Debatt

Sætre opplever at vi «spytter på mediene som allerede ligger nede». Det vi ønsker er å gi kundene våre mer kontroll

«Mer enn noen gang trenger våre kunder å ha best mulig oversikt over sin egen økonomi og hvilke løpende kostnader de har», skriver Johannes Dobson i Sparebanken Vest.

Jonas Sætre, redaktør i Stord24, opplever at løsningen «Mine abonnementer», som gir våre mobil- og nettbankkunder totaloversikt over kostnadene for sine abonnementer, er å bli «spyttet på når en allerede ligger nede».

Det er selvfølgelig ikke hensikten med verken selve løsningen eller tidspunktet for lanseringen.

Først vil jeg si at vi tar den krisen vi står overfor nå på største alvor. Som Vestlandets egen bank er vi tett på lokale kunder, både bedrifter og privatpersoner, som har fått hverdagen snudd på hodet over natten.

Vi jobber på døgnskift med å hjelpe de som nå står i en usikker situasjon, vi arbeider med å sikre støtte til lag og foreninger som står i fare for å måtte redusere aktivitetstilbudet til barn og unge, vi gir lån og rådgivning til bedrifter om myndighetspakkene, og vi gjør en rekke andre tiltak for å bidra til å holde hjulene i gang og for å minimere skadeeffektene for regionen vår.

At norske medier, store som små, er viktige informasjonsbærere i den tiden vi nå står i, er vi helt enige i, og det støtter vi opp om.

Norsk finansnæring er helt i verdenstoppen når det gjelder digitale løsninger, senest eksemplifisert med utviklingen av løsningen for kontantstøtteordningen for bedrifter som har vært tett samarbeid mellom finansnæringen, offentlig forvaltning og teknologiselskaper. Løsningen har blitt utviklet og rullet ut på få uker, noe som er helt utenkelig i de aller fleste andre land.

At vi kan ha norske lokale og nasjonale banker som er tett på kundene sine er prisgitt at vi er konkurransedyktige mot utenlandske aktører, både de større og de mindre, heldigitale. Over de seneste årene med stadig økende grad av europeisk konkurranse er digital utvikling og teknologi blitt avgjørende i vår sektor.

At norske kunder skal få tilgang til enklere, bedre og mer intuitive digitale løsninger gir nordmenn flere valgmuligheter innenfor bank og finans – norske som utenlandske. Dette mener vi er positivt og en utvikling som skjerper oss og våre konkurrenter.

Løsningen «Mine abonnementer» som våre kunder har i sin mobil- og nettbank gir et oversiktsbilde over hvilke løpende abonnementer man har.

Abonnementsøkonomien har over de seneste årene doblet seg årlig. En dansk undersøkelse utført av YouGov på oppdrag for Nordea viser at seks av ti betaler for abonnementer de oppgir at de sjeldent har bruk for, og at fire av ti har opplevd vansker med å si opp abonnement.

«Mine abonnementer» er et tillegg til «Min økonomi», lansert for litt under ett år siden, som gir våre kunder oversikt over sitt totale forbruk. Seleksjonen av abonnementer som synliggjøres skiller verken på hva slags type abonnement det er, eller om abonnementet er norsk eller utenlandsk. Dersom det hadde vært tilfellet ville den ikke gitt det reelle totalbildet og hatt begrenset bruksverdi. Det er opp til kunden selv om de ønsker å si opp et abonnement.

Tilbakemeldingene fra våre kunder er at det er en nyttig og ønsket funksjonalitet å kunne se disse utgiftene samlet. Mange av våre kunder står i en enda mer krevende økonomisk hverdag enn forut for krisen. Vår jobb som deres rådgiver er å gi de best mulig faktagrunnlag og råd, også digitalt, slik at de selv kan bestemme hva de kan, vil og bør bruke pengene sine på nå og fremover.

«Mine abonnementer» har vært under utvikling i samarbeid med vår underleverandør over tid. Tidspunktet for lansering henger først og fremst sammen med et utviklingsløp som har pågått fra lenge før korona-krisen. Vi mener at kundene alltid skal ha best mulig oversikt over sin egen økonomi for å gjøre best mulig valg for seg selv, særlig nå. Derfor vurderte vi det slik at tidspunktet for å lansere løsningen var like riktig med vår opprinnelige plan.   

Sætre trekker frem at vi har valgt å svi av en stor del av vårt annonsebudsjett på markedsføring på Facebook de siste ukene. Facebook og sosiale medier har over lang tid vært viktige kommunikasjons- og annonsekanaler for oss for å nå ut til eksisterende og potensielle kunder. De er en viktig del av markedsføringsstrategien vår. Kanskje treffes Sætre mye av vår digitale markedsføring fordi han enten er kunde av oss, eller at vi gjerne vil ha ham som kunde. Faktum er at vi i denne perioden har justert ned vår annonsering i sosiale medier, mens annonsekronene brukt på norske medier har økt. Vi har altså vektet opp annonsemidlene i norske medier – både i faktiske kroner og relativt til sosiale medier.

Vi heier frem alle lokale medier og virksomheter som både holder hjulene i gang, og som er viktige at overlever det vi nå står i for at mangfoldet av små og store bedrifter er der når hverdagen normaliseres. Vi skal støtte både virksomheter og personkunder.

Nye og bedre digitale løsninger som gir våre kunder best mulig oversikt over egen økonomi, er viktige for våre kunders valg i hverdagen.

Powered by Labrador CMS