Abid Raja om krisetiltak: – Mediemangfoldet er i en potensielt kritisk situasjon

Men Raja vil ikke love konkrete tiltak til mediebransjen: – Nå må vi se hvordan alle disse tiltakene virker, før vi tar stilling til behovet for ytterligere tiltak.

Publisert

– Kultur-, frivillighets- og idrettssektoren står midt i en vanskelig tid, og møter store utfordringer på grunn av konsekvensene av koronaviruset. I dag foreslo regjeringen å opprette en ordning for å dekke en andel av bedriftenes faste kostnader for å redde arbeidsplasser, tiltakene har stor relevans også for kultursektoren,  sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding. 

Han refererer til tiltakene som ble presentert på fredagens pressekonferanser (se faktaboks nederst).

Ingen løfter til mediebransjen

Når det gjelder konkrete tiltak for mediebransjen, har det lenge vært etterspurt fra bransjeorganisasjonene. Onsdag kom kravet om en krisepakke på en milliard kroner.

Flere av bransjeorganisasjonene hadde håpet at Raja kunne presentere tiltak rettet spesifikt mot mediebransjen fredag, men det skjedde altså ikke. 

– Og så vil jeg si at vi også ser de store utfordringene for mediebransjen. Mediemangfoldet er i en potensielt kritisk situasjon hvor de blant annet ser et brått og stort bortfall av annonseinntekter. Jeg er bekymret for den krevende situasjonen mange medier opplever. Samtidig vil mediene også kunne benytte seg av de generelle ordningene og tiltakene vi har lagt frem. Regjeringen og jeg vil fortløpende følge medienes situasjon, jobbe videre med ordninger og bidra til at medienes viktige samfunnsmessige rolle opprettholdes, sier Raja i meldingen og fortsetter: 

– Nå må vi se hvordan alle disse tiltakene virker, før vi tar stilling til behovet for ytterligere tiltak. Jeg har tett kontakt med bransjen og kommer til å følge utviklingen nøye, sier kultur- og likestillingsministeren. 

Ifølge Medier24s kilder kommer det konkrete tiltak til mediebransjen tidligst neste uke. 

– Det haster 

Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er glad for at regjeringen nå presenterer tiltak, men understreker at hun fortsatt mener at det haster med å få på plass bransjespesifikke tiltak. 

– Mange har det tøft i Norge og det er bra at regjeringen kommer med gjennomgående tiltak, som hjelper alle. Samtidig er vi ekstremt opptatt av at vi i mediebransjen må trenger å holde folk i jobb. Vi har en viktig samfunnsfunksjon og det er avgjørende at vi kan fortsette den jobben vi gjør, med å levere på journalistikk og kritisk informasjon til befolkningen, sier hun til Medier24 og legger til: 

– Bransjen jobber «hva remmer og tøy kan holde» for å gi informasjon til leserne, samtidig så renner annonsekronene ut. Vi kommer til å jobbe videre for å få på plass tiltak, både opp mot Stortinget og regjeringen. 

– Hva tenker du om uttalelsen om at man må avvente om tiltakene som er innført virker? 

– Vi mener det haster. Det har vi sagt siden forrige uke. 

– Jobber på spreng

Videre skriver departementet i meldingen at de ser på kompensasjonsordningen regjeringen presenterte fredag som et viktig tiltak - også for mediebransjen. 

FAKTA: Kompensasjonsordning til koronarammede bedrifter

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning rettet mot bedrifter som er rammet av koronaviruset:

* Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

* Tiltaket vil koste 10–20 milliarder per måned.

* Skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikringer.

* Vil i utgangspunktet gjelde i to måneder. Kan bli forlenget.

* Skal være enkel å benytte og administrere. Det skal ta 2–3 uker fra søknad er sendt til pengene er på konto. Finansnæringen skal stå for den praktiske gjennomføringen.

* Det opprettes en sentral digital portal der bedriftene kan søke støtte.

* Den enkelte bedrift må selv søke om støtte og vil være ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

* Forslaget skal behandles av partiene i helgen. En innstilling skal behandles i Stortinget tirsdag.

Kilde: NTB

– En rekke kultur- og mediebedrifter og andre aktører i verdikjeden opplever store inntektsbortfall. Kompensasjonsordningen som regjeringen nå ønsker å etablere vil gi kontante tilskudd til utsatte bedrifter for å dekke deler av de faste kostnadene, og det jobbes på spreng for å få på plass en rask og effektiv løsning. Disse kriteriene vil legges frem neste fredag. I tillegg har næringsministeren lagt frem tiltak for gründere, oppstartsmiljøer og vekstbedrifter, det er jeg glad for, sier kultur og likestillingsministeren.

I tillegg har regjeringen presentert generelle tiltak rettet mot næringslivet, selvstendig næringsdrivende og frilansere. 

Powered by Labrador CMS