journalister tatt kontakt med dere for å få mer informasjon om undersøkelsen? spurte jeg.

- Nei, ingen.
 

Fretheim har altså ikke avslørt noe som helst ut over å peke på at en tittel var litt hardt vinklet, noe en våken leser kunne finne ut på egenhånd.

Og hva gjør Aftenposten når de publiserer artikkelen hans på nett? De bruker nesten samme overskrift, med Fretheims navn rett bak, i like store typer:

«Generasjon snøfnugg: Ikke kall oss snøfnugg, vi blir syke av det.»

Faktisk er dette en enda mer tvilsom versjon av tittelen enn den til The Telegraph, fordi den tillegger utsagnet til «snøfnuggene» selv, og ikke til ungdom generelt. Akkurat det Fretheim kritiserer, gjør Aftenposten til gangs, når de skal presentere mediekritikken.

Vi sier god bedring til alle parter.

Powered by Labrador CMS