Rolf Jarle Brøske, bystyremedlem (H) i Trondheim og konserndirektør i Sparebank 1 SMN.
Rolf Jarle Brøske, bystyremedlem (H) i Trondheim og konserndirektør i Sparebank 1 SMN.

Debatt

Det ganske utrolig at Norges tredje største by har fått operert med det som i realiteten er mediemonopol

«Byen har over flere tiår opplevd en innsnevring av samfunnsdebatten», skriver Rolf Jarle Brøske om Trondheim - og ønsker Nidaros velkommen.

  • ROLF JARLE BRØSKE, konserndirektør i Sparebank 1 SMN og bystyremedlem (H) i Trondheim. Innlegget ble først publisert på hans Facebook-profil.

Påtroppende redaktør i Nidaros, Snorre Valen peker på helt vesentlige mangler ved det offentlige ordskiftet i Trondheim:

«Det sier seg selv at avismonopol gir demokratisk underskudd» og «Aviskonkurransen i Trondheim vil bidra til en mer levende politisk debatt, med en tydeligere opposisjon. Det er uvanlig at et parti styrer 20 år i strekk, det gjør noe med den politiske kulturen.»

Det er sterke ord fra en tidligere nestleder, stortingsrepresentant og bystyremedlem fra Sosialistisk Venstreparti.

Det er likevel en treffende beskrivelse for situasjonen. Det høres kanskje litt svulstig ut, men en fri og uavhengig presse er helt avgjørende for et velfungerende demokrati. Derfor er det ganske utrolig at Norges tredje største by har fått operert med det som i realiteten er mediemonopol. Eller monopol på samfunnsdebatten om du vil.

Byen har over flere tiår opplevd en innsnevring av samfunnsdebatten. Stemmer som burde vært hørt har ikke sluppet til, saker som burde vært gjenstand for dypere analyser har blitt oversett, og maktpersoner som burde tatt et større ansvar har gått fri.

Redaktører og journalister i Adresseavisen har nok ikke bevisst favorisert eller sensurert stemmer i den politiske debatten. De har gjort en formidabel jobb med å grave i saker andre har lukket øynene for, og fått velfortjente priser for mye av sitt arbeid. Men vedvarende monopol gjør beviselig noe med måten folk tenker på, jobber på, og hvilke prioriteringer de gjør.

Med en solid, og forhåpentligvis tålmodig eier som Amedia på laget, og ikke minst sterke journalister som tør å tenke annerledes er det grunn til å ha store forventninger til Nidaros. De vil løfte og berike samfunnsdebatten i Trondheim. Lykkes de, vil også Adresseavisen - Midt-Norges frie stemme bli enda litt friere. Det har byen og regionen godt av.

Jeg har abonnert på Adresseavisen siden jeg flyttet til byen i 2001. Det kommer jeg til å fortsette med. Nå har jeg også tegnet abonnement i Nidaros. Det håper jeg flere gjør. Til syvende og sist er det betalingsviljen fra oss lesere som setter standarden for en fri og uavhengig presse.

Lykke til Snorre og resten av staben i Nidaros - vi er mange som heier på dere!

Powered by Labrador CMS