Bergens Tidende og Aftenposten frikjent i PFU

Enstemmig PFU valgte å ikke felle Schibsted-avisene for omtale av en konflikt knyttet til arven etter foreldrene til en funksjonshemmet mann.

Publisert

Onsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg en klage rettet mot artikler publisert i de to Schibsted-avisene Bergens Tidende og Aftenposten.

Klagen gjelder en reportasje med følgende tittel:

«Da foreldrene døde, etterlot de seg en pleietrengende sønn og 14,9 millioner kroner. Kampen om arven endte med en advokats fall.»

– Bergens Tidende og Aftenposten har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk., sier utvalgets leder Alf Bjarne Johnsen.

Etter sekretariatets gjennomgang av forslag til uttalelse er det få innvendinger fra utvalget, som går med på å frikjenne avisene.

Klager på 

I sin omfattende klage skriver klager Erik A. Grahl-Madsen:

«Klager reagerer på formuleringen «I 2015 begynte han å overføre midler fra klientkontoen til seg selv». Klager mener at BT her insinuerte at han underslo penger fra dødsboet han bestyrte. Ifølge klager ble journalisten, før publisering, gjort kjent med at klager ikke har overført penger som ikke var honorar for utført arbeid. Fakturaene er blitt bokført, revisorgodkjent og sendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet årlig.»

Videre står det i klagen:

«Klager mener at hans imøtegåelse kom for langt ut i artikkelen, slik at inntrykket av ham som kjeltring alt var befestet.»

Grahl-Madsen viser til følgende punkter i Vær varsom-plakaten:

  • 3.2
  • 4.1
  • 4.4
  • 4.5

Klager er også kritisk til avisenes omtale av at han var fratatt bevillingen, ettersom begrunnelsen for at han mistet bevillingen ikke var knyttet til behandlingen av dødsboet.

I sin uttalelse skriver sekretariatet:

«BT var i sin fulle rett til å omtale at klager fikk et bokettersyn som ledet til at han ble fratatt advokatbevillingen. Samtidig oppfatter utvalget at enkelte avsnitt i reportasjen underkommuniserer at uregelmessighetene som ble avdekket av bokettersynet, ikke var knyttet til klagers rolle i den omtalte arvestriden.»

– Det er ikke optimalt slik det er fremstilt. Helheten er innafor, men det er betimelig med mild refs, sier Liv Ekeberg, journalistenes representant i PFU.

BT om klager: Tendensiøse tolkninger og feil

Ettersom det er Bergens Tidende som står bak de redaksjonelle vurderingene og arbeidet med saken, er det de som har skrevet sitt tilsvar. Aftenposten viser til BTs svar.

Bergens Tidende avviser å ha insinuert at klager underslo penger fra dødsboet.

«BT avviser innledningsvis klagers påstand om at BT ikke var interessert i å motta dokumentasjon fra klager. BT anfører tvert imot at redaksjonen aldri har mottatt dokumentasjon fra klager selv om den har etterlyst det. Videre fremholder redaksjonen at klagers fremstilling inneholder unøyaktigheter, tendensiøse tolkninger og feil», skriver BT.

Powered by Labrador CMS