Rune Olsø til høyre i bildet - ved siden av PFUs sekretariat og medlemmer 31. oktober 2017 da de behandlet hans forrige klage til PFU.
Rune Olsø til høyre i bildet - ved siden av PFUs sekretariat og medlemmer 31. oktober 2017 da de behandlet hans forrige klage til PFU.

Tidligere Ap-topp Rune Olsø klager nok en gang Adresse­avisen inn til PFU

«Avisens fremstilling etterlater inntrykk av kameraderi», skriver Olsø i klagen. Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk.

Publisert

Tidligere Ap-topp Rune Olsø klager inn Adresseavisen til Pressens Faglige Utvalg for en reportasje publisert 18. oktober i fjor.

Olsø mener at Adresseavisen har brutt Vær varsom-plakatens punkt 3.2 om fakta i artikkelen «Arbeiderbevegelsens store drøm ble til milliontap i Folkets hus»

Reportasjen omtaler Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) sitt datterselskap, Nova hotell kurs og konferanse (NKK), som ble avviklet i 2017.

I saken omtales sentrale aktører i AØF, samt økonomiske disposisjoner, investeringer og prosjekter som fant sted i årene og tiårene forut for avviklingen.

I PFU-klagen står det:

Olsø skriver i PFU-klagen at reportasjen etterlater et inntrykk av dårlig administrativt og økonomisk håndverk i et hus av stor symbolsk verdi for LO og partiene på venstresiden.

Det fremgikk at Stig Klomsten var daglig leder i AØF frem til 2017, og at han parallelt med verv i AØF var leder av Trondheim Arbeiderparti frem til Rune Olsø tok over i 2006. AØF ville bygge kongressal på taket til Folkets hus, og Stig Klomsten ble prosjektleder for prosjektet fra 1. februar 2002. I reportasjen oppgis det at AØF måtte hente inn eksterne investorer for å finansiere prosjektet, men at flere store selskaper som ble spurt, ikke var spesielt interessert. Deretter sto følgende under mellomtittelen «Entra sier ja»:

«Til slutt blir det napp i selskapet der Klomstens partikollega Rune Olsø er direktør for strategi- og forretningsutvikling.

– Det var Entra Eiendom. Og de gikk så langt som å si at de ville gå inn med en tredel på eiersida i AØF og Folkets hus.

Videre gjengir han utdrag fra reportasjen for å underbygge sitt syn, og påpeker at det er i denne omtalen at hans navn trekkes inn. Han mener påstanden er beviselig usann.

Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk og anfører at klagers navn bare er nevnt tre steder i reportasjen som ren faktainformasjon.

Etter klagers syn skapte Adresseavisen et feilaktig inntrykk av at han var involvert i sakens tidlige fase med formuleringen om at AØF «fikk napp» hos Entra der Klomstens partikollega (klager) var direktør. Klager skriver: «Jeg har allerede fått bekreftet via flere ufine tilbakemeldinger fra fremmede at avisen fremstilling etterlater et inntrykk av ‘kameraderi’.

I 2017 klagde Rune Olsø inn Adresseavisen på sju ulike punkter i Vær varsom-plakaten. PFU mente de da hadde brutt god presseskikk på to punkter.

Powered by Labrador CMS