Pengemaskina ABC Nyheter redda underskot for Hegnar-medier

– Eg er nøgd. Det er eit fint overskot, seier Hegnar Media-sjef Trygve Hegnar.

Publisert

Ferske rekneskapstal viser at mediedivisjonen til Trygve Hegnar sitt investeringsselskap, Periscopus, fekk eit overskot på 19,2 millionar kroner før skatt, takka vere ABC Nyheter, som Hegnar kjøpte opp i 2017.

Hegnar Media, derimot, som inneber Kapital, Finansavisen og Hegnar.no, omsette for 289,8 millionar kroner og fekk eit resultat før skatt på minus 17,6 millionar kroner. ABC Nyheter omsette for 145,4 millionar kroner og fekk eit resultat før skatt på 36,8 millionar kroner. Det gir ein resultatmargin på 25,3 prosent.

– Eg er nøgd. Det er eit fint overskot, seier Hegnar Media-sjef Trygve Hegnar til Medier24.

Hegnar Media og ABC Nyheter 2018 2017 Endring
Omsetnad 435,1 mill. 457,9 mill. -5.0%
Driftsresultat 17,8 mill. 27,9 mill. -36.2%
Resultat før skatt 19,2 mill. 26,3 mill. -27.1%
       
Driftsmargin 4.1 % 6.1 % -32.9%

Hegnar kjøpte opp ABC Nyheter av Telenor i 2017, og 2018 vart dermed det første heile driftsåret for selskapet med Hegnar som eigar.

Konsernrekneskapen til Periscopus visar inntekter på 783,8 millionar kroner, eit driftsresultat på -7,7 millionar kroner og eit resultat før skatt på 49,8 millionar kroner i minus som følgje av verditap på Scandic Hotels-aksjar Hegnar, ifølgje Dagens Næringsliv, betalte nær 500 millionar svenske kroner for i januar i fjor.

Positiv utvikling i 2019

Hegnar Media brukte i fjor, og vidare inn i 2019, mykje pengar på utvikling og teknologi. No skal nemleg redaksjonane til Finansavisen og Hegnar.no slå seg saman, skrote Hegnar.no og få Finansavisen på nett.

– Me har brukt mykje pengar på å få Finansavisen på nett, men me håpar det kjem noko bra ut av det. Formelt skal det vere klart allereie i september, seier Hegnar.

Far Trygve Hegnar og son Jon Trygve Hegnar i Hegnar Media.
Far Trygve Hegnar og son Jon Trygve Hegnar i Hegnar Media.

I mars var Medier24 på besøk hos Hegnar Media på Smestad i Oslo, kor dei fortalde om deira planar om nettsatsinga. 

– Har de fått nokre tilbakemeldingar frå lesarane om prosjektet?

– Me har ikkje fått noko respons frå lesarane på kampanjen enno, men generelt er me positivt overraska over at Hegnar Media – utan ABC – ligg seks millionar kroner betre enn i fjor, og resultatet per månad er ein million betre enn i fjor.

Held annonseinntektene hemmeleg

Då Medier24 prata med Hegnar i vinter svarte han slik på spørsmål om synergiane med ABC Nyheter:

– Me har gått sakte fram, lært mykje av dei på dei teknologiske løysingane, men me har knapt gjort noko på det redaksjonelle. Det er eit ope hav som ligg og ventar. Dei er store og har både integritet og aksept. Dei kjem me til å lære mykje av, seier Trygve Hegnar.

I dag er han stadig optimistisk.

– Det er tøff konkurranse der ute, men eg er veldig optimistisk.

Det står ikkje i rekneskapen til Hegnar Media kor mykje av inntektene som er frå abonnement, laussal og annonsar. Det vil heller ikkje Hegnar røpe overfor Medier24.

– Eg vil ikkje gi deg tal for abonnement- og annonseinntektene separat. Det står samla i rekneskapen, seier han. 

Powered by Labrador CMS