Debatt

Nå må vi ikke spenne beina under de svakeste

«Lasse Hallberg kritiserer forslaget om å stanse reklame for ulovlige pengespill på TV. Jeg er redd Hallberg har glemt hvem dette forslaget er til for», skriver kulturminister Abid Raja.

  • ABID Q. RAJA, kultur- og likestillingsminister. Svarer Lasse Hallberg i Monday Production AS

Lasse Hallberg, som representerer den norske film- og TV-bransjen, kritiserer forslaget om å stanse reklame for ulovlige pengespill på TV i Medier 24. Hallberg spør hvor dette tiltaket hører inn i dugnaden om å redde norske arbeidsplasser. Da er jeg redd Hallberg har glemt hvem dette forslaget er til for. 

Forslaget om å stanse reklame for ulovlige pengespill handler ikke om hvorvidt man skal støtte enkeltnæringer, men om å beskytte noen av de mest sårbare av oss. Det handler om å lytte til de som har et problemfylt forhold til pengespill, og til deres pårørende. For mens Hallberg kritiserer forslaget for å komme på det mest ubeleilige tidspunktet, kan det for de som ser og jobber med spilleavhengighet på nært hold ikke komme fort nok.

Kulturdepartementet har i den siste tiden mottatt mange henvendelser fra spilleavhengighetsorganisasjoner og enkeltmennesker som trygler regjeringen om å håndheve forbudet mot markedsføring av ulovlige pengespill så fort som overhodet mulig, nettopp på grunn av den spesielle tiden vi er inne i. 

Spillavhengighet Norge melder om flere brukere som har begynt å spille igjen etter at smittevernstiltakene ble innført. Organisasjonen ber om hastetiltak fordi de opplever en mer aggressiv markedsføring fra spillselskapene i denne tiden, samtidig som mange lar seg friste av pengespill som en hurtig og lettvint løsning på de økonomiske problemene som flere familier står overfor. Dette må vi ta på alvor.

Samtidig vil jeg understreke at regjeringen ikke tar lett på de utfordringene som film- og TV-bransjen nå står overfor. Oslo Economics anslår at kringkasternes tapte annonseinntekter som følge av lovforslaget isolert sett utgjør noe over 5 prosent av produsentbransjens samlede salgsinntekter. Dette tilsvarer om lag 75 årsverk, og det er selvsagt alvorlig. Men det er heldigvis langt mindre enn de 1300 arbeidsplassene som Halberg hevder står i direkte fare som følge av lovforslaget.

Imidlertid er Hallberg og jeg er helt enige om én ting, og det er at vår viktigste utfordring når koronakrisen er over, er å få aktiviteten i samfunnet tilbake til et normalt nivå. Derfor skal vi også jobbe utrettelig med løsninger som hjelper film- og TV-bransjen gjennom denne tiden. Regjeringen har allerede presentert flere generelle tiltak rettet mot næringsliv, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mye av dette treffer også kultur- og mediesektoren.

Samtidig følger vi situasjonen nøye og vurderer fortløpende behovet for ytterligere, sektorspesifikke tiltak. Vi står i en vanskelig tid for hele nasjonen. Liv og helse kommer først. I en slik uforutsigbar og utfordrende tid vil jeg forsikre om at vi jobber på spreng for å finne gode løsninger, men vi komme ikke til å gjøre det på en måte som spenner beina under de svakeste blant oss.

Powered by Labrador CMS