Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) gjør ingen store endringer på forslaget til mediebudsjettet for 2021.
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) gjør ingen store endringer på forslaget til mediebudsjettet for 2021.

Statsbudsjett 2021:

Pressestøtten videreføres - slik blir neste års mediebudsjett

Pressestøtten forblir uendret, innovasjonsstøtten beholdes, mens NRK får et økt tilskudd på 153 millioner kroner.

Publisert

Det blir ingen store endringer på mediebudsjettet til neste år: Pressestøtten videreføres, justert med pris- og lønnsvekst, og foreslås til 428,5 millioner kroner.

Det ble klart da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag formiddag

Inflasjonsjustert vil pressestøtten totalt utgjøre 370 millioner kroner.

Årets innovasjonstilskudd på vel 21 millioner kroner beholdes også for 2021.

«Det foreslås å bevilge 428,5 mill. kroner til ordningene under den direkte mediestøtten. I tråd med Stortingets forutsetninger tilsvarer det en videreføring av tilskuddet fra 2020, justert for pris- og lønnsvekst», heter det i Kulturdepartementets budsjett.

Det er Mediebedriftenes Landsforening (MBL) glad for.

– Koronapandemien har akselerert det digitale skiftet hos norske medier. Månedene vi har levd med pandemien har igjen tydelig vist at redaktørstyrte medier er viktige for det norske folk, og hvor stor betydning mediemangfoldet har for lokaldemokratiet. Det er viktig at kulturministeren styrker dette mediemangfoldet, sier administrerende direktør i MBL, Randi S. Øgrey, i en pressemelding.

Medietilsynet får mer

NRK får på sin side et økt tilskudd på 153 millioner kroner for 2021. Dette er en videføring av årets tilskudd, justert for pris og lønnsvekst - minus et effektiviseringskrav på 0,5 prosent.

«Regjeringen foreslår at tilskuddet til NRK settes til 5 879 mill. kroner (ekskl. tilskudd til merverdiavgift). Det er en økning på 153 mill. kroner fra 2020 og er i tråd med Stortingets vedtak om at NRKs økonomiske ramme for årene 2020 til 2022 skal justeres hvert år i takt med pris- og lønnsvekst, minus et effektiviseringskrav på 0,5 pst», heter det i forslaget.

Den gjeldende avtalen med TV 2 om kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting videreføres også uten store endringer.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen får trolig litt mer å rutte med i 2021.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen får trolig litt mer å rutte med i 2021.

«Tilskuddet videreføres i henhold til avtalen, og budsjettforslaget er basert på at statens økonomiske forpliktelser kan beløpe seg på inntil 135 mill. kroner i 2021.», opplyser regjeringen.

Medietilsynet får på sin side en økt bevilgning på 2,3 millioner kroner, og får blant annet 1 million kroner til «oppstart av arbeidet med en nasjonal strategi for barn og medier».

I tillegg økes tilskuddet grunnet nye arbeidsoppgaver.

«Medietilsynet vil i 2021 få nye arbeidsoppgaver med å håndheve en ny bestemelse i kringkastingsloven som gjør det mulig å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge, jf. Prop. 45 L (2019–2020) Endringer i kringkastingsloven. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2021. 1,3 mill. kroner av bevilgningsøkningen er knyttet til økt arbeidsmengde i Medietilsynet på grunn av ovennevnte lovendring og endringer i mediestøtteordningene.», heter det i budsjettet.

 

I fjor økte pressestøtten med 40 mill

I fjor var det en økt pressestøtte som fikk mest oppmerksomhet. Daværende kulturminister Trine Skei Grande økte støtten med 40 millioner kroner. Den totale rammen på støtten var da på vel 360 millioner kroner.

I tillegg ga hun økt produksjonstilskudd på 10 millioner kroner.

Kulturminister Abid Raja la onsdag frem sitt første mediebudsjett.
Kulturminister Abid Raja la onsdag frem sitt første mediebudsjett.

I fjor var også NRK finansiert over statsbudsjettet for første gang, og fikk et totalt tilskudd på 6,4 milliarder kroner. 

Det er Stortinget som endelig vedtar statsbudsjettet. Den sittende mindretallsregjeringen er avhengig av støtte fra opposisjonspartiene for å få forslaget gjennom. 

Powered by Labrador CMS