Kjetil Stormark etterlyser svar fra kulturminister Abid Raja.
Kjetil Stormark etterlyser svar fra kulturminister Abid Raja.

Debatt

Åpent brev til kulturminister Abid Raja: Kampen for å redde nisjemediene

«Norske nisjemedier spiller en svært viktig rolle i norsk medieflora. Det trengs flere nisjemedier, ikke færre», skriver Kjetil Stormark.

  • KJETIL STORMARK, grunnlegger og ansvarlig redaktør, Aldrimer.no

Aldrimer.no er ett av nisjemediene som sliter kraftig med å overleve på grunn av koronapandemien. Men da Medietilsynets støtteordning ble justert gjennom en forskriftsendring som ga bedre muligheter for koronastøtte til gründervirksomheter, ga Medietilsynet en utvidet søknadsfrist på bare fire virkedager for å levere en søknad. 

Det førte til at flere små medievirksomheter, inkludert Aldrimer.no, aldri rakk å levere søknad innen fristen. En henvendelse til Medietilsynet med spørsmål om utsatt frist, ble blankt avslått. Selv ikke en interpellasjon fra Fagpressen til Medietilsynets ledelse førte fram. Aldrimer.no driver et viktig arbeid for å følge med på om landets forsvarsevne, sikkerhet og beredskap er ivaretatt. Dette er et viktig område der vi i litt for stor grad er alene om mange av sakene vi setter søkelyset på. Som nisjemedium har følgelig Aldrimer.no en rolle å spille i norsk offentlighet, på samme måte som andre nisjemedier fyller viktige hull i offentligheten. 

Etter kritikk av koronastøtteordningen for mediene foreslo regjeringen 4. september en forskriftsordning. «Regjeringen foreslår en endring i kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier for å rydde opp i en utilsiktet konsekvens av forskriften. Dette skyldes at flere medier ville få en stor avkortning i støtten etter gjeldende regler, fordi deres inntekter og/eller kostnader varierer mye gjennom året», heter det i en melding på regjeringens nettsider.

– Det er viktig for regjeringen å lytte til innspill fra bransjen. Vi ser at denne bestemmelsen fikk et uheldig utslag for mange medier, og foreslår derfor å endre forskriften, uttalte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Ære til statsråden for en slik holdning.

Men en uke senere, fredag 11. september 2020, gikk det ut en e-post fra Medietilsynet. E-posten ble sendt ut like før klokken 12. I e-posten ble det gitt en seksdagers frist for å kunne motta søknader fra nye søkere. Fristen var påfølgende torsdag klokken 12. Dersom du startet på jobben mandag morgen, var det 3,5 arbeidsdager. Jeg mottar dessverre et stort antall e-poster hver dag, og så derfor ikke e-posten før tirsdag ettermiddag. Da hadde jeg 1,5 dager på meg, dersom jeg hadde kunnet legge alt annet til side. Gitt at en søknad forutsetter innhenting av og kvalitetssikring av regnskapsopplysninger fra regnskapsfører og revisor, hadde jeg ikke sjans til å bli ferdig i tide. Jeg er dessuten alene om å drive nettavisen, og har ikke noe stort administrasjonsapparat å spille på. Tidligere hadde vi tre-fire journalistårsverk.

Dagen etter at søknadsfristen gikk ut, kontaktet jeg Medietilsynet og spurte om vi kunne få sende inn en søknad etter fristen, gitt at søknadsfristen var ekstremt kort. Etter 21 minutter svarte Medietilsynet nei. Samme dag kontaktet jeg Fagpressen og spurte om de kunne hjelpe. Men heller ikke det har ført fram, etter flere dagers venting på et svar. Men da fremgikk det at det er flere medier som er rammet av uviljen til å gi fristutsettelse. Jeg må tilstå at jeg er litt overrasket over at hovedfokuset i håndteringen synes å være å bruke minst mulig tid og å holde antall søknader nede, mer enn å sørge for at hjelpen når de som trenger den. 

Norske nisjemedier spiller en svært viktig rolle i norsk medieflora. Det trengs flere nisjemedier, ikke færre. De små nisjemediene som bæres fram av grundere bør således ikke straffes ekstra. Der er åpenbart urimelig med 3-4 virkedager som utsatt frist når medier som Aldrimer.no og andre kjemper for å overleve.

Så kjære statsråd, er det rom for å tenke på nytt rundt dette? Er det i tråd med dine føringer at det kun ble gitt 3-4 virkedagers frist for å kunne fange opp de som falt utenom støtteordningen i første omgang? Eller er dette en utilsiktet effekt av forsøk på effektivt byråkrati? Dersom det siste, håper jeg at du som statsråd og Kulturdepartementet kan sørge for at vi som faktisk falt utenfor støtteordningen i første omgang får en reell mulighet til å faktisk levere inn en søknad.

Powered by Labrador CMS