Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.
Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.

Aftenposten skjerper bruken av anonyme kilder. Og setter en rød varselstrekant rundt bruken av ordet «erfarer»

REPLIKK: - Dersom en artikkel bare har anonyme kilder, skal det avklares med sjefredaktør, skriver Tone Tveøy Strøm-Gundersen.

“Etter det Aftenposten erfarer, er togstreiken over."

“Etter det Aftenposten erfarer, vil regjeringen fredag både opplyse om hvilke etater som blir berørt og varsle en del konkrete utflyttingsforslag.”

“Etter det Aftenposten erfarer skal hendelsen ha skjedd i en fellesskapsavdeling i fengselet”.

Hva tenker du som leser når du ser akkurat denne formuleringen brukt i en artikkel?

 

Aftenposten har retningslinjer for bruk av anonyme kilder.

Etter en intern debatt i redaksjonen denne uken har vi innskjerpet dem ytterligere.

Vi holder møter for hele redaksjonen fire dager i uken, der vi evaluerer journalistikken vår (se bildet).

Hovedregelen er at vi skal identifisere kilder til opplysninger som gjengis i avisen. Leserne skal vite hvem informasjonen kommer fra.

En åpen avsender er mulig å etterprøve. En anonym avsender av informasjon er umulig å etterprøve. Åpne kilder gjør oss transparente.

 

Vi skal også bestrebe oss på å ha flere uavhengige kilder som grunnlag for alt journalistisk arbeid.

Det finnes noen få unntak fra hovedregelen om å bruke åpne kilder, for eksempel dersom kilden er en varsler som risikerer represalier ved å være åpen. Dette unntaket pålegger oss som redaksjon et ekstra stort ansvar, der vi helt og holdent går god for kilden og for opplysningene han eller hun kommer med.

Dette unntaket skal brukes når når det er eneste mulige måte å få frem opplysningene på. I Aftenposten er regelen at redaksjonelle medarbeidere alltid skal drøfte bruk av anonyme kilder med overordnede.

Dersom en artikkel bare har anonyme kilder, skal det avklares med sjefredaktør eller stedfortredende sjefredaktør.

 

Innskjerpingen skjer blant annet som følge av kritikken vi fikk denne uken, da Pressens faglige utvalg behandlet klager mot ni norske medier i saken om den 13 år gamle jenta som døde på en hytte i Valdres. Det kan du blant annet lese om i Medier24.

Aftenposten fikk kritikk av utvalget for at vi brukte formuleringen “Aftenposten erfarer” at 13-åringen ble mobbet.

PFU mente at formuleringen var for konstaterende, og etablerte mobbing som et faktum. Vi burde tatt større forbehold, og tydeligere fått frem at dette dreide seg om påstander.

Fra nå av skal det være en rød varseltrekant rundt bruken av ordet “erfarer” i Aftenposten.

Powered by Labrador CMS