M24TV

Pressen ba om 1,3 milliarder og regjeringen tilbyr 300 mill. Slik svarer Abid Raja

Sik svarer kultur- og medieministeren på spørsmålene om ordningen.

Publisert

– Pressen ba om 1,3 milliarder og du ga 300 millioner kroner. Hva tenker du om det?

– Det er regjeringen og ikke kulturministeren alene som lager dette - vi lager dette sammen med Finansdepartementet.

– Men er du fornøyd med 300 millioner kroner når næringa ba om 1,3 milliarder?

– Nå vil denne ordningen legges ut på høring til bransjen og vi har sagt at vi kommer til å lytte også til de innspillene. Så vil den fremmes for Stortinget 12. mai samtidig som den går ut på høring, så vil vi ta hensyn til de innspillene som kommer der.

– Så det er opp til opposisjonen å øke ramma, tenker du?

– Det er ikke det jeg sier. Jeg sier at vi har hentet inn informasjon fra Medietilsynet og vi har hatt kontakt med bransjen og sett på hva slags inntektsbortfall man faktisk har hatt og kommet med en ordning på det. Vi har også sett på hvordan de andre nordiske landene har gjort det og muligheten for å komme inn under den norske ordningen er vesentlig bedre.

Raja sier han vil se hvordan ordningen traff når man setter to streker under svaret etter at søknadene har kommet inn.

– Du er fersk som statsråd - har det hatt en innvirkning på hvorfor dette har tatt så lang tid?

– Jeg hører at jeg er fersk statsråd nå flere ganger og hvis det er det dere føler er årsaken til at ordningen ikke er god nok, så er det litt feil. Ordningene lages ikke i et vakuum alene, men lages sammen med finansministeren og departementet. Regjeringen gjør denne beslutningen samlet seg - i tillegg til at jeg har et særdeles sterkt departement i ryggen, så er det bredden av regjeringen som tar disse beslutningene.

– Mediene har status som samfunnsviktig, så hvorfor har det tatt så lang tid å få det på plass?

– Nå er det slik at koronasituasjonen begynte 12. mars. Ingen hadde påregnet det nå har vi ikke kommet til 12. mai engang og vi har fått på plass en ordning som vi skal sende til Stortinget og notifisere i ESA og som skal på høring - og som kommer til å komme raskt til utbetaling. To måneder er ikke lang tid.

– Er dette en mediepakke du er stolt over?

– Det er en mediepakke som regjeringen fremmer for Stortinget basert på de innspillene vi har fått og beregningene Medietilsynet har gjort. Jeg håper den blir tatt i mot av lokal-, regional-, og riksmediene. 

  • For ordens skyld: Undertegnede har kommentert sakskomplekset tidligere. Kommentarene kan du lese her og her.
Powered by Labrador CMS