Acem-medlem Magne Martin Haug hevder han er frilansjournalist. Her noterer han flittig under et SKUP-foredrag.
Acem-medlem Magne Martin Haug hevder han er frilansjournalist. Her noterer han flittig under et SKUP-foredrag.

Her er et av Acems medlemmer på SKUP og følger Adressa-journalisten som gravde i den omstridte og rike foreningen. Meldte seg på som «frilanser»

Magne Martin Haug (70) noterte flittig mens journalist Jonas Alsaker Vikan fortalte hvordan han avdekket Acems reise fra mottak og meditasjoner til en halv milliard kroner i formue. En forening Haug har vært medlem i gjennom 50 år.

Publisert

Adresseavisen har i 2016 skrevet flere kritiske saker om meditasjonsorganisasjonen Acem.

Journalistene Jonas Alsaker Vikan og Espen Rasmussen lagde dokumentaren «Styrtrike i stillhet» som i all hovedsak avdekker hvordan Acem har skaffet seg en eiendomsformue på en halv milliard kroner.

Avisen viser i saken at formuen i stor grad ble bygget etter Acem fikk store offentlige utbetalinger for drift av et asylmottak.

Undersøkelser i Skatteetatens arkiver klarer ikke å avdekke spor på at meditasjonsforeningen skattet av et eventuelt overskudd. I samme periode kjøpte og pusset Acem opp eiendom for 50 millioner.

Noe av dette ble forøvrig også omtalt av Dagbladet i 2011.

Satt på første rad

Journalistene sendte inn en metoderapport til SKUP og ble invitert til å holde foredrag om saken foran andre interesserte gravejournalister.

Acem-medlem Magne Martin Haug under SKUP i Tønsberg. (Blå genser i midten).
Acem-medlem Magne Martin Haug under SKUP i Tønsberg. (Blå genser i midten).

Denne metoderapporten har Acem bedt SKUP om å fjerne fra sine nettsider (mer om dette senere i saken).

Men det var ikke bare journalister i salen, kan Medier24 dokumentere.

På første rad satt Magne Martin Haug (70), med klare bindinger til organisasjonen. Han har i en årrekke vært kursholder for Acem, og bekrefter overfor Medier24 at han har vært medlem i 50 år. 

Før Magne Martin Haug ble pensjonist, var han tilknyttet BI i 23 år. De siste årene jobbet han som førsteamanuensis der han blant annet forsket på politiske valg. Han er også brukt som kilde i av norske aviser i flere sammenhenger. 

Haug sier selv overfor Medier24 at han var med å starte medieutdannelsen på BI og at han har vært redaktør i en publikasjon fra partiet Høyre på 80-tallet.

SKUP meldte han seg på med tittelen «frilansjournalist og medieforsker».

Innrømmer bindinger til Acem

Medier24 tok kontakt med Haug under SKUP og der avviste han at han representerte Acem.

Det gjør han også i et intervju med Medier24 denne uken.

Han innrømmer at han har bindinger til organisasjonen, men at han nå er pensjonist.

Ifølge vedtektene til Acem Norge, slik de foreligger fra Brønnøysundregistrene, står det:

«Har man fått godkjent pensjoniststatus eller permisjon som kurslærer eller meditasjonslærer etter søknad, opphører ikke medlemskapet i Acem Norge».

Utdrag fra Acem sine vedtekter.
Utdrag fra Acem sine vedtekter.

70-åringen, som aldri før hadde vært på SKUP, forteller at årsaken til at han deltok på journalistkonferansen, var at han ønsket å lære seg gravende journalistikk.

– Jeg har vært pensjonist nå en stund og har nå lyst til å begynne som frilanser, så jeg dro på den konferansen for å lære metodetips, det var veldig interessant. Jeg er helt i starten som frilanser, sier han til Medier24.

Haug deltok på hele konferansen og alle sesjonene som Adresseavisen hadde – begge i regi av journalist Jonas Alsaker Vikan, som har skrevet sakene om Acem.

Der noterte han i betydelig grad det som ble sagt.

Slik svarte Haug på våre spørsmål per telefon denne uka, i etterkant av konferansen:

– Har du noen som helst med befatning Acem?

Magne Martin Haug før ett av Adresseavisens fordrag på SKUP.
Magne Martin Haug før ett av Adresseavisens fordrag på SKUP.

– Ja, selvfølgelig, jeg er jo kursleder, sier han. 

I en SMS-utveksling senere kommenterer Haug selv at han har vært medlem i 50 år. 

– Du er aktiv kursleder ennå?

– Nei, jeg er ikke kursleder (med trykk på leder, journ.anm), jeg holder jo ikke kurs lenger. Men hvorfor er dette interessant?

– Det er fordi vi har grunn til å tro at du seilte under falskt flagg da du var på SKUP, så jeg lurer på hva din kommentar er til det?

– Nei, sier han kort.

Har vært aktiv de seneste åra

Haug forteller så at han ikke har undervist i meditasjon siden 2011.

Men Medier24 sitter på dokumentasjon som viser at mannen hadde aktivt tilgang til Acems rabattordning for kurslærere fram til september 2015. Forutsetningen for å få denne rabatten, er at man har levert frivillig innsats i perioden 2014-2015. 

Vår dokumentasjon viser også at han var med å vise fram Acems representant fra New York i Acem Radio sitt studio i Oslo i mai samme år. 

Like etter at Medier24 snakket med Haug under SKUP, tok han etter hva vi forstår kontakt med Ole Gjems-Onstad, professor på BI og leder i Acem International. Gjems-Onstad er sentral i Adresseavisens undersøkende journalistikk.

– Hvorfor tok du umiddelbart kontakt med Acem-ledelsen like etter du ble konfrontert av oss om at du har bindinger til Acem?

– Det…altså, jeg skjønner ikke. Jeg kjenner Gjems-Onstad, sier Haug og innrømmer dermed at han hadde kontakt med en sentral leder i Acem under SKUP. 

– Når vi kan dokumentere at du har direkte kontakt med sentrale personer i Acem når du er på SKUP, hvorfor skal man tro på at du ikke var der i regi av dem?

– Det er hva du tror, det kan ikke jeg forholde meg til.

– Synes du det hørtes fornuftig ut at du var der uten å representere Acem?

– Jeg har ikke mer kommentarer enn dette.

– Så du var ikke der i regi av Acem?

– Det var det jeg sa. Jeg var der som frilansjournalist og for å lære metoder.

– Hvem er du frilansjournalist for?

– Jeg har ikke begynt å jobbe som frilansjournalist ennå, så jeg har ikke noe annen kommentar enn det. Jeg var ikke der på oppdrag for et medie eller oppdragsgiver.

70-åringen sier også at han hadde planlagt å dra på SKUP i flere måneder og avviste at han meldte seg på i siste liten.

Medier24 vet derimot at han meldte seg på 27. mars – altså bare dager før konferansen begynte og etter at fristen hadde gått ut.

Dette var på samme tidspunkt som at Acem tok kontakt med SKUP om å få fjernet metoderapporten fra Adresseavisen.

– En ny opplevelse

Journalist Jonas Alsaker Vikan i Adresseavisen forteller til Medier24 at det var spesielt at Haug var tilstede.

Han gjenkjente Acem-representanten tidlig under konferansen.

– Hvordan opplevde du at det var et Acem-medlem tilstede?

– Det var i hvert fall ikke noe jeg var forberedt på, eller hadde sett for meg skulle være mulig. Foredraget ligger tett opptil metoderapporten, så slik sett gjorde det ikke så mye. Men det er klart det er en ny opplevelse.

 – Hva tenker du om at kilder i saker oppsøker journalistkonferanser for å dokumentere metodefremleggelser?

Journalist Jonas Alsaker Vikan i Adresseavisen under SKUP i 2017.
Journalist Jonas Alsaker Vikan i Adresseavisen under SKUP i 2017.

– Jeg tenker at det er veldig spesielt. Flere kolleger fortalte i løpet av konferansen om at motstanden som fremsettes mot journalistikken blir sterkere og sterkere. Samtidig skal journalistikken etter min mening være så åpen og transparent som mulig.

– Jeg vet ikke hvorvidt denne karen har fortalt hvem han var eller hvilken tilknytning til en organisasjon som vil ha en metoderapport fjernet da han meldte seg på. Hvordan eller om dette skal håndteres videre med nærmere sjekk av påmeldte får være opp til SKUP å diskutere.

– Hvordan har det vært å stå i denne saken med tanke på motstanden fra svært kompetente kilder?

– Saken har gått over lang tid og har vært den vanskeligste jeg har jobbet med, både metodisk og motstandsmessig, sier Adressa-journalisten.

Ba SKUP fjerne metoderapporten

Like før konferansen i helga tok Acem kontakt med konferanseledelsen for å få fjernet metoderapporten fra nettsidene sine.

Medier24 sitter på e-poster fra Acem der de har flere krav til konferansen. I e-posten skriver de:

Acem argumenterte med følgende punkter hvorfor Adresseavisens metoderapport måtte fjernes:

Til Sekretariatet for SKUP-konferansen 2017, SKUP-konferansens hjemmesider har gjort offentlig tilgjengelig en metoderapport, Styrtrike i stillhet, med klart feilaktige anklager om grove kriminelle handlinger. Som leder av Acem Norge ber jeg om at rapporten fjernes fra SKUPs hjemmesider (..). Med hilsen Halvor Eifring, Acem

Brev fra Acem til SKUP

  • Metoderapporten til Styrtrike i stillhet brukes til å fremsette bevisst feilaktige påstander
  • Etter mistenkeliggjøring i avisen går journalistene i rapporten til påstander om skattesvik og kriminelle forhold
  • Påstandene «ville resultert i fellelse i PFU» hvis de hadde stått i avisen, og er injurierende
  • Journalistene gjentar mot bedre vitende feilaktige påstander de allerede har fått korrigert av Lotteritilsynet, Regnskapsregisteret og Acem
  • SKUP bør ikke brukes som en plattform for fake news 

– Stadig økende motstand fra kilder

Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen sier til Medier24 at han reagerer på at det kan ha vært Acem-representanter på SKUP under dekke av å være frilansjournalist.

– Når det gjelder hvem som deltar på SKUP, så synes jeg SKUP skal få svare på det. Jeg synes hvert fall at man skal være åpen om hvem man er – og hvis det er slik at noen har seilt under falskt flagg, så reagerer jeg på det.

Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen.
Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen.

Mørseth sier at Adresseavisen er trygge på den jobben de har gjort og står for det som er gjort rent metodisk.

Han sier at de sa ingenting i foredraget som ikke allerede var kjent i metoderapporten eller i artiklene.

– Vi ser i flere saker at vi møter en stadig økende motstand fra kildene – også i denne saken og det er en utvikling som bekymrer meg. Samtidig må vi holde fanen høyt for vårt arbeid og jobbe i tråd med de retningslinjene vi er forpliktet til å følge. Vi i Adresseavisen ønsker å ha en stor grad av åpenhet i måten vi jobber på. De må gjerne ringe oss og stille de spørsmålene de måtte ha.

Medier24 har ved gjentatte forsøk forsøkt å komme i kontakt med Halvor Eifring, som er leder av Acem Norge. Han svarer ikke på henvendelsene våre, hverken på mobil, kontor eller hjemmetelefon eller e-post.

Spørsmålene vi ikke har fått svar på er:

  • Magne Martin Haug har flere bindinger til Acem og han meldte seg på SKUP-konferansen kort tid før den begynte under tittelen «frilansjournalist». Dere har bestridt metoderapporten til Adresseavisen. Derfor er det betimelig å spørre hvorfor dere sendte en representant dit?
  • Hvilken rolle han hadde under journalistkonferansen?
  • Hvorfor var det nødvendig å ikke si hvor man kom fra?

SKUP-leder Silje Skiphamn: – Dette må vi tåle

Styreleder Silje Sjursen Skiphamn i SKUP er informert om saken. Hun forteller til Medier24 at SKUP er en åpen organisasjon som blant annet har som formål å spre kunnskap om hvordan undersøkende journalister jobber.

– At det kommer personer som selv har blitt gransket av journalister, må vi tåle så lenge de ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

Hun er helt klar på at deltakerne må være åpen om hvem de er og hvorfor de er på SKUP.

Styreleder Silje Sjursen Skiphamn i SKUP (i midten).
Styreleder Silje Sjursen Skiphamn i SKUP (i midten).

– Vi har tidligere streamet mange av foredragene åpent på nett, og det er helt tilfeldig at det ikke ble gjort i år. Hvis det stemmer at Acem hadde en representant på SKUP, er jo det bare enda et signal om hvilket gjennomslag undersøkende journalistikk har, forteller styrelederen.

– Hvem er velkommen og ikke velkommen på SKUP?

– Alle er i utgangspunktet velkommen på SKUP og deltakerlisten legges åpent ut på nett. De eneste som meg bekjent har blitt nektet adgang, er høyreekstreme som ønsket å lære hvordan de kunne kartlegge politiske motstandere og en ansatt i PST.

– Frilansjournalist er ikke en beskyttet tittel. Har man interesse for undersøkende journalistikk, er man velkommen på SKUP.

– Har SKUP god nok kontroll på hvem som slipper inn og ikke på konferansen?

– Ja. Det foretas nødvendige bakgrunnssjekker av deltakerne for å ivareta sikkerheten, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS